azrm d ayllid

azrm d ayllid

imma Tzlaii, baba Iuzaii
ulac anda Ttban tymat am di tmurt imqorqorn. Mcuban di soifa Mcuban di taqct, Dukln f jivn ‘aval : qorrr. Mhmmaln, Zyan Zhoan, maca Suyutn aval. aval ma Vzzil kan i Ifra, akka i Qoarn lqobail. asuyt n’aval ur-d Itarv ain Ilhoan.
tamqorqort Ttarv uar cha. imcdtah Tsusumn, mi Lmdn tamslait imqorann ad Siqritn ido d’ass.
timqorqorin Hmmlnt arrav nsnt. jal tamqorqort Ttvali mmis Icbh Cbhnt taqratin is. avufan viiado ad Susmn ad Sln i mmis. dqa mmis ad Isiqrit qorrr, nttat ad Tsaval qorrr i viiado akkn ad Susmn. timqorqorin macci d jivt, arrav nsnt uyar. anctn n taqratin di’ido di’ass Tuqal tmurt Trvi Tbrvi. va Itctki f va.
zik d actki s’aval Zoidn, maca Twdo taluft r rymat. Ryymn ako Turyamn ako. Ngmaen imqarn ato Frun ur Tfri ara, imi amqorqor ur Itemmid ad Irrzo ‘aval is. ma Ifat Inna-d qorrr ur Ituqal di’aval. jal va Ibqa d taqratin is ar a Ieddin. di mi -d Inulfa umnnuq yarasn. imcac Tnaqn s txbbac, iqogan s tkrrac, imdann s tqoubac. imqorqorn imi Qran Tnaqn s « qorrr ». assa Iwdo umnnuq armi Cwln ula d lgiran.
Nan as imqarn « akka i Tdorru d lqoum urn Sei ahkim ». Mcavarn Ufan Ilaqo uyllid i tmurt imqorqorn, mulac ad Txsr tymat, ad Mskfun ‘atmatn. ayllid Ilaqo d abrrani, acku imqorqorn am lqobail, Tqoadarn abrrani. Yan lufqo Ufan d raj Ilhoan.
askka nni Ffqn icuraf r tmura n mddn ad Nadin vin Ivulmn d ayllid i imqorqorn, akkn ad Ismsavi tamurt a-d Tuqal talvit d tymat yr ‘atmatn.
Ruhn Dtfn abrid. Kcmn tuddar Ufan lqobail n tura Xusson. va di lasol, va di soifa va di lqoraia. amur amqoran Xusson di nif.
Ufan tiqobailiin n tura Szuqurtn asiqrt akkn ad Cbunt taerabin. imqorqorn Qran di idlisn blli i Itarvn iyldan d tulauin Idtfn di tgaddit. ayudu ur Itarv ara lxrif. tiqobailiin Inkrn tagaddit, i Tarvnt d aklan macci d iyldan.
a Lhhun asif asif, si vad Aisi r vad Amizour r vad Qosari r vad Qir. ur Ufan ayllid.
Qiln ad Afn ayllid di lsvaqo, Ruhn si suqo Lhdd r suqo Ltniin, r tizi n Tlata, larbea maci d jivt, Nudan di suqo n lxmis, Swqon r lgmea d sbt, Ufan d zhor n uqobaili kan i Itnuzun di lsvaqo, iyldan ulac.
Kcmn timura jivt jivt, maca anda ur Icbih ‘ism ur Kcimn ara, Zoran ulac diisnt vin Ilaqon d ayllid. at Aisi, Iluln, Imcddaln, Timizar, Arafu, at Emran, Tizi Qnnif, Abizar, Iflisn, Lezib, Timzorit, Tiyzirt, Aqobu, Tadmait, Iqil Eli, Azoffun, Byait, Tubirt d tiiado, urtnt Kcimn ara madoi.
anda Icbh ‘ism Kcmn. bni Vrtiran, bni Dvala, bni Eisi, bni Janni, bni Vasif, bni Maeuc, bni Ksila, bni Mnsour. ur Ufan diisnt vin Ivulmn d ayllid.
siin r abi Jusf, aba Lva, Uzoan r abu Zyyan, abu Endas, abu Mrdas, abu Nuh, abu Qni, abu Dvav, abu Gima. ayllid ulac.
di Lxdoaria, Bvira, Qoadiria, Tigllabin, Tizi n at Aica d Sdtif, d taerabt i Ufan, ayllid ulac.
Ulin r dre n Lyaid, dre n Lmizan, Kmmln r dre bn Xdda, ur Ufan ayllid.
Sucfn Kksn tidi di ein Zavia, ein Lhmmam d ein Bssam Kmmln abrid.
Nudan Lezazoya, Friha, Ilula, Mqola, Xrradta, Gefra, Makuda d Rgavna ur Ufan ayllid.
Wdon sidi Vdris, sidi Eic, sidi Mnsour, sidi Neman, sidi Zkri, sidi Eisa, sidi Mstafa, sidi Davd d sidi Eli Musa, Fkan lveda Qiln ad Avin ayllid, d uravn lxir isn Fkan.
Idtf itn lhal di Ivadoiin, Svan « un coup » yr lmqrb d leica Ruhn. Wdon r Taxuxt Sardn idoarn nsn, Bccn cidt s abarag i lbaraka akkn ad Svn at Lzair aman -d Ifka Rbbi i’at udrar, Kmmln abrid.
qas akkn Ejan, a Lhhun Siqritn asmi Wdon r Vlad zddi Muh. Stefan din. d tamurt Irbhn, d tamurt Iqran taerabt, din i Zdqn lavlia. taerabt di’at zddi Muh Tkccm s aebbudo macci s aqorru, abed a tulauin. vin to Ierdon Iufato Rzoayt as Inin Tlhoa i dva, dqa ato Iaf ackkito.
di’at zddi Muh i Inza udrum s tubbit n uqrum. ul Igrh ma d aebbudo Ifrh. qursn d aebbudo i Ihoddrn, d aebbudo i Itswiqon. f uebbudo i Lhhun mddn, fllas i Xddmn fllas i Tnaqn. cbaha qursn d aebbudo ma Mqor, udm d’allaq suflla i-d Rnan. tamdint nsn Truh ako d ihncan d thnacin, lqobail Qoarn asn izrman.
di jivt lmazira, yr uhnac d thnact, i-d Muyrn vin Ilaqon d ayllid. Ufant Isea cql, Izzol a Igmme idtig i ctva. Icbh uebbudo is, Irqom uerur is, Iban lgdud is d iyldan. lqobail imi ur Ssinn ara, Qoarn as kan azrm. akkn -d Ihodr Isufq-d ils is, Ufan imqorqorn icuraf blli ils am vinna d leqol d lmeqoul kan i-d Itffqn siis. qas vid Iqran it Isean.
Havtnt Iqobl Idda idsn.
Iwdo uzrm r tmurt imqorqorn, akkn t Ivala lqoum Isusm Ihbs taqratin. Iban Iegb itn uyllid, imi d abrrani irna Isea ils. ido kaml Yan as tamqra s tsusmi.
Vhomn kan diis askka nni, mi Imq f jivn umqorqor Iccat, ziq ayllid Isea cidt n leib : Itcco imqorqorn.
Inna as jivn umqorqor :
? aiqr ar aq Tcodo ma d ayllid nnq i Tllido.
d konvi ii Ibqan d ayllid.
nkk urkk Bqiq ara d ayllid. ur ii Icavr jivn.
ihoi viiado atn Coq imi ii Bqan d ayllid, kco akk Coq imi ii Tuyido.