tabarda i Qoaaqoi

tabarda i Qoaaqoi

Idts Qoaaqoi armi qorib d azal. Iuki-d, Isfdo alln is, Imvazzod Igbd ifasn is idoarn is, Ikkr si’usu. Ismerqo Isard aqoadum is tarda n umcic, Isva ajfki, azyn Isvat azyn Ismar it cidt r lqoae cidt f tâbla akkn ad Iy cql i immas. Imuqol akkin akka Ivala tisbbadoin n ultmas Iddm jivt Iffr ito anda urto Tafn alama Rvan aqollb, Iffq.
Ivala immas a Txddim cql is, Icna Icdoh Isffr Isaqrt, Ivt dtbl f twurt, Ismgyr immas d gidas. Ivala urt Tqosid ara immas, Iruh r ultmas tamcdtuht, Ibbito igbd as lhnak Isnxcv ito. akkn -d Tddm immas aekkaz Iffq ad Ikkml lghol is di brra.
Iwdo s azniqo Imuqol jffus zlmdo, ulac jivn. lghol Ihvag inayan. Ivala tahanut n Mbark u Rabh a-d Ttban akkin anda Tkfa tzniqot nsn. Ixmom cidt Qoaaqoi, Idtf abrid qurs. Iufa-n babas Mbark a Itqossir d sin imqarn am ntta. tahanut n Mbark d tamcdtuht anctato. Inna « alxir fllavn », Rran ast i-d. Ibdd Qoaaqoi Ismerqo a Isll i’ain Hoddrn.
Irga Mbark u Rabh as Iini Qoaaqoi acu Ihvag at Iaq, armi ulac Inna as :
? acu Thvagdo a mmis n Eli.
? Tseam tibardiuin.
ur Nsea ara tibardiuin. ! Azzl ad Tlebdo.
Iffq Qoaaqoi, a Ilhhu Ituqal di uzniqo, Inuda taxssart a’ Ixdm ur Iufa ara, Iqol armi d tahanut :
?? a ba Mba, Tseam tibardiuin.
! ak Nqoar ur Nsei ara tibardiuin. Ruh qurk a-d Tuqaldo. aqoli Ejjnq ak.
Iruh Qoaaqoi, Ilhhu Ituqal di uzniqo, Ibrn armi d tahanut. Ikmz aqorrus :
? ur Tseam ara tibardiuin a ba Mba.
Mbark u Rabh Twdo as ar da :
!! ak Nqoar… imr a-d Tuqaldo… imr a-d Tuqaldo a-d Tstqosido f tbarda… gmeliman ar akk Ellqoq s umrar s asalas aii. ? Tslido nq ala. !! Azzl ad Tlebdo, qurk akk Valiq assa.
Iruh Qoaaqoi, Iqoim cidt Iuqal-d :
? a ba Mba, Tseam imurar
ur Nsea ara imurar
? i tbardiuin, Tseam.
uread Ikfa aval, Qoaaqoi Irvl Dtf it i-d a adou.