claqm n Bugmea

claqm n Bugme

si zik uhdiqo Idtrrif, unjif Dtrrifn as

jal ass Qoarq avn dirit duxxan i vin Isean claqm.
asmi Xddmq di tmdint, Illa Bugme d cif ixddamn. ! jivn ucdtah diis, d aqomamas ako, ticlqumin ackkitnt, as Tinido d lpaca n Masor. Ihmml ad Iif mddn, at Ckkrn mddn, ad Ikllx i mddn ad Idos f mddn.
tallit nni Tssq duxxan, ula d ntta Itss. mi Ibqa ayaru a-d Ias quri r lbiru « Fkii san ayaru ». as Fkaq ayaru ad Iuqal s axddim is. tasaet nq snat a-d Iuqal « Fkii san ayaru ». ad Iavi ayaru ad Iuqal s axddim… akkn si’ass ar ass. Ufiq-d iman iu Taqq-d duxxan i sin imdann. Uqalq as d tahanut n badtl. irna Iifii akkn Itaq.
cidt cidt Bdiq a Ejjuq diis. macci d asourdi kan iito Iyan, ula d tadosa nni ins mar a Iavi ayaru : d tadosa nni Iqoarn « Kllxq ak a aqjul ».
ass nni Tuq Ejiq si sobh, ur-d Sobbhq ara akkn Ilhoa, bssif kan i-d Usiq s axddim. uread d 9:00 Iwi 2 iyarua. s tdosa nni tafuhant (Kllxq ak a aqjul). ayaru vis 2, ntta Iruh Iwi ayaru ins, nkk Qoimq a Txmmimq : ? ar mlmi ar a-d Taqq duxxan i msju Bugme. ntta Iuyi ad Isthi nkk d imsthi si zik. ntta Iksa dii nkk Yuymq, ur Bqiq ara aetur. ? ar mlmi.
Riyliq agagih n ubriki anctilat, Srsq abriki sdati f lbiru f upaki nni n duxxan.
ur Iedtl ara Iusa-d Bugme ad Iavi ayaru ins. urs Rriq ara aval, Vhhoaq as kan s ucnfir iu apaki nni « ata-n sdatk », Kmmlq axddim iu. Iddm ayaru Irrat s imis, Irfd abriki Ivt Icel… abriki Ifka-d agagih n qorib 20 cm… Irqa uqngur n Bugme mskin. imirn Iqadoii. Iffq it leqol, macci f anzarn is kan : d claqm nni is Itzuxxu it Iqadon adtas. ! Rqan claqm n Bugme. qorib azyn i Iruhn siisn d abbu. 
Iuzzl Ivala iman is r lmri, Iufa Tdora tuaqit. imirn i Ituakks ‘ain -d Iqoimn si claqm nni n bacaqa. Isdtl itn. yr uyaru d vaido, Bugme bu claqm Iqol d alumado am tqocict.
ur-d Inni ur as Niq, maca si’assn ur-d Isutr ayaru.