Ceban lxir

Ceban lxir

Ddu d vin Inhhoun macci d vin Inffun

!! jav deva lxir, jav deva lxiiir. !! ad Taqm deva lxir, ad Taqm deva lxiiir…
sidi Ceban ulac vin urtn Ssin di taddart. Hmmlnt ako mddn, abed a arrac. Ntddu ids di’achal idnq mar a Iffq f iznqoan n taddart ad Isnz deva lxir. Nteavan it : ntta Itak uravn nkoni Nqoar « amin ». aqorur amzvaru t Ivalan ad Isivl i viiado : « assa Illa Ceban ». tikual Itqimi kra n’ussan ur-d Itffq ara, ussan nni Ntvalitn Qzzifiiit…
deva lxir n sidi Ceban Tlhhu, Ttnuzu akkn Ilhoa. taddart ako Ttaq ito. jal va Itxlliso akkn Izmr. mar as Iini umqar nq tamqart « ? achal deva lxir a sidi Ceban », as Irr : « Avi-d kan ». ma d amrkanti as Iini « ain -d Tfkido drus ». tikual d amqbun a’ Isutrn deva lxir i Ceban, vinna ur Itxlliso ara. as Ifk deva lxir, ma Ismerqo umqbun nni ad Ixllso as Iini Ceban « Ruh macci assa ». Nhmml akkn nkoni s’arrac.
ma Igme-d adtas, lveda n’assn ad Truh ako d tizoidanin i’arrac. aq Iavi r thanut aq-d Iaq liyufridt, liyadtu, cvinyum, cukula, lyazuz… assn d tamqra n’arrac, a Nrvu lfrh.
sidi Ceban Itak adtas n deva lxir i iqribn, akkn a-d Uqaln r tmurt. deva lxir i iqribn, d iqribn ito Itxllison mar a-d Asn. ur Iqobbl ara ato Xllson imavlan. mi-d Iusa uqrib at Imayr Ceban « ?? Twdo ik i-n nq ala ». as Iini uqrib « Twdoii-n a sidi Ceban, Twdoii-n ». dqa ad Ixllso. irna di taddart nnq aqrib mar a-d Ias ur Ilaqo ara ad Itou Ceban, ama d asrval ama d tacacit ama d tabanant… ain is Tfkido ad Ifrh, ur Mqor ara uebbudo is. avid kan Mktit i-d. imirn iqribn Tuqaln-d, macci am tura ulac vin a’sn Ifkn deva lxir.
Nthmmil daqn mar aq Erdon mddn s aqam a Nfdor. anda Ikcm Ceban ad Kcmn ‘arrac. ntta ad Ifk uravn nkoni a Nini « amin ». aqam iqr a’ Nkcm am akkn d tamqra i Illan. ula d aessas n uqam Ifrrh isnq, akka i Qoarnt tmqarin.
nija n Ceban d nija n uqorur amcdtuh. Isea lxir di’ul is, Invat r mddn ako. d lxir nni Illan di’ul i-d Itffqn di’uravn is. arrac akkn itn Ihmml it Hmmln. Hmmlnt Tqoadarnt. ma Lan ‘arrac Tnaqn Valan Ceban ataia, imirn ar a Hbsn amnnuq.
Ceban d talast di taddart nnq. maci d mnvala. Qoarnt mddn ula di ‘aval : “a aqoadum n lazo, ula d Ceban lxir Iqunfa lvedak”. Xdm jal taflqouqot di taddart ak Smmhn mddn, ma d vin ara a Isxsrn nija i Ceban…
Cfiq asmi t Isrfa lhag Emr mi s Inna « Qlait dva lxir ink », ? Irra as : « ma Tqildo Snuzuq s rxa a xali lhaaag…  » Ikkr Ceban ad Iruh Iuqal Ibrn qurs :  » ihqoa achal i Tsorrfdo akkn ak Savaln mddn lhag a xali ». Nrva tadosa assn f lhag Emr.
vin Isean lfrh di taddart at Ierdo, ma Iusa-d uqrib, ma Imne jivn si laksida, ma Igi umudoin… mi Tfrh taddart ad Ifrh Ceban. Ikrho kan tamttant. ur-d Icfi jivn i Ceban Ieavz f vin Imutn nq Iruh r tmqobrt. di tsviein am tidak, ur-d Itban ara madoi. imr Itaf ur Itmttat jivn di taddart.
Isxsr as nija daqn jiwas vin umi Nqoar Limiyri asmi s Inna « Rambursii-d ak-n Rrq deva lxir ink ». ! s Rbbi ar qorib it Ncca nkoni s’arrac. Imuqol it Ceban jivt tmuqli… Inna as « ? Tbqido a Nmhasab ». Inhcam Limiyri, imr Ttaldi tmurt tili Tsble it. Inna as Limiyri « ala, ala, a Tqossirq kan a sidi Ceban, a Tqossirq kan ». dqa Imq r lgib Ifka as isourdiin. Nqil ako ur Itadtaf ara asourdis Ceban, maca Idtf it. ul n Ceban Igmme kan ain Isofan, ur Issin ara acu i d chna.
qorib Touq jivt : Ceban lxir d amaziq. d aqobaili Isohhan. urgin t Nvala Ihodr s taerabt nq s trumit. aerabn -d Itasn r taddart Tmtran urtn Itmuqoul ula d tamuqli. tazoallit ulac, deva lxir Itak ito s tqobailit nni urn Xlido ara. imr lqobail ako am ntta.
Eddan ‘ussan, jiwas Ituakks aq Ceban, Iwit Rbbi s aqam is uread Iwido d amqar. Iruh akkn s nijas, s’ul Zddiyn, s’aval azoidan. assn taddart ako Tru.
nkoni s’arrac Itddun ids Nzora mazalit ar assa Itak-d deva lxir, tura i tuddar mrra n lqobail, macci i taddart is kan.