Brahom

Brahom

ulama tadosa Tlhoa, Trwl di tyonit n dtiqo

zik di taddart jal aqam Isea lmal. va taqadt nq snat, va tixsi d izamarn is, va tafunast d mmis… zik ajfki am tazrt am tmzoin, ur Ilaqo ara ad Ixasso di uqam.
simi Ttimqur taddart simi Irnnu lmal di iqamn. va Irna Iuq-d, va Turv as tfunast nq tixsi nq taqadt. lmal Isea letab, Ihvag ifasn. jal aqam Ilaqo as ad Ifk jivn uejjal i tksavt. iqodoarn imqorann ulac akkn ad Iavdo d axddim i umksa, cidt nni Isea jal aqam Ihvag v a’ s Ibddn.
assn Ngmaen imqorann n taddart Nan :
sia d tsavnt, akkn jal jivn ad Istufu ad Ixdm cql is, a Nkks taksavt i imavlan n lmal. a Nnadi vin Istufan, as Nfk lmal n taddart sobh atn Itavi atn Iks tamddit atn i-d Irr. tadart at Txllso. ? Tqoblm a at taddart.
Nqobl.
ihoi vin Izmrn ad Iks lmal n taddart ad Irfd afus is.
d Brahom i Irfdn afus is. Tssnm Brahom, afrmac nni Isean snat tuqmas d tibrkanin, Izya Idosa akkn atnt Valin mddn. ! d vin.
si’ass nni i Iuqal Brahom d amksa n taddart, jal sobh ad Iszvr lmal ad Iaq abrid d asavn, s iqaln nniy taddart. Brahom ad Ilhhu Iddkkir. ulac taqct ur-d Itavi. taekkazt di ufus, aqorab Iellqo f tujat Iwi diis aevin, agwaqo, lmus, tirbulit… as Tinido Iffq-d srid si tmucuhoa n at zik. Hmmlnt ‘arrac, atn Tvalido Qoimn dtrf n ubrid a Tnzzihon mar a Ieddi. mi Iqoim cidt atn i-d Ismgyr s snat nni tuqmas timrrka.
Eddan ‘ussan, lmal Iuq ids tanumi, ntta Iuq tanumi d tmeict umksa, at taddart Stufan tura a Lhhun r lcqal nsn.
zik Issn kan cidt tura imi Istufa Iuqal Izovr Brahom di ugwaqo. mbeid a’ Tsldo i lmuziyas si tiqilt r taido. vid Issnn lmuziya Nan imr d lbqi tura di radju a’ Ixdm Brahom, Iif mrra at ugwaqo nni n radju. maca asmi Nstqosa Nan aq-d ulamk Ixdm di radju, imi diriktur n radju macci n taddart n Brahom.
ussan a Teddin, Tmcabin di’ul n Brahom : jal tamddit mi-d Iqol s aqam ad Ieavd lhsab i’ain Idoran di’ass : Isufq lmal, Icna, Ivt agwaqo, Idosa vhds am udrvic, Irra lmal i imavlan. assa Icuba idolli, askka ad Ieddi am assa… Imjjz Iufa adtas is Iruhn : vin Iudonn urt Izori, vin Iunayn ur Izori alama Nan as « lflani ulacit Iunay », ma Ikkr umnnuq ur Illi akkn ad Ifru, ma Tlla lveda Coanto viiado ntta ur Ihdoir, ma Tdda tslit ur Illi ad Iqodc ad Icdoh ad Iddu d aerras s tuqmas nni, ass n suqo d viiado i Itswiqon macci d ntta, ma Tkfa as cmma ulac di lxlaui v a’ s Ifkn… macci d dunit.
Iqol Brahom am akkn Isthoza di uxddim is, assa Iedtl sobh Iudon ur Idtis ara, ass vaido Iuqal-d si tksavt qobl lavan Iqorh it uqorrus, Lan ‘ussan ulacit madoi, tikual tamddit Tvalin imavlan iebbado n lmal nsn ur Cuffn ara, Iban urtn Iwi ara Brahom anda Iqova lhcic…
simi Teddin ‘ussan simi Brahom Iejju di uxddim nni t Iggan Iuqal d aqrib ur Iffiq si taddart. maca, Brahom azhovani Iqoim d azhovani : tadosa, aqossr, agwaqo. Itqossir-d mbeid r taddart ula si tkssavt. achal d abrid -d Isavl i’at taddart « !!! Azzaluuut r lmal nvn mulac ad Imco, Azzaluuut ». snat nq tlata tikal s Rbbi ar asn Ikllx, ain Illan d ilmzoi di taddart Iuzzl, Win ako iekkozn ad Vtn lvhuc. Ruhn s tuffqa n leqol, va Iuyad f tixsis va f taqadt is va f akrarn is. mi Wdon r din a-n Afn Brahom Izzol a Itmxbbado si tdosa, nq a-n Afn Ihojja asn-d jivt n tzlit s ugwaqo. Iqoar asn « assa Tyam cidt n’addal a ifniann ».
Iuqal Isavl nq Iqoim ur Itruhu jivn, dqa Itaxr i usivl. Ivt ito achal n’ussan ulac asivl ulac aedtl sobh, ad Tsldo kan i ugwaqo r tqaltin.
armi d assn. taddart ako Tsla i usivl n Brahom « !!! Azzaluuut Azzaluuut ». a-d Isaval s dtlqo uyrgum is. maca ur as Ifki jivn tamzzouqt, Cefn mddn mi isn Ikllx achal d abrid. ur Isavl ara adtas Isusm. taddart Tlhoa d cql is am akkn ur Idori ‘acmma.
Twdo-d tmddit, Rgan a-d Iuqal umksa a-d Irr lmal, ulac amksa ulac lmal. dqa Fhomn vissn acu Idoran.
Mktin-d ihqoa Slan i Brahom Isavl-d.
Ulin di’achal idsn s amkan n tksavt, Ufan Tdora tuaqit : ain Illan d ikrri, d itxsi, d taqadt, d izimr, va ulacit va Illa Ituyzr Imut. Brahom Ufant di lqoae, Igrh ako. armi d imirn i Fhomn : Zzin as achal d lvhc, ur asn Izmir ara vhds s tekkazt is.
ad Tafdo Idts nq Ilhoa d ugwaqo Iruh uqorrus, Qlin fllas lvhuc d ayolaf, ur Ibni. di mi -d Isavl r taddart. maca Qiln mddn am zik, a Itqossir kan.