taslnt n at Umqoran

taslnt n at Umqoran

jivn a Isxsar, 99 Susmn Sthan si babas

taddart nnq, am tuddar tiiado, Illa diis vin Isean vin Ixusson, vin Irvan vin Illuzon… va Iqra va ur Qri. Miifn mddn, Mxallafn mddn, d anctn iq Iyan d taddart. ain Ixusso va at Tafdo r va, Tmeavann mddn Tmikkasn lvhc. maca Tdorru di taddart akkn Tdorru yr ‘atmatn : Itili mhiaf. tikual Ttmal r da nq r da. ula di iqamn Itili cuqo n imavlan is. vinna qas ad Ivt atmatn is, qas atn Iayoar amur, Tfka asto tsviet, d cuqo i Illa. lqoanun Ithaz it kan di’ain Ilhoan.
di taddart daqn Itili cuqo yr idrman. adrum Illan d cuqo, qas ma Idolm Iedda tilas, idrman viiado ad Rrn iman nsn ur Valan ara.
adrum n cuqo d vin Isean adtas iryazn, adtas tfrkiuin, d vin Isean imrkantiin. jivn si lumur Itarran adrum d cuqo, d tabzrt i taddart. adrum amqoran d ntta i Itakn adtas isourdiin i taddart, imi lhsab d ixddamn.
di lufqo mar a Tngmae taddart, d adrum n at Umqoran i Iseddain aval is, idrman viiado Ifat Win ciea « d imcdtah », ula d tadukli Iver asn akkn ad Ddukln imi jal jivn Ishbibir kan f nfe is. dqa atn Tafdo Tsnnidn s at Umqoran, simi Tsnnidn qurs simi s Rnnun di lghod.
akka di jal tamurt, maca anda Tekukr : mar a Iili lbadtl, ma Itudolm udrum amcdtuh nq Ituhqor di tmsalt it Icrkn (nq it Ifrqon) d udrum Ighodn. assn Trvi Tbrvi. ma Frqon asourdi i imqban, mhiaf Itmal s imqban n at Umqoran. ula d arrac mar a Tmsccivn di iznqoan Qoarn imavlan i ‘arrav nsn « Go si lhqo ik a mmi, ur aq-d Rnnu ara lhom n at Umqoran ». at Umqoran d izmaun di taddart. idrman viiado tasviet a, ur-d Inna jivn d acutn, ma d ivtal nq…
jiwas Tngmae taddart, d lufqo. d taslnt i Isea jivn n at Umqoran d abandu, a Ttimqur Ttihoriv lgdras armi Twi azyn si ubrid si Teddin at Umzoian r tfrkiuin nsn. Hodrn Eavdn at Umzoian, Savdon tamsalt r lufqo achal d abrid, imi bab is n at Umqoran, Uyin ato Yzmn, qas akkn Tdourr.
Inna jivn i vaido « ad Ctkiq fllak r taddart », Irra as vinna « taddart d nkk ».
taluft n tslnt Tuqal d taqodimt. a Tctkin Rnnun at Umzoian, ur Tfri ur qorib ad Tfru. simi to Zuqurn di tgmaeit, si lufqo r vaido. imr d at Umqoran i Indorrn tili taluft Tfra si zik. iryazn vin umi Tnnido ad Iini « d tidôt », mi -d Iwdo lufqo ad Yuymn mrra.
iryazn n taddart d ierdoiin, Tmqoadarn Tmsthin ur Hmmln ara aetur. Shbibirn f taddart, Zoran lxsara Tshol, i Ivern d lvqoama. qas ad Ndorrn, aval Rzoayn urt Hmmln ara. maca taluft n tiklt nni Tdoul, macci d aswas macci d sin. Uqaln mddn ako a Hoddrn : « at Umqoran tiklt a Eddan tilas », « as Tinido ala nitni i Isean iryazn di taddart »… ulama tiruyza Ttban di’ain Ilhoan, vin Ihqorn vaido urs Nqoar ara aryaz di taddart nnq.
Toln ‘islaun, maca cidt cidt a Ifssi rby. ain Illan zik Issor Iuqal Tfdoh it taluft n tslnt. Tbjjn-d blli va Ibbah va Ifuh, am akkn ala at Umqoran i d arrav n taddart, viiado d irbibn.
at Umqoran Zoran taddart mrra ur Tdda ara idsn, acku Dolmn macci cidt. maca, ula qursn di udrum, d tarbet tamcdtuh n imdobbrn i Itrajin fllasn. dqa akkn to Tfra trbet nni akkn a’ Tdoru. d nitni i d aqorru n tmacint di’at Umqoran. imi d tamacint nsn i d aqorru n taddart, ula d taddart d tarbet nni i d aqorrus. vin umi Tnnido di’at Umqoran Illa lbadtl ak Iini « macci d nkk d nitni ». dqa Ufanto akkn Bqan. i Indorrn d viiado.
assn Ingme lufqo, Bdrn-d vid Indorrn taluft nni di Ejan mddn imi at Umqoran qas Dolmn ur asn Izmir ara lqoanun. at lufqo am zik, a Suyutn aval Rnnun, d imslain nni urn Kkat urn Tfukku. as Tinido iryazn n taddart Tbannt-d tissas nsn ala di tiddas d diminu. anda a’ Iili umnnuq ulacitn akkn a-d Bjjnn lhqo. at claqm si idrman imcdtah Tsusumn nq Tmaln r at Umqoran. d lbadtl i Itswiqon.
di lufqo n taddart, mar a Ihodr jivn mi Ikfa a-d Iini « ma Vqomq lhmdullaho, ma Sxsrq stafirllaho ». assn Ihodr Rmdoan u Muh, jivn si imqorann n at Umzoian. Inna-d ain it Iqorhn, Ifdoh-d kullc, ur Iggi at Umqoran ur Iggi « iqoffafn » akkn Ismma i idrman Iddan idsn. ur Icuhh i jivn. ain ako Tmslain mddn s tuffra ntta Innat i-d di tgmaeit i tiklt tamzvarut, irna s umslai Ifran, macci s isfra nq s lmena. Tqli-d tsusmi di tgmaeit… jivn urt i-d Iuli ‘aval ama si’at Umqoran ama si « iqoffafn ».
Vhomn mddn, as Tinido macci d Rmdoan u Muh nni umi ur-d Isukks jivn, macci d uhdiqo nni Tavin d aval. Ihodr armi Ikfa, Indo-d s tmuqli i iryazn Ingmaen din, Imuqol itn akkn Ilhoa Inna :
Suytq fllavn aval, taluft ito Iffrun d aval. ata ‘aval iu anyyaru : taddart aii, Tlha-d armi d assa, tura d lavan ad Tbdou. ma Vqomq lhmdullaho, ma Sxsrq Ihovaii.
ulac rymat i taddart am aval nni. si’asmi Tlla taddart urgin Inna jivn « Ihovaii » di lufqo. Rmdoan u Muh Savdont at Umqoran armi t Inna.
imr am zik, lxdoa a’ Ifk d ain umi ur Izmir at Ixllso. assn imqorann n taddart Yuymn. Ierqo asn ’ac a’ Hodrn. at Umqoran Susmn, viiado a Stmtumn yarasn « Isea lhqo, vllaho ma Ixdoa… ». Ikfa Rmdoan amslai Iruh r cql is, bla ma Irga ad Ikfu lufqo, akkn -d Inna lqoanun.
di’ussan nni i Tfra taluft n ubandu n at Umqoran.