lmut s uxllso

lmut s uxllso

d va i d amrkanti amqoran di tmqobrt

Illa di’aval lhag Ebdolla. ulac vin Irvan dunit am ntta. ula d timqarin Deeunt i vin Hmmlnt « ak Iy Rbbi am lhag Ebdolla, dunit laxrt ».
Ebdolla Ikkr-d d avhid n babas, babas nni daqn d ntta kan i Isea babas. assa tifrkiuin, d ain -d Isoahn 10 iqamn i Isea Ebdolla vhds. tifrkiuin n ggds ako qurs i-d Yorant. irna si zik d aqam inemarn, mi Imut jivn a-d Igo i mmis trika tamqorant.
adtas di taddart i Ixddmn r lhag Ebdolla, d imhqoiin di lxlaui nq di trbia n lmal. qas akkn Irra-d tar i gdds d babas s 7 arrac d 4 tullas, anctn n tmurt macci d ain umi Izmr ntta d’arrav is vhdsn. lavan uzmmur vin Ikfan azmmur is ad Irnu d amhqoi r lhag. takrza, ulac tajuya di taddart urn Xdim i lhag Ebdolla, lavan n tazrt, nq n tmyra, nq n tbhirin… jal lvqot Ebdolla Ihvag ixddamn i tmurt is.
lhag d anemar d aulxir, Itagga i imqban ain a’ Hivcn, ama di’iyran ama di ierqoab. mi Ikfa tamyra nq lqodo uzmmur ad Igo nuba i vid urn Sei. d lhqo nsn, dqa jal tafrka ato Ihrr jivn umqbun qobl a-d Iavdo lavan.
ulama ntta Mqor (amqoran qas Rbbi), Ihmml vin Ihqorn iman is. imqban ma Qorrbn qurs, Itvalitn am itran Izzin i’ajur, d cbaha is Rnnun, Smqarn di can is. Iteavan vin Iuqn abrid n’adda. Ihmml imqban, maca ur Iddukul ara idsn, tarbet is d vid Irvan am ntta.
lhag Seut d ahbib ad Trbhdo. Qzzif ufus is, ama r dvla ama di tgmaeit. vin t Isean d axsoim ur Irbbh urt Itmayar, ad Irvu lhif, ad Dtuqotn fllas ‘uyurn. akkn i Tdora i Sedia ult Eli, si’asmi Tnnuq d lhag Ebdolla f talast. Tuqal mskint uyur Idtafar vaido, am tin Iwin devssu. d tamqbunt i Tlla, maca ur Trbih ara squr Ebdolla am imqban viiado. Isrva astnt, irna ulac amhaddi, imi lhag Ebdolla Uyadnt mddn ur Tqorribn ara r tlufas. taddart ako Tzora d lhag i Idolmn Sedia, Ihqor ito, maca taddart ako Tsusm. Tuqal tmqbunt am tin Isean asggido, Rwln fllas mddn, Uyadn atn i-d Ivali Ebdolla nq arrav is ad Qiln Edln ids.
Sedia Tqoar as kan « taddart ulac Rppi Illa, aur Imt alama Ixllso ».
aswas Iurv-d vaido, lhag Ebdolla, ulama d amrkanti, ulama Qzzif ufus is, tatffaht nni n tmacahout Itarran amqar d aqorur urto Iufa ara di lsuaqo. ur Ihbis ara tmqr s usourdis. at Ttagga tzmrt armi cidt akka ad Iadon am ntta am imqban. armi d jiwas Slan at taddart blli Ikcm laklinik. imudoan ur Ediln, ulama adtan jivn, amrkanti d umqbun Mxallafn di udavi. amrkanti ad Ikcm laklinik uxllso, amqbun ad Ikcm sbitar ma Iufa abrid. irna ula di sbitar amqbun d amqbun… lhag imi macci d mnvala qr laklinik tamqorant it Fkan ‘arrav is. ur-d Suffqn ara lxbar d acu Iudon, maca Ikcm Iffq Ikcm Iffq, Iban macci d adtan afsas i Iudon. aswas a Iedtl-n di laklinik, uyar n sin ‘ajurn aia si mi Ikcm. ulac vin Iqoimn anctn di laklinik, imi Qlait. taddart ako a Tstqosai s aqam amk Illa dadatsn nq babatsn lhag, imi di laklinik ur Temmidn ara ad Kcmn mddn, qas arrav is.
arrav is ur Cuhhn ara f udrim, avid kan ad Igi umudoin. tulauin di taddart Qoarnt blli arrav is Uyadn ad Imt babatsn, Zoran ad Iili umnnuq yarasn f tfrkiuin d’ain nidon ma Imut. bdtu n tmurt Ibdtu atmatn.
assn Iqol-d umudoin s aqam. ussan nni i-d Iffq ‘aval n tfaturt. va Iqoar d arrav is, va Iqoar d ntta s timad is it Innan i vid Ikcmn qurs s aqam.
si zik imrkantiin Rdtln asn mddn, imi ur Hvagn ara ardtal. mi Bqan ‘arrav lhag ad Xllson laklinik asn Inin imellmn « ahoav kan, s leqol nvn, axllso ur Ihar ara, avid kan ad Igi babatvn ».
Iqoim umqar a Itdavi di laklinik armi d assn, Ikcm qrs dtbib amqoran :
a lhag kco tura Mqordo ad Ibark Rbbi, Mqordo Tssndo. adtan umi Nzmr Ndivat, maca Illa ‘ain umi ur Nzmir. tvsr ur Ttudavi ara. adtan ma Ilqom f tvsr ulamk Itudavi. tura akk Nsufq, ak Nfk dva s aqam. lmut ur Ihkim jivn diis, ur Tzorido mlmi ar a-d Tstqosi. Iif it ad Tmtdo yr ‘arrav ik uala ad Tmtdo di laklinik.
Inna as lhag :
a dtbib, Ini-d kan ain Illan, ur Uyadq ara lmut. imi Tvalam ur Tudaviq ara, Bqiq aii Tinim achal ii mazal at Domeq di dunit, ulama d Rbbi i Izoran. ma mazal aswas, nq 6 ajurn, nq ajur. nkk d amqar, mur Mutq assa ad Mtq askka, mqoar ad Smsaviq lcqal iu qobl ad Ruhq.
d Rbbi i Izoran a lhag, maca ur Dtamme ara nniy 3 ajurn.
Ilhoa a dtbib. Muqol tura achal ii Ttaialm akon Xlssoq.
Isavl dtbib r srbis n tfaturin, Win-d tafaturt n lhag.
atta tfaturt ik a lhag.
lhag akkn Iqra tafaturt Itou adtan is, Itou ula d lmut nni s Inna dtbib attaia. Iuyi ad Iamn alln is. Twdo tfaturt s iynni. Imuqol dtbib :
?? ur Tqlidom ara di tfaturt a.
ala a lhag, ur Nqlido ara, d va i d lhsab.
ihoi lmut aii a dtbiiib… Tkkrii-d Qlait.
adtas is Innan di taddart d dnub n Sedia ult Eli i Iffqn di lhag : ad Imt am ntta am imqban, irna ula d lmut ato Ixllso akkn ur Tsvi.