rsaso n xuali

rsaso n xuali

Goant i-d imzvura : ajav Ihqor 40 si xuals.

nkk xuali Hmmlqtn. maca macci mddn ako am nkk. Lan akkn Hqorn immatsn i Hqorn imavaln n immatsn. Teavadn f jivn si’ajavn n taddart nnq, Ihqor xuals uyar n’ar.
Eli si’asmi Illa d aqorur i Ihrc. tihrci nni n cidtan : lghol tixssarin takordoa… babas Imut immas urs Tzmir ara. immas Irnato macci kan imi ulac babas a’ s Imln amk Tqoadarn ‘arrac tiimmatin nsn. Irnato acku imavlan is macci di taddart i Zdqn. immas si taddart taido. si Tvrirt. di mi to Iufa fllas Eli, Ihqor ito imi Izora ur-d Itmayar ara jivn si xuals a’t Irrn s abrid.
tamdtut mskint d taggalt am tuggal, aryaz ulac dqa jivn nni uryaz Tsea di uqam Tshbibir fllas, avid kan ad Iimqur. Tqoar as kan « ad Iuqal ad Iissin ». d tasa, ur Tzora ara tmqbunt blli trbia lsas is : di tmzoi.
Truh akkn, aqocic Itimqur Timqurnt tmucuhoas. tarbet is dirito, ntta simi Ituqal d numru. mi Ixdm taflqouqot imdukal as Vtn afus, dqa simi Irnnu Ismqar itnt.
immas Irnato, ntta Iuqal d bu sonea. ain umi ur Zmirn viiado Eli Izmr as. a Tiqzifn iqaln is armi Twdo lmadorras s ayomado akkin i taddart.
taddart Iqorbn d taddart n xuals. Eli mar a Infl r lxlaui n Tvrirt, qurs am akkn s aila n babas i Ikcm. irna ur Itagga jivn si’at txssarin viiado ad Infl s akal n Tvrirt. ntta d xuals, viiado ula itn Iwin.
Ibda s tukrdoiuin timcdtah : d tirmmanin, d adoil, d tibxsisin… at Tvrirt Valant Emmdn, imi ur Idourr ara adtas, irna Ssnnt d ajav n taddart. Tandtaqon fllas, maca urt Kkatn ara, Zorant d ayugil Tsthin si immas d xuals. ntta simi Itkmmil di lemal is di lxlaui n at Tvrirt. Iuqal asn d cidtan amcdtuh.
mi Tvalado kan iyr a Itmvivil nq iddv uflla n usklu, nq vissn acu Illan ddav tfrrant, Eqol d Eli i Ixddmn cql is. ajav nnq anct uhlludo, lqodd ulac. dqa Ishol as ad Iffr ula di lhcic nq di’irdn. Ndtqo nq Qoim, Rym nq Qoim, Rgm nq Qoim, ajav nnq mi t Tvtdo sia a-d Izzi sia. Uqaln ifllahn Hsbnt am akkn d uccn nq d aruj. Nqoar : “ma d aebbudo kan nq d lgib is a’ Iacar Nemmd as. avid ur Truzou ara ifurkan ur-d Itavi ara tirbbae. ain nidon Anf as, d ajav nnq Itaial cidt si’aila n xuals, irna ala ntta i Tsea tvllit nnq mskint”.
maca macci akkn i Nnva i-d Tffq. Eddan ‘ussan Eddan iswasn, nkoni Nemmd as Nqon tidt, ntta simi Irnnu di txssarin di’akal n xuals. Iuqal a Itqorrib r taddart a Itakor ula d ijuzado si tmizar. Inulfa-d ubaraq ism is Eli ajav n taddart. uama tibhirin… asmi Iwdo r tmqoranin, Bdan a Tctkin mddn. Brran si xuals, xuals Ruhn Brran si immas. immas d tamdtut Ilhoan Tnna asn tidôt : urs Tzmir ara.
Xdmm as akkn ivn Ihova, nkk Irnaii. ur as Tcuhhum ara, aqoli d nkk ivn Innan.
tixssarin simi Rnnunt Timqurnt, xuals ula d nitni Uqaln Kksn f’iman nsn : « vin umi Isxsr Eli at Ivt nq ad Idobbr aqorrus ids. vin Ibqan at Inq at Inq, nkoni Neja diis ».
asmi Iwdo Eli s izamarn atn Itakor, Qoln Tqoaraent mddn s ubckido. Gbdn fllas achal d abrid urt Huzan ara. ntta anct n tbururt, Iver akkn at Thaz trsasot, Itnyyiz am uvtul di ibubdar d tqaltin, Ikccm s iqzran am lvhuc.
achal d tiklt is Tnna immas :
a mmis jiwas akk i-d Nqn.
Iqoar as kan :
ur Tayad a imma, rsaso n xuali ur Inqo ara.
Iruh akkn si tuaqit ar taido, at taddart a Hoddrn « d mmis n lflantia, d ajav n lflani ». Iuqal d tizzoit di tkrsi n xuals. mi to Ixdm Eli a-d Tubdrn xuals n Eli. Isams adrum.
assn d jivn si imavlan n immas it Iqouren s ubckido. vinna urt Izyil ara. Ivt it kan Iqli din.
tamddit mi t Win i immas, akkn t Tvala Imut Tsaqrt Tnna :
!!! a lfrh iu a mmi ziq rsaso n xualk Inqo.