Rizirbvar

Rizirbvar

Isva-d Lhusin armi…
a Ilhhu Ihoddr vhds « Ivtii Rbbi, Ivtii Rbbi, Ivtii Rbbi… » Imuyr-d Emr, ula d ntta ur Ixusso ara.
? ac akka a Lhu.
Ivtii Rbbiii, Ivtii Rbbiii…
Ivtaq ako Rbbi a Lhusin, Ivtaq ako.
macci kifkif a Emr, nkk Ihuzaii.
_____________________
sobh zik Twdo Sedia aqam n Vrdia n Eli. d tamqart am nttat, Mhmmalnt si’asmi Lant d tullas. akkn i-d Kkrnt, akkn i Rvant lhif, akkn itnt Tsqar dunit. a Tkkat f twurt armi -d Tffq Vrdia :
d lxir d rbh a Sedi. Kcm. aqoli a Tssq lqoahva. amqar mazal Idts. ja ad Terdodo tiqoit ula d km.
Tmuqol ito Sedia :
ad Kcmq. Tyidoii uyur idolli. ? jak ur Tudoindo ara.
uhou, ur Udoinq ara. ? aiqr a Sedi.
tizva kaml nkk d anadi fllam. di uqam ulacikm, r lgiran ulacikm, a Stqosaiq, ur Izori jivn anda Tddido. d lqoae ikm Isblen, nq d iynni. takoffart ar di’uyur i Nsiq. ? anida Tddido a tinnat. Niq as ur Tuq ara tannumi Ttffq ancta, armi vissn acu to Iuqn.
ala, ad fllam Istqosi lxir. idolli Ffqq. Ffqq f sed iu.
? d lxir kan.
acu lxir a Sedi, Susm kan. s Rppi ma Zoullq ula jivt idolli. ass kaml si tbrna r taido.
! Rnuii-d vin.
takoffart ar akka. Anfii kan. ain ii Iuran ur Iura i jivn. irna Valanii iryazn. tura aii Tavin mddn d aval, a Tkccm Verdia n Eli r tbrnat.
Sedia Tuyi ad Tamn :
?? Tkcmdo tbrna a Vrdi.
s vin iitnt Iuran ar tnt Kcmq idolli. macci d jivt macci d snat a Sedia nnq…
Sedia Tsrs afngal is a Ttmuqoul kan. kullc a-d Itnulfu di lvqot amcum. ? ac akka -d Ibdan Vrdia n Eli.
… armi d tamddit it Ufiq. armi tnt i-d Kkiq mrra.
? acu Tufido a Vrdi.
d amqar amcum at Ikks Rppi. Vhomq anta tamda t Iccan, si mi Iffq sobh r tgmaeit.
………………………………………………………
taqosidt n baba Muh am tid iskraniin mrra. zik d aryaz am viiado. Trrat ir trbet d askran am viiado, assa Ieddatn mrra. vissn ansi -d Iwi ism aii n Rizirbvar. tura akka kan is Qoarn. 20 iswasn n tissit, n tuaqit, n lflas. armi Ifat lhal i-d Irra s lxbar ziq tbrna Tshol i unkcum Tver i tuffqa. Inqa iman is Ixla aqam is u mazal simi Irnnu. akkn is Inna vinna « d aryaz ma Ibqa Rbbi ». Rizirbvar mi s-d Tuddrdo Rbbi ak Iini « Rbbi n iskraniin Illa ».
tamqart tura Teja diis, illis kifkif, lgiran Izya Icwl itn, ntta ad Tafdo Ieja di’iman is uyar n lgiran d imavlan. Trrat tissit d tursado yr iryazn. ma d Rbbi mskin mar a Ivali anctn n lxsara…
iswasn Teddin Rizirbvar Irqo Itazo r sdat. akkn Tqoar illis : « Iskr ula di taryit ». Iszuqr it crab Iskrkr it, assa Idojjr it ddav ubrid. Rbbi vissn ma Iggat nq ala, ma d tamqart d illis Uqalnt Rvlnt fllas. Goantt. Iyora-d Rizirbvar vhds di uqam. ntta d raj is d tqoretin is.
Iswa vhds, kullas d lbatata di’aman, mi Isw 2 nq 3 kilu f tiklt at Dtfn smana. taebbudt Mcdtuht, Mqort kan i tissit. ussan imzvura Kccmn qurs vid umi Iqoar « ihbibn », a Tanqoasn jivn jivn armi t Goan ula d nitni. lhbab n tissit.
Iyora-d vhds a Itmririq kan di’usu nq di lqoae, aqam Iuqal ur Tzmirdo at Tkcmdo si lfuha, tissit simi r sdat ain Isva drus, ma ulac crab Itss lalkûl, Izya Ifud. Iuqal am vin Illan di dunit taido, ala ntta ito Itvalin. ad Itss Ihoddr vhds, Itmslai i tqoretin. as Tsldo si brra ad Tqildo Iemr uqam.
assn Icca Isva, Icca lbatata Isva armi Iqobr. Iqobr armi Iqli di lkuma. akkn it Tufa illis mi Truh at Tsfqod. Savln i dtbib, Iusa-d Imuqol it Inna asn : « ula is Nxdm, di tsaet nq snat ad Isufq ruh ».
Erdon ako at i-d Sakoin ulac. akkn i Iruh Rizirbvar r tmqobrt si tnafa r taido, Iccur d crab d lbatata.