Mzoian n Elga

Mzoian n Elga

lfhoama squr Rbbi, tiqjulit vissn ansi

zik Iqoar « turnigininar », tura Mlan as « turniginiral ». Mzoian n Elga Isea adrim, Tghod immas. takrrust tagdidt, akaskido, ibaskidon, tazra n uvraq, tasrvalt d tagdidt Xbcnto imcac (akka i-d Inufla), saea n kadauakada, nuador n’idtig d anjir itnt Itqonn macci d tadtucin n Mzoian, aqorru r daxl d ilm si brra Isdtl siausia, ala di tlmmast i Bddnt ticbbubin d asavn, Yant abrid si unjir armi d dffir tmyrdt, as Tinido d amyrdo usrdun… Mzoian d apupun urt Ixusso ‘ara : apurtabl Izya di ufus, kilu n tsura Ellqont r tqwadt, cidt tsakuct ur Iban acu Itarra diis Tellqo f tajt, ad Ilhhu Istrdoiqo cvinyum, ad Itlqvi Itbruqoul am uqrrabu, mi Iyr ahurif as Tinido tura ad Iqli. Txusso it kan cidt lqoraia. imr to Isea Irna as lfhoama urt Tavin mddn d aval « Tdora idk am Mzoian n Elga ».
Mzoian d azhovani, Izya Idosa. Ithmmil ad Icdoh di tmqriuin, ad Isiq radju di tkrrust as Tsldo mbeid. takrrust n Mzoian ackkito, amutur ur Izhhor ara, ma d radju Tghod, dqa mi Tslido attaia tmqra, Eqol attaia tkrrust n Mzoian, ako d Mzoian a Inhhor Ikkat s tqorruct. mmis n Elga ur Issin taerabt uala tarumit, d radju n tkrrust is kan i Itbrrihn s taerabt n Vhoran.
Hmmlnt ako ilmzoiin n taddart, Itkks asn fad. d immas kan i Itqadon, Tghod kan di’aval, asourdis mrra Iruh di tkruas d tissit n mmis d imdukal is. nttat Tctaqo kullc, Isavdo ito armi ula d acdtido, d tiqondiar tiqodimin i Ttlusu. ucci, mi to Tvalado ad Teqoldo ur Trva ara tebbudt is. akkn mskint -tasa tamcumt- Tsobr ur Tkkat di mmis ur Tqoar Xussoq. qurs kullc Ifra : mmis Ifka-d unjir is, nttat akka is Iura. am akkn Iura blli mi Tsea asourdi ad Iruh d crab i iskraniin, nttat ad Tqoim i lazo d lera.
Mzoian si sobh alama d lmsobh si tbrna r taido. ulac tin di ur Ixllso turniginiral. Ikkatnt i-d ako, Ituassn diisnt mrra, imellmn n tbarn Hmmlnt, akkn a’ t Valin ad Gon ikliann viiado ad Azzln qurs as Cuffn aqondur akkn ad Ixllso turniginiral, abed a ma d tayara n’ajur, imirn i-d Ikccm usourdi i nana Elga.
anbdu Ieddan Iruh Mzoian Wint imdukal is (ntta Iqoar asn « lhbab ») s aftis n’ilol, r tbrna n La Plage. f akkn Hoddrn imussnavn n crab, Tif tbrnat tiiado :
as Tinido di Las Vegas i Tllido a Mzoian. macci am ieccvan aii n da.
Ibed lhal, Ruhn sobh akkn ad Sivdon, Wdon Iufa Mzoian ur Skaddbn ara lhbab : as Tinido d Las Vegas, ma macci uyar. ama d amkan, ama d lbni, ama d rqom daxl, ula d ikliann -n Ufan din Zddiyit ako, ulac zedo ulac amnnuq… lmuziya -d Tarran, d tin Ilhoan macci d tin Itruzoun aqorru. as Tinido d Las Vegas, qas akkn Mzoian n Elga ur Izora ara madoi anda -d Tuzya Las Vegas aii, ma di Vhoran nq di Tqrdait.
Qoimn a Tssn Tqossirn, Mzoian Iegb it lhal :
Ilaqo a-d Nuqal jiwas, Iegbii umkan a.
Tlla kan jivt urt Tegib ara : d amqar nni Iqoimn f tqogmurt Issnd r lhido. ur Iban acu Ixddm di tbrna umqar am vin, d akckac, Iqour ako Ikmc ako, at Tsoudodo at Iavi ubhri. si mi Iwdo Mzoian is-d Irra s lxbar, tikual ad Iqoim tikual ad Ilhhu Itkks tursado Ilqodo lbuntat n duxxan.
Anf i imuqar a Mzoian urk Iwido ara, macci di umkan ik i Iqoim. Nusa-d a Nkks lxiqo kco a Ttmuqouldo amqar mskin.
Mzoian ur Iban aiqr, Iuqal Itou ako ain Ilhoan di trbna nni, Irra dhon is s amqar amcum, mi t Imuqol as Tinido d cidtan i Ivala.
a Itss armi Ihma uqorrus Isavl i vin Isrbain :
!! turniginiral. ad Svnt ako haca amqar aii-n.
Imuqol amqar s tin uhcci, mur Ifrih ara ad Iruh ad… amqar Imuqol it Icmumh :
sahit, sahit.
Ibrn Mzoian s imdukal is :
Iban ur Itsthi ara. sonf aii, qas at Trymdo ak Iini « sahit ». Muqol it, Muqol it. aqoadum n lazo.
adtas ikliann i Innan i Mzoian tanmmirt, Iban Lhoan lqaci n da. Qran. armi ula d amqar n gihonnama Ifrh. ad Tvhomdo.
Mzoian Itss Itavi-d timucuhoa d’arrav n taddart is, Iegb it kullc haca…
imr d aqam inu, s Rbbi ar as Dtfq aekkaz.
? acu k Ixdm a Mzoian. Anf i umqar mskin, urkk Iwido ara, irna Thccmdt sdat mddn, ula is Trnido.
nkk ur ii Iegib ara. urt Iwi ara umskun iu. as Tinido f uqorru iu i Iqoim. sobuh f Rbbi, imr Zoriq at i-d Afq da, vllaho ma Tfkaii-d tizi.
amqar Igme cidt n lbuntat, Iffq r brra sdat tbrna, Iqoim cidt din, Iuqal armi d taqogmurt nni Iqoim Isnnd r lhido. Mzoian n Elga a Itvhhoim kan :
si mi -d Nwdo urs Ixllso jivn tabjirt. anda a’ Teqoldo Ejan diis. d abedo iklucarn, Sthan kan at Sufqn. imqarn am ntta imr d lbqi atnan di lguame, macci da.
Isobr Isobr Mzoian armi…
!! turniginiral. haca amqar aii-n.
Srban turniginiral, adtas is Innan « tanmmirt », amqar am tiklt tamzvarut : Icmumh r Mzoian n Elga « sahit ».
Iwito akkn armi 3 turniginiral « haca amqar », jal turnigininar as Iini umqar « sahit ».
lvqot Iteddi, Iwdo-d lavan n tuqalin. ur Ilaqo ara ad Edtln, Ibed lhal siin ar taddart.
Iruh Mzoian Ixllso, mi Ikkr ad Iffq Inna i vin umi Ifka isourdiin :
di lenaia n Rbbi mur ii Tmlido acu Ixddm di tbrna umqar aii-n. vinna Iqoimn f tqogmurt Isnnd r lhido.
? urt Tssindo ara.
urt Ssinq ara.
Snnt ako mddn a msju, Iban kco macci n da. d ntta i d bab n tbrna aii. d ntta i d amellm.
imirn is Ikks sikran i Mzoian n Elga : ziq qas ur Isva ara umqar, kullc r lgib is. Isvatn d adrim. di mi mddn Tssn ntta Ifrh « sahit « . assa d ntta umi Tghod nana Elga mskint.
Uqaln r taddart, Mzoian Isusm kan, a Inhhor. aqorrus Iruh kan s amqar nni, am akkn takrrust a Tlhhu di ubrid amqar Izvar sdats Itmuqoul-d Itcmumuh r Mzoian. ur Iban ma d abrid i Itvali Mzoian nq d udm n umqar nni is Iqoarn : “Niq ak a mmis n Elga, di uqam Ithouddun iqamn, va Ifsitn va Ikms itn”.