ma d jivn am kco…

ma d vin am kco…

cidt Uraniit adtas Uriqt s ufus iu

ism is Hsn Qoarn as Htitan. Ighol si’asmi Illa d aqorur. babas si zik di lqrba, dqa Ikkr-d am mmis n taggalt, am arrac urn Sei ahkim. Itnrni Itiqzif am urvrav, lmena ulac, leiub macci d jivn. Tdora ids am cogra urn Fris.
armi Mqor Iwdo d aryaz i-d Ingme babas si lqrba, Iufa-d mmis dain Ifat i trbia. abed a tura makka imavlan di sin d imqarn. nitni urs Zmirn ara, ntta Ixddm raj is.
taddart ulac ain Iffrn fllas. Zoran ako mddn acu Isva Htitan. assa Iwdo ad Iy aqam, tizjas mrra s’arrav nsnt, ntta Uyintt tullas n taddart. kra Nudan imavlan is di tuddar n tqourub ur Ufin. a Stqosain imavlan qobl ad Fkn illitsn.
taddart Tkrho it, babas Istha is, immas Tevqo diis, Ikks as ula d tislit urto Tseeu. ar cib is mazal d nttat i Iqoddcn i uegyur urn Sei lmena. mi Tvala arrac n mddn ad Tbru i’alln is.
jiwas Tqoim d umqar is r lkanun, a Hoddrn f dunit :
nkoni dqa a amqar, ur aq Tsrbh ara lqrba. Iif it imr Tqoimdo di tmurt, xrsum d aqocic ad Iseu babas a-d Iffq d aryaz am iryazn. assa ula d cidt aii ik-d Takn si Fransa Isruhut Hsn di crab d’ir ibrdan. ur Nuriv ur Nqoim a amqar. aqocic am va, Iif it imr Imut, xrsum d abrri d lhcumat a Nmne siisn. si’asmi -d Nkkr i Nhqor iman nnq ur Ndourr jivn, assa Hsn Isarzoy aqam nnq di taddart. Yoran aq-d ir ‘ussan a amqar.
ula i Nxdm a tamqart, Ifat lhal, d tamddit fllaq. Inna as vinna « avufan a iyr iu ad Tifdo ako iyran ». akka iq Iura. tura a tamqart, Ilaqo aq a Nnadi alama Nufa taqocict ar aq Iqobln, ama d taneiabut ama d tin Izvgn Tbra. dqa ma d tin Ibran, a rbh a tafat : Tgrrb dunit ur Tsmqar ara aebbudo.
Nan as « acu Tbqido a adrqal… » imr Seiq tislit, tili ur Tbibbiq tizdmin ar cib iu. idolli qorib Rrzoq nniy Tqbirt n Bussed. dain, Teja sourau. ja ak Iniq : illis n Eli u Emr, ur Nstqosa ara qurs. ? acu Tvalado.
ad Tlhou ma Tqobl aq. soifa ur Izad ‘ara maca Tsea leqol. ula d nttat ur Tsea ara zhor mskint. Fkanto i’ir ryaz, cvi Trvl as f tafat, uqobl ad Tacar aqam d dria. ma Tbqido askka Stqosi qurs, maca Ini qobl i umcum nni. mulac a-d Nzzhon qurnq mddn, am Iini « Thsbdoii d ikrri ur ii Tcavrdo ara ».
tamqart Tnna i uqocic, aqocic Iqobl, Tyora-d tura r tqocict d imavlan is. Truh tmqart s aqam n Eli.
? acu m-d Nnan a tamqart.
a Qoarn ahoa tura s leqol, kra n’ussan avn Nrr s lxbar.
a-d Ifk Rbbi raj asedi. d Rbbi i Ixddmn lcqal. amar at Nqado.
Eli u Emr d aryaz amqoran, Issn dunit. d vin Ifrrun timsal. Ituassn ula di tuddar tiiado, Tcavarnt mddn. Issn Hsn, Izora dirit, maca ur Ibqa ara ad Imt a-d Igo illis ur Tya aqam. irna Hrsnt di uqam, abed a tamqart is :
a amqar ma d va i Iuran i illik, ur aq-d Isoah ara a Nxtir. ulaqorar ma Nvala ur Ttsllik ara tamddit ato i-d Nrr s aqam qobl ad Ifat lhal. maca as Nanf ad Tgrrb zhor is. acu Tzorido, Izmr ad Iefu Rbbi a-d Iuqal uqocic s abrid. ur Tedtil ara fllasn, Ilaqo a Nrr aval i vid -d Isutrn taqocict.
ahoa. smana aii ad Valiq.
Imuyr-d Hsn Inna as ma Iswqo askka, Izmr at Ihvig. Hsn Iqobl. Msfhoamn ad Mliln di suqo, di rhba lmal.
askka nni Swqon di sin, Mlaln di rhba n lmal.
Inna Eli u Emr i vin Isnuzun iqjal :
Bqiq asrdun Ilhoan. vin Ilhoan. akkn Isva akt Xllsoq.
Ixtar as-d vinna asrdun Ilhoan, Ibrn Eli u Emr r Hsn :
? acu Tvalado di usrdun aii a Hsn.
Htitan d Htitan. akkn Ivala acntn lqaci -d Izzin, Iulit i-d zux ako d lghol nni t Izdqn. macci d ain umi Izmr at Idtf. Itou madoi acu t i-d Iwin r suqo, Imuqol kan amk a’ Iddu di nqoma i dadas Eli. Idosato qurs :
?? i uqjul Ilhoan urt Tqobbldo ara a dda Eli.
Imuqol it Eli u Emr :
a aqjul Illan at Qoblq, ma d vin kk Icban Uyiqt.
tamddit nni Iuqal lxbar i imavlan n Htitan : Uyin imavlan n tqocict.