aqjul n Smina

aqjul n Smina

asmi -d Tusa tuaqit, Yrq tiqri. at laxrt Slan-d, at taddart Dtsn. vin Ikkrn r vaido « Iif ik uqjul n Smina »

Eddan iryazn di taddart nnq, maca drus i Ituassnn akkn Ituassn uqjul n Smina ult Emr.
zik asmi Rbhn ‘ussan, ur Suyutn ara iryazn aval. imirn kullc s lqoanun, kullc s lmena. aval Isva, tamuqli Tsea azal.
Smina ult Emr d tamdtut d aryaz. d taggalt d tamqbunt, Ndon as ‘arrav is, Ttddu d tamhqoit, vin to Ihvagn ama i tmyra ama i uzodta ama i lftil n sksu, ato Iavi ad Txdm fllas… Ttayom si tala i tid Ihgbn, Ttddu d tamhqoit s asaqur… nttat Tbna f letab ur Tcuhh ara i ifasn is, ifasn is Ssnn kullc. Thqor iman is mddn Hmmlnto. vin umi Txdm cql ato Ixllso s usourdi nq s uvrn, nq s cidt n zit, ain is Tfkido ad Tfrh. ur Tcrrdo ur Ttahqoar. tikual akka a’ Tragun mddn atn i-d Tsoahh ad Txdm qursn.
Smina ult Emr qas Rr ito s icimik ur Tayad : ur Tskcam iman is di lumur to Ixdoan, ur Tteavad tielumin, ur Ttmq ur Tdtammae di’aila n mddn. ula d cidt nni is Takn d lhq n letab is, mar a Tvalido lfrh n Smina, as Tinido d tukci ist Fkan macci d axllso.
achal d tiklt i-d Twi chna r mddn : aiqr Tzvardo di lflantia nkk Tggidoii d tanyyarut, ma Iifii va imi Tzvardo diis…
ula d arrav is Turbbatn trbia Ilhoan. Hdqon ako, ulac lqobaha ulac takordoa ulac lghol am arrac nidon.
Smina Ihmml ito Rbbi Hmmlnto at taddart. Hmmlnto ako at taddart qas alvs is Mqoran.
Mqoran akkn Mqor ‘ism is i Mqorit lxdaim is. Iewl as Ikks kullc, Iuqal as d vaqzn, imr Iufa ato Ico am nttat am arrav is. d tazmrt isto Ikksn tili Ihsd ito ula s cidt nni n timuhqoit is -d Ttavi aqrum i’arrav is.
urt Ihmml jivn di taddart, maca Isea asourdi, irna Isea 5 arrac Uqaln tura d iryazn a Kkatn uzzal, dqa qas urt Hmmln ara mddn jivn urt Itqoabah. ntta d’arrav is d aqam ivaqznivn. di tmurt n vin Ibddn, ivaqznivn Tqoadarntn.
lbadtl Iseddai f Smina Izora blli Tzorat taddart, maca Izora di taddart jal jivn Itmuqoul kan ain t Infen. Dtrrifn mddn i uetur, Dtrrifn armi tikual Temmidn i’ain urn Laqo ara. anda Tlaqo cada, tasusmi d lkdb. Mqoran : tazoallit lbadtl. ulac di taddart vin a’ Iinin i dadas Mqoran nq i’arrav is « ain akka Txddmm i Smina taggalt dirit ». Bqan ako ast Inin, maca ur Ibqi jivn ad Izvir. vaqzn macci mnvala ad Iazo qurs.
dqa Mqoran d’arrav is Ufanto Twa : taddart ur asn Tzmir ara. di taddart Itkabarn imghoal, amqbun Hqor it ulac a’ t Ayaddo. ancta Mqoran Izorat, Smina Tzorat. taddart Tzorat.
anda Inql sdol : asmi Iewl ato Isufq si uqam is. si uqam -d Isoahn aryaz is si’ain -d Igga umqar. Tlha taluft, a Ttcrurud Ttnfufud, taddart Tyyuym, armi d asmi i-d Idojjr Mqoran igqodurn n Smina. Igga as ala cidt n tqamt Ifkan r tmazirt, ula d dtaqo urt Tsei s abrid.
Smina Truh s imqorann n taddart, Tzoratn jivn jivn, Fkan as ako lhqo « ahoa kan a Smina, Kks uyur i’ul im, askka ad Tngmae taddart, ato Nfru. lbadtl urt Nqobbl ara. aqolaq da a Smina, ur Tayad ».
amkan di Tyyn lufqo iryazn akkn ad Frun timsal n taddart Qoarn as Tawurt Usammr. d amrah Zzin as siausia iqamn, Mlaln qurs 4 ibrdan : jivn Isufuq si taddart, viiado Tavin s iznqoan.
askka nni sobh zik Tffq Smina. tulauin ako n taddart Frrhnt mar a Tkcm qursnt (Kcm, Kcm a nna Smi, Ikcm-d lxir). Tkcm r jivn uqam Isea dtaqo n terict Ifka r Twurt Usammr. ma Tqoimdo r dtaqo nni ad Tsldo ako ain Hoddrn vid Ingmaen. r dtaqo nni i Tqoim Smina si sobh, uqobl a-d Avdon iryazn r lufqo : assa ad Frun taluft is.
Ibda lufqo, Smina Tfka tamzzouqt : Bdan s imslain nni urn Sei lmena akkn Xddmn si zik. Winto akkn armi Valan adtas lvqot i Sruhn, Eddan r tmsal Hojjan i’ass nni. dqa Bdan s Smina d ulvs is. a Hoddrn Suyutn aval, Tsollin Rnnun, Xzzun cidtan, « avufan akka, avufan akka », aval Ieum maca ur Ifri ‘ara. Tnna Smina di’ul is « ziq iryazn Lan tiruyza ulac ». ziq vin Ighol di taddart, ad Irnu taddart. ziq taddart d aval kan, ziq ulac lenaia. ahobuho… simi Tsll i iryazn di lufqo simi to Ikccm lajas. jivn n’ul Iqoar as “ahoa tura, s leqol, amar a-d Ifk Rbbi tawurt, a-d Iban jivn d aryaz a-d Iini lhqo, d taddart i Irnan jivn macci d jivn i Irnan taddart”.
asirm Ilhoa, maca ulac asirm urn Sei lhdd. lufqo a Itkmmiil si’aval amssas r vaido, Tvhom mi Tsla Nyyzn imqorann r tmsal tiiado, tamsalt n Smina Surfn as d asurf, Bdrnto i-d kan.
Ikfa dtme. Trs-d Smina si terict Truh.
a Tlhhu Ttmslai iman is :
Ruh a Smina Ruh. Ruh a taggalt ulac v a’ Ivtn fllam f iyugiln im. Ruh a tin Ixdmn f taddart ulac aqam if ur Tqodicdo. Tseido nija a Smina tamcumt, Ttamndo mar akm Tckkirn mddn Tqildo d soh. “Smina Tlhoa, Smina ulac v is-d Isukksn, Smina Tlhoa lxdmas, Smina ain is Tfkido ad Tfrh is, Smina ulac v ito Isean, Smina akka Smina akka…” ata-n assa Tzorido acu Tsvido a tin Ixdmn f vid Islufun i claqm nsn ur Frrun tilla. Txdmdo fllasn, va Ikllx am s tqondurt taqodimt, va s’urav n tmzoin, va s tpucidt lqoahva, va Ifka am ain Sayrn ‘arrav is (ad Lsn ‘arrav n Smina ur Tddun ara erian), va Ixllso ikm s uzyn n suma, vaido « ahoa kan ad Uqalq akm Xllsoq a Smina ur Tayad »… ata-n assa Tzorido acu Tsvido. ! Co tura ckran n lkdb.
a Tlhhu Thoddr vhds s taqct am akkn Illa vin umi Thoddr.
Tdomedo a Smina di vid Iccan lhqo im am-d Kksn lhqo ma Imco. Tdomedo di vid Iccan tidim asn Iddu ma Iedda fllam lbadtl. Tqildo d vin ikm Ixllson s tsiyar a’ Ivtn fllam ma Ituakks am uqam im Tnsido di brra. a Smina tadrvict Tdomed di taddart n vin Ighodn ato Iavi nif ma Ituhqor umqbun. a Smina, a nija, Tfrrhdo mar akm Tckkirn mddn « Smina Tlhoa, Smina d tasobrit, Smina ulac v ito Isean, Smina akka… »
a Tlhhu Thoddr…
si zik ur Zyyrn ara mddn tagmaeit di lufqo, aeddi di tgmaeit qobl lufqo nq ar d Ifru lufqo. abed a tulauin. vin Ibqan ad Ieddi a-d Inndo si iznqoan viiado. akka si zik. assn Tvhom tgmaeit mi Tvala tamdtut mbeid attaia Tuq-d abrid r din. Muqoln : d Smina ult Emr i a-d Ilhhun Tszvr-d aqjul is. Tmuqouln iryazn Sffdon alln nsn : ! aqjul n Smina Isburr abrnus.
Msmuqoaln dqa Tqli-d tsusmi di lufqo. d tasusmi n vin Imutn. Qourn kan akkn, ama d imqorann ama d viiado, a Tmuqouln aqjul Ilsan abrnus, ako d Smina t i-d Iszvrn, a-d Tddun qursn. ad Bnun f jal tauaqit, jal sixdta, jal sieqoa, ma d ta ur Bnan ara fllas. Ierqo asn ‘aval.
akkn -d Twdo Smina r tlmmast n tgmaeit, iryazn siausia Yuymn, Tnna i uqjul is :
!!! arrr, arrr, macci d cbuh ikk Ivatan. !!! arrr, macci d abrnus ar akk Irrn d aryaz.
Smina Tkmml abrid is.
si’assn iryazn n taddart vin -d Imuyrn Smina ut Emr ad Ibru i’alln is.