vacxu

Vacxu

tajuya Iifn tiiado : madam kup yarsou msju s imzran.
ur Zoriq acu ii Iwin r kafitiria nni. d cidtan nq d ejju. ejju aii Sukksq as-d, d amcum. ulac tin ur Ixddm. am lazo. ejju Rnu aqamac Rnu ir sobuh… armi -d Ufiq iman iu f tâbla a Traguq ayarsoun, ayarsoun uaqoila Ihqorii a Isrbai i viiado am akkn nkk d timtrit i-d Usiq at Mtrq… Bqiq ad Fqq maca Uyin idoarn iu ad Kkrn. Ejan irna Ukiq am akkn d avdtuf i Ismulhucn diisn. tayara aii Ihmato i-d uvdtuf s idoarn iu, Ilaqo ad Zorq dtbib, maca Uyadq ma Izoraii dtbib ur ii Itemmid ara ad Fqq madoi si uqam. ad Hgbq. macci ala idoarn i Ituaqn di tfkkau. nkk 27 dtbbat i Ilaqon aii Zorn. di mi ur Bqiq ara ad Cwlq anctn n dtbbat f jivn ii Icban.
avdtuf di idoarn iu Irga armi Qoimq r tâbla Ibda a Itqzzo, makkn a Lhhuq Isusm. akka ii Ixddm kullas.
Muqolq saea. ayarsoun aii Ihqorii. nq ur as Hoviq ara.
Ruh a aerab ar tafsut Ruuuh…
?? vac xu.
a Hoddrq kan vhdi, ur ak Niq acmma.
ma Fhomtkc.
C’est bon, c’est bon, j’ai rien dit. OK ?
d vin Iqoimn r tâbla nni sdati. Iqil ala ntta i Illan d aerab di dunit. Ivala urt Qosidq urt Stufaq, dqa Izzi r cql is. cql is d aman n coina, Iqoim r tâbla vhds atn Itss si tqoret s udllas. Iban Isbilizi : f akkn Tvaliq, cidt nni tqoret at Tdtf alama d sllaskka. imr d nkk…
ayarsoun aii uaqoila…
Ruh a aerab Ruuuh…
Imuqol-d daqn vacxu Svedq as s ufus iu macci d ntta i-d Lhoaq, dqa Ibrn akkin aqorrus Iuqal s adllas is. Isva s udllas azal n snat tmqoa Ikkr. Iruh srid s akuntvar. Valaq a Ihoddr i vinna. Iqol-d r tissit is, cidt kan akka Iusa-d uyarsoun. Iban d vacxu it i-d Icjjen.
Avi-d tayazuzt tacbhant.
ayarsoun ur Ifhoim ara.
Niq ak Avi-d tayazuzt tacbhant.
ayarsoun akkn Ivala Ifhom nq Iqoim kifkif, Ifhom.
Iwi-d tayazuzt d udllas. Rriq as adllas Niq as a-d Iavi lkas. Imuqolii-d jivt tmuqli… maca d lkas i Hvagq, ula i Xdmq s tmuqli uyarsoun n kafitiria. asmi -d Iwdo lkas Iufa-d taqoret Tkfa. Sviqt si tqummuct. dqa Iddm taqoret tilmt Irra lkas nni uread t Isrs f tâbla.
Bqiq ad Ffqq Uyin idoarn iu. am akkn a Iqoar uvdtuf nni « imr ad Tkkrdo d amcum ik ». Uqq aval. Svedq i uyarsoun a-d Iavi ain nidon. lyazuz Sviqt, tura a-d Iavi ain is Ihovan, ad Seddiq kan lvqot simi ar a Susmnt tvdofin di idoarn iu. ayarsoun ur-d Iusi nkk ur Suytq aval. cvi Illa-d umainut. nq Tusa-d tmainut. Tusa-d r tâbla n vacxu.
tura makka Lan di sin r tâbla nni, ur Harq ara a-d Iavdo uyarsoun, aur -d Iavdo madoi. ula d avdtuf di idoarn iu qorib it Touq. Tmuqoulq r vacxu d tin -d Iusan qurs, Icnnu ‘ul iu « anta i d Madeleine anva i d Gérard ». macci d lcfar i Ikhhln, d imzran. ntta imzran armi d ammas Dtfn s uskorf n lastik, nttat « kup yarsou ». ur Zoriq ma Tcbh nq Tcmt Madeleine, Valaq kan aqocrur is a-d Itban si yr inzodn uqorrus d imcdtah anctatn. lukan kan Tkmml as bulaziru. Inna-d ‘ul iu amar a Txddm ur Tstufa ara ad Tmcdo dqa Tkks ako acbbub is, nq amar Tbqa ad Tuqal d aryaz, nq amar… a Tnadiq armi Ufiq : d vacxu ivumi Tfka imzran is nttat Tqoim akkn. mskint. i Txddm thmmalt… Tfka acbbub is d asfl f vin Thmml. zik d iryazn i Itakn taemamt…
assa uaqoila d amrbuh flli, Idora-d daqn umainut. imr Zoriq akka s vin d vin ma Kcmq-d r da : Madeleine nni ur Iedtl ara Isouni upurtabl is. Isakoii-d, uama Ruhq mbeiiid, ala idoarn iu i Iqoimn, ako d uvdtuf Ismulhucn diisn. makkn Trra aval i upurtabl i Ufiq ziq Iggaii lvqot, ziq a Hmmun ‘aman iu. ziq Qorsq, Drvcq, Pirimiq, Friq, Fvariq akkn Qoarn ‘arrac di taddart : Madeleine n vacxu a Thoddr s tqobailit.
s taerabt i vacxu, s tqobailit i upurtabl. Thoddr itnt i snat Madeleine.
Fkiq asbbido i uvdtuf n idoarn iu, Rymqt s ddin qossam is Isusm. dqa Kkrq. bu imzran d tqobailit is Dduqosn-d Muqoln-d quri Uqaln r taerabt nsn. Ddmq-d tapjist usourdi si lgib Srsqto f tâbla Ffqq. Goiq as sorf.