tifrkiuin n Mhgu

tifrkiuin n Mhgu

Inna as udrvic : Iver ma Tyull tqogunt « Bran claqm iu »

Frhat Ikkr-d d aqorur d amqar. ur Isedda ara tmzoi am ntta am arrac. ur Istufa ara. arrac ad Turarn ntta ad Inhhor aqjul ad Itavi rml d siman i vid Ibnnun, nq ad Iavi aman si tala i lflantia, nq a-d Izdm i mddn… babas si zik Ixusso tazmrt, ameivn ulac dqa d ntta i Ixddmn f uqam di umur n babas. asuki nni Sean d tamurt, d Frhat it Irran d tafrka : Ifrs Ikrz Inqoc Izre Izzoa Ilqom, assa jal rzoqo Illa diis.
Mqor Iuqal Iufa axddim, Ikks Rbbi lhif fllas f imavlan is.
amqar mskin murt Tcavrdo ur Itswiqo ur Iskcam iman is. d tamqart d illis i Itswiqon. tura imi Irkd Frhat Isea axddim, Tlaqo tslit. Mcavarnt tmqart d illis, Wint-d i Frhat taqocict isnt Ihovan i nitnti. Frhat jiwas i Irra tabladt i’ul, dunit is Truh d amnnuq d lhif, tameict urt i-d Tsoah ara. Iruh d asfl f imavlan is, ain Qobln imavlan Iqobl it ula d ntta. avid atn Isfrh.
tamdtut Tlhoa, s leqol is, Thmml imqarn Thmml talvst. maca Tusa-d akkn ad Ty aqam, macci akkn ad Truh d asfl f tmqart nq f tlvst. Iruh uryaz is d asfl armi d assa brka. nq ma Ibqa ad Iruh ntta d asfl, fihl ma Iyla d tmdtut is. tamqart d tlvst ur-d Tqimint ara, jivt ad Tmt taido jiwas ad Truh s aqam is. r sdat i Tlhhu dunit. Frhat Ifhom ancta. tura mi-d Iqurr tamdtut, Ibda a Igmme cidt i uqam is, Itkks itn si’ain Itak i imavlan.
tamqart d ills ur Fhoimnt ara akkn. tura mi Tlla tslit, Tbddl tmuqli nsnt r Frhat. zik asmi mi-d Iwi duru ato Ifk s afus n imavlan, Frhat Eziz Qlai, qas Rbbi it Iifn. tura mi Iya aqam Rrantt d anddad, am ntta am tmdtut nni is-d Xtarnt. tamdtut n Frhat Ttvalito tlvst is Mhguba am takna. imr Ttaf urto Itmuqoul ara uryaz is ula d tamuqli.
Tqil akkn Illa Frhat d aqoddac n immas d ultmas ar a Tili tmdtut is d taqoddact nsnt. Qilnt tura sin iqoddacn.
Mhguba Tvala Tbddl tsviet fllas, irna qorib ad Tddu. Thvag avraq Thvag azorf, Ilaqo ad Tavi ain Tavint tslatin.
tislatin zik Tavint s lqoanun, si’asmi Tswiqont tuggal Isean adrim, Iuqal d amsizzl r tin a’Iavin uyar n tiiado. zik d asnduqo, tura ma drus ad Iacar ufuryu, as Tinido d tahanut a’Temmr tslit, macci d aqam. tura ain ako ur Thvag tslit at Tavi si uqam nq ast i-d Avin mddn d tavsa, ad Iavdo s aqam is ad Imbibb ad Imsnnad ad Iqoim. iryazn n tura imi la tamart la claqm, Truhun r tbarn, suqo Goant i tuggal. di mi, mi Valan suqo amrbuh as Inin « d suqo n tuggal ». ain Igme Frhat i uqam is Isorrf it di tmqra n ultmas, Irna-d dtlaba.
Hakim nni umi Fkan Mhguba, qas ntta i Sean imavlan is d aqocic, Irna-d f 5 tullas. d aqocic n cuqo. tullas Ffqnt 4, tis 5 qorib ad Tddu. Ifka-d sed n Mhguba, a-n Taf aqam i nttat vhds, ulac tanudt ulac talvst. irna aqam d agdid anctilat macci am vin imavlan is.
akkn i Tdora.
aswas Iufa-d vaido, Frhat d Mhguba jal jivn s uqam is. imqarn Mutn ama d imavlan ama d imqarn n Mhguba. Frhat tura Isea dria Izad fllas umsoruf. Irzzu f ultmas urto Igga ara, maca Itavi kan s lqoanun, macci am zik. ur Zadn ara fllas. Mhguba Thqor, Thsb ito am akkn Tqli di’ul n ymas, ulama Tzora lihalas, Tzora avid kan ad Izmr i uqam is. Tzora, maca Trra dtlm f ja n ymas, am akkn d tin ito Ihsdn. d tin i Ttvali si zik d takna.
dunit Ttbddil, Tbddl f Mhguba. Hakim nni to Iuqn, tura imi ulac imavlan, ulac taevint n udrim, Iuqal d lvhc. ntta si zik d ism is d aval is : d cuqo urn Sei ahkim, lqoanun Irs-d kan f mddn, ntta urt Ihuza ara.
Ierdo zik babas at Irr d aryaz ulac. Hakim, am cuqoat viiado, ur Iqobbl ara at Sqodcn mddn. lqoraia ulac (ad Qrn vid Trra tmara), Iuq as-d afuryu. Ixdm Hakim azal n’ajur, Isukks-d i ufuryu : Ihvag tankra n sobh. Isnz it s lxsara. lxsara Ifkato i babas asourdi Iwit i tbarn.
tura Iffq it leqol. tamdtut Tlla, dria Tlla adrim ulac. Imuqol akkin akka Isndho tamdtut : Ilaqo a-d Tavi amur is si’ain -d Goan imavlan is.
Truh Mhguba r ymas Tsutr amur is. Ivhom Frhat :
Xdmq Rviq lhif Wiq am-d Tcoido Tsvido Tlsido ain Ilhoan, nkk Qoimq akkn : lazo lhif lera, avid kan ad Tcbh Mhguba ad Tzvg, asmi Tyido aqam jal leuacr a-n Azzlq s trzft Seiq nq ur Seiq, assa Tusido-d aii Tkksdo si jivt nni tfrka Zzoan ifasn iu Nqocn ifasn iu, Ssvn ifasn iu, aii Kksdo si uqam Ibna ufus iu s lhif d’urrif. ? akka a Mhgu.
aval Tslido as-n. d lhqo iu at Aviq.
imr adtas i-d Goan imqarn, tili Iwdo ‘ain ar a Ibdoun. nq ma Tvalado Yrq-d ad Snzq…
Niq ak aval Tslido as-n.
ur Iumin Frhat armi t i-d Iwdo lkaqdo si uqam n cre. ultmas nni-d Iskr, Iddr armi t i-d Tqoubl sdat lgug. ziq lenaia n tmdtut tura macci d aryaz is, macci d ymas nq d babas : d lgug. din i Tbdoa tfrka, i Ibdoa uqam i Tbdoa tymat. Qoln Frhat d Mhguba ur Miussann ur Tmlaein, am nitni am arrav nsn. ain Tbna tgaddit di lqorun, Ihoudd it lgug di tsaet.
mi-d Ffqn si uqam n cre, Inna Frhat i ultmas :
zik Icrk aq ‘ain -d Goan imavlan. tura ad Tavido lhqo im ad Aviq lhqo iu. ihoi va ur Itazo r hqo n vaido. daii i Mfaraqon ibrdan nnq a Mhgu.
amur n Mhguba di tfrka Ibda a Ituqal d asuki am zik, taqamt to i-d Isoahn di uqam n babas ur Tedtl ara Irrato mmis i tissit n crab. aqam tura Isea snat twura.
Hakim adowal qas akkn Irbba aksum Ighod, Isea leib n iqocicn n cuqo : Rzon ifasn is s axddim. amur n tmdtut is si tfrka n babas, ur Iedtl ara Isnz it s uzyn n suma. Iruh ako di tbrnat. abrid tura Ingr, akkn is Kfan Imq f jivt si tfrkiuin -d Igga babas, Iyr ito i-d ato Isnz. imirn i-d Idora ‘ain if ur Tbni Mhguba.
tiistmatin n Hakim, qas Cuhhnt i ymatsnt avid kan a-d Iy d aryaz, d ain Tqra tslit i Qrant. akkn Slant Ibqa Hakim ad Isnz, Uzzlnt-d ad Avint amur nsnt. Ufant Hakim Isva-d Innuq d tmdtut is. d tarvla i Rvlnt, Iddm-d qursnt agnvi. dqa Savdontt sanda ulac ignviin. Eddan di cre, cre Ifka asnt amur nsnt di 5 idsnt. ama d aqam ama d tifrkiuin kullc Ibdoa f sbea, Wint tlvsatin xmsa imurn, Goant i Hakim d Mhguba sin imurn. sin imurn si sbea.
aqam Tzdq zik Mhguba vhds, assa Ibdoa d tifttitin, jal tavllit Twi amur is, as Tinido d lutir. Hakim d istmas Qoln d inddadn, arrav nsn kifkif. d cval jal ass.
Tbddl f Mhguba Tbddl f Hakim. avtul d axrrai Rnan as dtbl. abruj nni n leqol -d Iqoimn i cuqo n’idolli, din is Iruh. Erqont as. Iuqal ula d cidt ni is-d Goant istmas si tfrkiuin Inza Iruh di crab d lkif.
Mhguba nni Illan zik d tavhidt n immas d babas, Tbda a Ttissin d acu umi Qoarn gihonnama. macci akkn Tnva i-d Tffq. ziq ur Thric ara. ain Txdm i ja n ymas Xdmnt ast tlvsatin. ain Tzre Tmyr it irna s’adtas. Tkks-d amur si cidt nni -d Igga babas, Tddr armi Ruhn 5 imurn anctilatn si uqam d tfrkiuin -d Igga umqar. assa Tyora-d vhds nttat d lvhc nni to Iuqn. Frhat nni -d Irzzun fllas Tdojjr it di uqam n cre, Tsnz it Tuq it d crab i uryaz is, tura Tffq itnt ako. ziq lqoanun n tura Ibdtu atmatn Isnyar iqamn, ziq iqamn n cre ur Srbahn ara tivlliin. tbrna Tkfa taxridt, cre Ihoudd aqam.
macci akkn Turya Mhguba i-d Tffq.
ma d Frhat d aryaz Iqoim d aryaz. Iya aqam n lhlal, Rbbi Iya diis lbaraka. tamdtut ur Tsutr ara amur si’aila n babas, atmatn is assa Tavin Frhat f iqorra nsn, ultmatsn Tqoim Ezizt qursn am nttat am arrav is : ur Ikcim ara lgug yarasn.