taemamt n jmma

taemamt n jmma

Nanii : kco tura d aryaz, Tlaqo ak tmdtut. Wiq-d tamdtut.
asmi ii Tvt Nanii : kco macci d aryaz, Tvt ik tmdtut.
asmi to Vtq Nanii : kco macci d aryaz Tvtdo tamdtut.
________________________________
Emr ur Mqor ara uebbudo is. Ihqor iman is qobl at Hqorn mddn, Iffq-d s imavlan is. di mi taddart ako Thmml it. asmi Iwdo i usrcl Xtarn as imavlan is illis n vid Ihqorn iman nsn am nitni. macci d tullas i Ixusson di taddart, irna Elga ur Tzad ara di soifa, maca vin Igrrbn Izora : mar a-d Tavido tislit s aqam ik, Twido-d tislit Twido-d imavlan is. idoulan ma diritn ak Skrhon ula d aqam ik.
asmi -d Tusa Elga, Ifrh Emr, Frhn imavlan is Ifrh uessas n uqam, taddart ako Tsed asn tislit. taqocic am lmalaikat, idoulan Lhoan, avid ad Tkmml akka.
ur Tkmml ara akkn. iccv amzvaru Imqi-d mi Trfd Elga s tadist. zik d tislit tura d tamdtut, zik d nttat i Istqosain f imqarn ma Illa kra Hvagn tura alama Savln 2 nq 3 ibrdan ar a-d Tsl madam. zik Tzya Tfrh abed a ma sdat imqarn tura Inulfa-d usxunzor ula sdat uryaz is, qas ulac sbba. Emr Ivala, imavlan Valan, maca ur-d Nan acmma : « d adou i-d Ieddan, ad Iuqal as Ikks ».
urs Ikkis ara ‘adou. asmi -d Tlul tqocict Imqi-d ‘iccv vis sin Iuyar amzvaru. Elga Tuqal d lvhc. Emr nni Isean leqol Iuqal Itffq it leqol. ntta si zik ur Isuyut ara aval, Itarra kan r daxl, dqa at Tafdo Iqoim vhds Itxmmim, qas mazalit d ilmzoi Ikcm it uhbbr n vid ur Tsrbh ara dunit. Tnna as jiwas jmmas mi t Tvala Iqas Iruh uqorrus :
Gme-d a mmi leqol ik. Thvagdt. vaii d ain Iuran.
Imuqol ito mmis, Ihouzz aqorrus :
ziq d dtikuk kan i-d Itffqn r babas. Tnnam Lhoan idoulan ad Tlhou illitsn.
lhona a Ttffq cidt cidt si uqam, imqarn Sobrn, mi Valan mmitsn Irfa at i-d Rrn r leqol is. ussan a Teddin, taqocict a Ttimqur ackkito Tzya Tdosa mi to Tvalado ad Tfrhdo. d tin i-d Tarran i Emr lbnna n dunit, mi Tvala babas Ihzn ur as Ttixir ara alama Idosato i-d. Emr mi Irfa a-d Imkti aval n jmmas « Gme-d leqol ik, Thvagdt ». Iqoar as kan « ma d ain Iuran, a akkn Illa at Qoblq ».
d arrac i Itemarn iqamn. taqocict Ttimqur Tturar Tcuctul Tsndtaqo-d iejjaln, Ttyy cql i jmmas. vin Icqln ur Istufa ara i’aval. tislit Tuqal Trs cidt macci am zik. imqarn d mmitsn Iuqal itn i-d dtme, amar ad Iefu Rbbi a-d Trs lhona, ad Ikks ir raj…
ur Ikkis ‘ir raj ur-d Trs lhona. accivn imqorann Mqin-d asmi -d Ilul uqocic. assn i Valan ziq accivn imzvura d aqossr kan. d tasndtit n’accivn n soh. imirn i Ifhom Emr blli Ivqoe. Tdtf it tfxt. Isllk it Rbbi Ifka as leqol Irna as imavaln t Itarran r leqol is, uama…
tin Illan d lmalaikat qobl ad Tseu dria Tuqal d vaqzn, abed a tura mi-d Trna aqocic. Ibddl zman, Elga Tqra lqoraia n tznqoatin : lflantia Tsuffq aryaz is, taido « Tsncv it », taido jal ajur as Icjje lmanda… taqobailit n zik Isqr ito ubrid n tala amk a’ Ty aqam, tin n tura Tqra di uqam n cre amk a’ Thoudd aqam is.
Ivt iqisi di uqam n Emr, akkn Ivt di’achal d aqam di taddart. iryazn Yan abrid, lxalat tura Qrant, Tslmd itnt tifilizju. Ssnnt taerabt n Masor, taerabt n Suria, tin n Vhoran, tin n Fransa. Ssnnt ula d ain nidon. assa d tahbult n uqrum kan i Ivern fllasnt. tamdtut tura Tver…
Tver armi ula d arrac Tvt Elga armi itn Trra d iedavn i babatsn. ddav lcfar it Tmuqouln. Zoran kullc, Fhomn am babatsn, Valan d babatsn i Idtrrifn i Itsusumn, maca Trnatn s’aval, irna Uyadnto, Zoranto d tamcumt. dqa Fkan babatsn nni d asfl f lhona.
a Teddin ‘ussan d iswasn, arrac a Timqurn, Emr a Itimqur, imqarn Mutn va dffir va. Emr Iuqal am akkn Iduz ‘ul is, Tslmd as Elga acu umi Qoarn ir dunit. Iuqal Icca nq ur Icci kifkif, Mssus nq Mrrq kifkif, ur Ifrih s uyffur ur Ifrih s’idtig, ur Iuyad sieqoa ma Tvt-d uala dunit ma Tnyr. Insa di uqam nq Insa di lxla qurs kifkif. ula d lmut ma Imuyr ito i-d ur Itayad ur Itvhhoim. ain Ibqan Idoru urt Itffq leqol. mazal kan aval nni n jmmas Igme it d ayrrug Isufuq it i-d mar at Ihvig « Gme-d leqol ik Thvagdt ».
uread Iwido d amqar Iuqal Emr d amqar azmni. Tcavarnt mddn, Tavint ad Ifru timsal n taddart. Tsqr it dunit.
taqocict Tuqal Twdo i usrcl, aqocic d ilmzoi. assn a Thojjin i tmqra n tqocict, qorib ad Tddu.
Iqoim Emr d mmis a Hoddrn. Istqosa uqocic babas f temamt amk ito Takn mddn zik, achal Ttavdo… aval Itavi-d vaido armi is Inna mmis s tdosa :
a ba, i jmma achal ito Txllsodo.
uread Ikfa uqocic aval, Ivala babas Iruh leqol is, am vin Itmuqouln lhaga Ibedn, Qournt ‘alln is qurs, vissn Ivalato vissn ala. Irga as Irr aval armi ulac Inna as :
Rrd-d aval a ba. Niq ak achal i Txllsodo jmma.
Inna as Emr bla ma Izzi qurs :
Susm kan a mmi, babak mazal a Itxlliso. uread Ikfa axllso.