timlilit tamddit

timlilit tamddit

ain Iuran, Rvl as akk i-d Imayr
di zman aqodim, Icjje jivn umrkanti axddam is r suqo. ur Iedtl ara uxddam Iuqal-d si suqo ur-d Iqodoa ara. Iwdo-d kan s aqam Iruh srid s amellm Inna as s tuffqa n leqol :
aii Tfkdo taymrt nni ink, tamddit a Ilaqo ad Avdoq tamdint dffir udrar. Avito i-d tura.
amellm Ivhom dacutn imslain aii. taymrt is urgin Ifkato i vaido, ula i’arrav is. abed a axddam. Ieavd tamuqli i uxddam, Ivala Iffq it leqol a Itryiyi ako.
? acu kk Iuqn a mmi. Cjjeqk ad Tswqodo Tuqaldo-d ur-d Tqodoido ara, tura a Tsuturdo taymrt iu…
aii Tfkdo taymrt ik, tamddit a Ilaqo ad Eddiq akkin i udrar ad Kcmq tamdint ad Ffrq din.
Ini-d acu kk Iuqn, Sfhomii-d. ? aiqr akka kk Iffq leqol. ? acu Tuyaddo.
Muyrq-d lmut di suqo, Tmuqolii-d s’ir tmuqli. d tamuqli n vin Ityallan di vaido. Fkii taymrt ik, ala nttat i Izmrn aii Tsivdo sia ar tamddit r tmdint dffir udrar.
Ierdo ako umellm a-d Irr axddam r leqol is ulac. Iqoar as kan : « Muyrq-d lmut Tmuqolii-d s’ir tmuqli ».
Ivala axddam is di’ir hala, tiryiyit tuffqa n leqol, a Itzzi jffus zlmdo am akkn Dofrnt i-d, dqa Ifka as taymrt is.
axddam Iruh, amellm Iqoim vhds a Itxmmim. uread -d Tdori tmsalt am ta. Inna : « s vin d vin ar tura ad Avdoq suqo ».
Idtf abrid r suqo. Iwdo, a Itmuqoul yr imswqon anda a’ Ivali lmut. urto Issin ara, dqa a Isnqoad udmaun n imswqon jivn jivn. armi to Ivala. Iuzoa qurs :
?? d km i d lmut
d nkk
?? aiqr akka Tsvhcdo axddam iu. Cjjeqt i-d ad Iswqo, Tmuqoldt s’ir tmuqli.
ala a aryaz, urt Muqolq ara s’ir tmuqli. Vhomq kan mi t Valaq da, imi Nhodr a Nmlil tamddit a di tmdint dffir udrar.