tamsirt n tsnnart

tamsirt n tsnnart

aslm amqoran a Islmad islman imcdtah. mazalitn d nija, Ilaqo ad Tqoaraen iman nsn, ur Tamnn ara mnvala, macci mi Valan tavkka di tsnnart ad Nyyzn fllas. Ivssof asn cix tisnnarin si jal soifa. timqoranin, timcdtah, tizuranin, tid Icban izan… islman imcdtah Slln Tarun. maca ur Fhoimn ara, imi d lvsoaif n tsnnarin kan i Valan di lkaqdo, tasnnart n soh uread to i-d Muyrn. dqa Qiln tisnnarin mar a-d Avdont atnt Valin akkn -d Bannt di lkaqdo, ad Bddnt d adurr, nitni ad Xtirn ma ad Nyyzn fllasnt nq ala. akka i Qiln.
islman a Qoarn, jivn siisn Irvl si lakul, Iruh a Itmndoar, cidt akka Ivala tavkka Tegb it Imq fllas… Tvqoe tsnnart nni di uyrgug is. Igbd akkin akka, Isea zhor Mcdtuht tsnnart, Tkks Irvl siin. Iuqal srid r lakul. Imla tadiant is i islman viiado, Iskn asn tamyrdt is Igrhn. Imla asn blli d tavkka i Ivala macci d tasnnart. armi d imirn i Fhomn islman imcdtah ain isn Inna uslm amqoran.