tadosa r vin Imutn

tadosa r vin Imutn

imr ad Tvalido akkn iq-d Muqoln imqarn Illan din. Susmn armi, Inna as baba Qoasi :
ala kco i Ithirin r lmut. ma Tbqido lmut ata-n ubrid. nkoni ur Nhar ara.
mmis xalt. – ur ak Niq acmma a ba Qoasi, a Hoddrq d mmis n xalti. Niq as kan s nijau « adtas aia ur Imut jivn di taddart ».
mmis xalt (i nkk). – vissn ma d lifakans i Twi lmut, nq Tsea cql di’abeido lyirrat nq Tbqa aq Tddu di nqoma alama Nctaqo ito. nq uread Vgidn lkuaqdo n vid a’Iruhn. nq vissn…
baba Qoasi. – ak Nqoar Ruh kco ma Tbqido ad Tmtdo. kco a-d Tettb fllak lmut ur Tayad. Sivl as kan.
nkk (Rriq iman iu ur Sliq ara). – Bddl aq aval a mmis xalt.
mmis xalt. – qorib sin ‘ajurn aia ur Imut jivn…
baba Qoasi. – ? aiqr Thardo r lmut akto i-d Ifk Rbbi tamddit a.
mmis xalt. – Harq acku diis i Ntqossir Nteavaz, diis i Ttili tdosa. lfsng, liyufridt, lbanan, lataj, lyazuz…
baba Qoasi (Iddm-d taekkazt) – ! a-d Isfi Rbbi taebbudt ik.
qobl at Tavdo tekkazt Ikkr mmis xalt Iuzoa akkin, Ddiq ids.
mmis xalt. – imr d lbqi imqarn ad Hmmln lmut ato Rrn d tahbibt, a-d Tsqorab qursn. akka uala ad Tzor urto Bqan ara. afus ur Tueido at Tkkrcdo Sudn it. ziq d imayadn imqarn n tura.
baba Qoasi. – ad Tbudddo lmut a cmata akkn ad Tqossrdo ad Tdosdo. mddn Thirin t tmqriuin kco r lmut ad Iy Rbbi ak Tavi.
mmis xalt (i nkk). – timqriuin drus i Itilin a mmis xalt. irna di unbdu kan. irna va Ituerdo va Iqoim, uama lmut mddn ako Tenatn, macci s’udmaun am tmqriuin. lmut macci va d amrkanti va d aedtar. di mi di lmut i Tilin mddn adtas, macci di tmqriuin. di lmut taddart ako a-d Tas, anda a’Tzordo d tin i Hmmln mddn macci d timqriuin. irna timqriuin n tura ur Seint ara srr am tid n zik. Nulfan-d tura iqamn n tmqriuin, kullc a Itrah d lkdb am akkn d sinima. uama lmut am zik am tura, Tcbh irna ur Tsea ara lkdb. tamqra assa d taqratin d cdoh askka a-d Yorin di cre. uama lmut, vin Tuq Tfra taluft is. ulac brru. d tuffqa ubrriqo a mmis xalt. ad Iffq tamurt lhif ad Ikcm tamurt n lisr, tamurt di ulac sqodo, ulac adtan, ulac tismin, dql, amnnuq…
nkk. – Bddl aq aval…
mmis xalt. – nkoni a Nrvu lataj d uqossr, ixvniin ad Tdkkirn Iegb itn lhal, vin Igmn vaido assn at Izor… ma d timqriuin, lqobail n tura ur asnt Ssinn ara. Muqol kan, ma Tyido tamqra a-d Terdodo mddn va a-d Ias va ur-d Itas. ma Tmutdo a-d Tas ako taddart bla ma Terdodo lqaci. a-d Asn ula si tuddar tiiado. Avi-d kan Mt. tamdolt Tcbh irna ur Qlait ara. Zmrn as ako mddn a mmis xalt, macci am tmqra.
baba Qoasi. – ?? Tcbh lmut akk Iscmt Rbbi.
mmis xalt. – ula d vin Imutn ad Tafdo Irva lfrh imi is Yan ‘at taddart tamqra Buddn as iniy asedi. ad Izor ziq Isva r mddn…
baba Qoasi. – !! Ruh sia inel…
Nkkr siin mulac taekkazt nni a Ttyalla diinq… mmis xalt Iqour uqorrus Iuyi ad Ibddl aval, amqar Iqil d taekkazt ar a Ihbsn lmut asmi ar a-d Tstqosi. Nuzoa akkin Nbddl aqalad. imqarn n tura ulac diisn laman.
mmis xalt. – … ulac anda Ttili tymat am di ueavaz r vin Imutn nq di tmqobrt mar a Imdol. anda ar a Teqoldo taddart Tfrrh mar a Imt jivn. Smeraqont tulauin Tmggidnt, maca ad Mggqdnt cidt, ad Stefunt adtas ato Rrnt i uqossr. irna tid Iqran ur Tmggidnt ara, vissn aiqr. mi Imdol usedi, asn Avin lgiran imnsi, ad Con alama Qobrn. Niq ak amggd d sinima kan. tulauin Frrhnt ma Imut ‘abedo, din i-d Sufuqnt tiqoulhoatin nsnt, din i Tmibdalnt lxburat. Tyynt suqo n’aval.
baba Qoasi. – mddn Tmnnin tqzi n lemr kco…
mmis xalt. – uama mar a Tqoim taddart am tura qorib sin ‘ajurn ulac tamdolt, Tsufrint tulauin, Ihbbs lkumirs n lxburat yarasnt. tulauin ur Zmirnt ara i’adtas n tsusmi, ma Tzorido.
baba Qoasi. – kco d’ir lebd.
mmis xalt (Ihoddr Itmuqoul imqarn jivn jivn). – vissn kan anva a’ Iruhn ussan a.
uread Ikfa aval Twdo it-d tekkazt, cvi Ivalato Ivxxr as, tili s aqorru dirikt, tili d mmis xalt a’Iruhn tamddit a, a Neivz fllas. Tvt lhido Tuqal-d Tqli r lqoae sdat uqalad. ! tarvla.