tabrat n Jeqoub i mmis

tabrat n Jeqoub i mmis

d jivn i Ifkan duru i umattar. Ikkr ad Iruh Isavl as umattar nni
!! Rgu a aerdoi. Uqal-d ak-n Rrq sorf
ata ‘ain Ienan adrim d cha d lhdran di tbrat -d Igga Jeqoub i mmis. Iufato Jhia di tsnduqot n babas asmi Imut. Tura s ukrjun di lkaqdo n tckkart n siman.
…………………………………………….
asourdi a mmi Iver ad Ikcm Ishol ad Iffq. Ilaqo ad Tilido d anemar am babak, ur Tnal asourdi alama Tsarddo ifasn ik. taxridt ik qurk vi to Itvalin, ula d iejjaln ik. mulac ato Yrn s tidt.
tazoallit, Tukllxq nkk brka. zik Zoullq Uzoamq, asmi Xdmq lhsab Ufiq tazoallit ur-d Tskcam ara, Ufiq simi Ttuzoumdo simi Ttsorrifdo. ma Tzmrdo i lazo, amsoruf Iver, ur as Tzmirdo ara. lazo Itkks it ‘ucci, asourdi ma Iffq d tuffqa ubrriqo. ma Illa vin Izmrn i blqolluz n yddac, kco a mmi ur Zadn ara fllak isourdiin. irna macci d jiwas ass a-d Tbddldo imnsi. ad Uzoumn imrkantiin d adtas.
qurk ad Trrdo cidtan d aedav. Iver ur as Tzmirdo ara. ur Tqorrib qurs urt Xzzu urt Rggm. mulac ad Tndmdo. Anf i vid Istufan at Avdon s amrug.
timcrdt ma Ttmacca di’ass is r mddn, kco Cllh ito Mllh ito, akk Tdtf. Ilhoa lhdr, aksum macci di jiwas i Itmacca.
taeacurt Tlhoa i vid f Iuyar rzoqo. Tlhoa asn ato Fkn, Tlhoa ak ato Tcodo. kco ulansi Tfkido taeacurt, d amqbun i Tllido.
ma Illa vin -d Isufqn lveda, kco Sufq iejjaln mccuc qoccuc, ad Con i lbaraka. ad Con alama Qobrn, fihl ma Tsxsrm-d imnsi.
ur Teanad vid if Izad udrim, kullc qursn d axllso. ula d aman n Rbbi Taqntn i-d di tqoretin. ula d asdtl uqorru Txllison fllas. imr am babak, ain Illan d akuafur ad Iruh ad Ixdm tamurt ad Ifrs ad Inqoc. macci tadudt Zoadn d ibrnias Tllsnto bla axllso, acbbub a’ Idojjrn alama s usourdi a’ Ikks. Cbu-d babak, arrav ik d kco i d akuafur nsn, Lls itn alama Uqaln Zddiyit am tmllalin, 5 dqoaiqo Ifra cql.
vin Iyan tamqra urkk Ierido ara Cfu fllas, Ihsd ik s cidt n sksu. ma Ierdo ik qurk ad Truhdo, macci s ucci ikk Ierdo Ibqa kan as Tavido tavsa (akadu). ma d jivn am ntta a’ k Ikllxn…
ur Tamn ara vid Isuyutn aval f imqban, amqbun d kco. ma Illa vin -d Isddqon nq Tfka-d dvla cidt lqovt i imqban, qurk v ikk Izwirn. d ayugil i Tllido, irna tura d amqar qorib ad Tavdodo 60 iswasn. ad Tmtdo d ayugil am babak.
arrav ik, Taq asn-d icdtidon si jivn sonf, si jivn lkttan. akka va ur Iqoar « Iifii va ». irna vin Isayrn acdtido at Ils vaido, ma Iqors ucdtido ad Iuqal d tifavtin i viiado. macci kullas d tiqin, ur Nsea ara luzin icdtidon.
vid Irvan adrim Sxsarn trbia i’arrav nsn, ain-d Sutrn asn Ddun di lbqi. tnfxa dirito i’arrac. Sliq achal d abrid ik Sutrn ‘arrav ik abrhouc at Rbbin. ursn Taq ara aval, ulac abrhouc. ur Tseim lisse ur Tseim amur i iqogan. Illa di’aval aebbudo uqogun. ma Illa lqovt Ixsrn nq tisiyar, at Tfkm i tjuzado. aqogun am ibki, la tadudt la ajfki. iqogan i vid Istufan, nkoni macci d aqam iqogan.
qurk ad Tukllxn ‘arrav ik s lqoaraia ur-d Iskcamn ara. vin k Innan “lflani Iqra vissn acu -d Isnulfa”, Inas “? vissn achal is Fkan”.
adtas i Idtjjirn isourdiin nsn anda urtn Trra tmara. kco ur Tss ara di lqohavi. ma Tbqido lqoahva Tlla di uqam. ma d vaido a’ Ixllson Ddu as di lbqi… qorib Touq : lqoahva dirito ula di uqam, Qlait irna ur Tnfie ara. Kks ito.
Truhu f udoar r suqo. d lspûr. ad Tffqdo sobh zik si uqam, amsoruf ufuryu at i-d Trnudo d timzoin. mi-d Tuqaldo si suqo Ini i iejjaln blli kullc Qlai Iwdo s iynni, ma Bqan ad Cuhhn akkn ad Iali uqam. ma Tufido kullc Qlai di suqo, macci d leib ma Tuqaldo-d ur-d Tqodoido ara. Tswqodo akkn a-d Tqodoudo, macci akkn ad Ttukllxdo.
daxl n uqam iejjaln qas ad Lhun hafi, ad Buhrun idoarn nsn.
ma Tkcmdo s aqam n mddn, qobl ad Tffqdo Muqol aqam, ma Tlla kra n tqavsa a’ k Rdoln, nq a’ k Fkn d tukci.
vin k Itaialn, mi d lavan as Trrdo asourdis Inas « Rnuii-d ». akkn ad Izor ulac assa.
Truhu r lxla ad Txdmdo cql, qurk ad Tggdo tifrkiuin nnq. tinqolin, ain Irran s abrid nq r tlisa Frs it Hrs it. lgiran d imsbridn Hmmln ad Zzoln ifasn nsn ad Xrrfn si letab n viiado. tazrt Ilhoan Snz ito, taido Kks as tavkka ato Tcom.
fihl ma Tuqdo-d aqjul, Sean at taddart, mi Thvagdo aqjul Sutr. nkoni macci d aqam n iqjal.
qurk imattarn, urtn i-d Slqoado ara s aqam ik. d imssasn, simi isn Ttakdo simi -d Tuqaln ad Sutrn uyar. ain a’ Tfkdo i umattar Iruh ur-d Ituqal. amattar ad Ixlu aqam ik akkn ad Iemmr aqam is.
Txtiri imdukal ik. Ddu d vid Irvan a-d Thazdo sqursn. vid Ixusson diritn i tdukli. vidn macci d ihbibn ik, d ihbibn n txridt ik, ulac diisn laman.
issik a Timqurnt tura, qorib ad Avdont d tulauin ad Ffqnt. qurk ad Ttukllxdo atnt Tfkdo i mnvala. vin Ixusson dirit i nsba. adowal d taxridt. lqoraia d lfhoama ur Tmaccant ara. vin urn Sei adrim, Iqra nq Icbh ur Iqri ur Icbih. Nasb kan vin umi Icbh lgib is.
mi Tbqido ad Ttzourdo azokka n babak, Ruah di’ussan n ziara. Ttili lveda, ad Tco ad Tavido s aqam.