sobuh n’uccn

sobuh n’uccn

Mjjzn zik imussnavn Ufan : tamuqli n umdan ako d tmuqli n’uccn s ulli Mxallafnt. tamuqli n’uccun d tin usojjad, tin n umdan d tamuqli uyzzar. Yan lhsab, Mjjzn Eavdn Ufan ulac vin Inqon akrarn am umdan, uama uccn Inqo kan ain a’ Ico, imi taebbudt is mskin ur Tzmir ara i lhcic. uccn ma Inqa izimr, d lazo i Illuzo. amdan d axddae : hoa at Inq, hoa at Isnz i vin a’t Inqn. Mjjzn Ufan ulac vin Ikrhon akrarn am umdan. imr macci d agnvi n umdan tili ikrri ad Iiqzif lemr is ad Iavdo ula d ntta d amqar. si lkrho nni, ula d ajfki Tkksnt imdann i izamarn akkn at Svn nitni. uccann ur Xddmn tii.
Mjjzn Ufan : vin Ixusson nija, Ituassn s thraimit d amdan. amdan Itzoalla Ixdde, d bu tfxtin, ad Indi tifxt i ymas nq ato Indi i’uccn.
Ufan : vin Inqon di lyirrat akkn ad Iavi ciea, d amdan. urgin Tkkr lyirra yr taddart n’uccann d taido. uccann ur Tnaqn f tlisa.
Ufan : d tismin i Iusm umdan armi Ikkat di taqct n’uccn, mi is Iqoar « Iskeviv am uccn ». imi uccn Iturbba macci am umdan : ur Iskiddib ur Iryym ur-d Itffq uetur si imis.
Ufan : uccn Idtf di tgaddit, Ihrz tamslait -d Goan lgdud is, urto Ibddl ara s tin uqogun nq s tin izirdi. amdan d ankkar n lasol, ad Igo tamslait is ad Ihoddr tin ubrrani. tuccanin ur Cdthnt ara s taerabt di tmqriuin.
Ufan : uccann Ssnn ad Con, adoil Tccont d agdid d azoidan, ur Tragun ara alama Smmum Iuqal d crab.
Ufan : ma Nan imdann f vin urn Sei amalal « at Con ‘uccann », Bqan kan ad Simsn leiub nsn i vin urn Xdim. iqamn n cre Courn d imdann d imalaln nsn, uccann ur Tmsavadon ara r cre.
Ufan : ma Nan imdann f’ir soifa « d soifa n’uccn », d izori i Xusson, nq d tamussni. tili Valan d tulauin i Itarran tazoult d lguz akkn a-d Bannt Cbhnt, uama tuccanin Cbhnt si zik ur Hvagnt la lguz la tazoult.
Ufan : uccann nhas ulac taymat Tlla, mi Illa lxir ad Msavaln. imdann ma Illa lxir ad Naqn fllas.
Ufan : uccann d at nif, d nitni i-d Iggan aval « adrar a uccn ». nitni Hmmln tamurt nsn, ur Rwln ara r Fransa akkn ad Gon tamurt ato Izdq ubrrani.
Ufan : idtig d uyffur qas ur Ediln ara Mqunzan si zik, Tmlilin di tqmra n’uccn, imi uccn Mqor can is macci am umdan.
Vznn imussnavn Eavdn Ufan : uccn d ain Ilhoan kan i Illan diis. d udm n rbh, Hmmlnt saddat. vin a’ -d Isobbhn fllas ad Irbh. uama amdan mi Tvalado lxdaim is ad Teqoldo dirit i sobuh.
akka i Illa lhal.
f ass nni Hsn d Lhasn Ddukln tafgrit r lxla ad Xdmn cql. A Lhhun Tqossirn, ata Inyyz-d ‘uccn sdatsn Izyr abrid Iruh. d sobuh n’uccn, d sobuh n rbh.
Msmuqoaln Hsn d Lhasn. jivn ‘uccn kan i Ieddan, Hsn d Lhasn di sin i Lan. jivn kan i-d Isoah sobuh n’uccn assa. a Tmqollaen anva it Ivalan d amzvaru, imi d vin t Ivalan d amzvaru a’ Irbhn fllas. Inna Hsn :
nkk Tuq Tmuqoulq r tama nni uqobl a-d Idoill. assa d suqo, ad Ruhq ad Snzq tixsi d’arrav is a-d Aviq diisn lfaida tamqorant.
d nkk it Ivalan, irna Uryaqt di tnafa tanyyarut. ad Goq cql i uskka, ad Ruh r suqo a-d Aqq taegmidt.
Erdon ad Msfhoamn ur Msfhoamn ara. Uqaln r taddart Ruhn r vin Ifrrun timsal. Mlan as taluft, Nan as :
kco Tuqdo tanumi Tfrrudo timsal Ivern, Fru aq ta.
Inna asn :
Tshol madoi tmsalt nvn. Srsm-d jal jivn duru.
jal jivn Isrs duru. vin Ifrrun timsal Iddm 2 duru nni, Irratnt r lgib Inna asn :
uccn aii, ur Illi d Hsn ur Illi d Lhasn it Ivalan d amzvaru. vin t Ivalan d amzvaru d vin Irbhn fllas. d nkk.