Mzzoijt irna Tcbh

Mzzoijt irna Tcbh

a Tuqalq di ckk armi ula d ckk nni…
Iwdo mmis uyllid d aryaz, d lavan ad Iy aqam. Inuda uyllid, Tnuda tmdtut is tullas Ilhoan di tmurt, Stqosan ako ur Ufin tin Iklaln mmitsn. Ievqo uyllid amk a’ Ixdm. Inna i tmdtut is :
at Ncjje s aqam uyllid n tmurt umalu. Nedl si zik, d aryaz Ilhoan irna si zman aqodim i Ttili nsba yaranq. Tzorido ula d gidas squrnq. macci d abrrani, Nmcarak idamn. snat nni tullas Nzora mi q Ierdo asmi -d Iusa si lhigo, tura Mqorit, Wdont i usrcl. ? acu Tnnido.
Tnna tmdtut :
d raj Ilhoan. ma Tbqido tamddit a, ad Hojjiq aevin i uqocic, as Nxtir vin a’ Iddun ids d amvans, ad Ikkr askka ad Iruh. qurk a Ntou tarzft Icbhn i uyllid.
Xdmn akkn. askka nni Idtf abrid uqocic d vin Iddan ids. a Lhhun Hoddrn f dunit d lsrar is. Inna uxddam :
? ac ar a-d Iqoimn mar a Ifnu kullc di dunit.
d vin iq-d Ixlqon.
vinna d ain Ibann. kullc ad Imt, maca asmi a’ Imt kullc, a-d Igo uxllaqo ain a’ Iqoimn qurs ur Itmttat ara.
ur Zoriq ara. Mliit ihoi ma Tssndt.
Inna as uxddam :
d tidôt. di mi vin Tzdq tidôt ur Itmttat ara. ad Iqoim Iddr i’udm n tidôt nni t Izdqn.
Inna as mmis uyllid :
Tseido lhqo. ? v ik Islmdn ako ancta.
uqobl ad Kcmq d axddam r babak, Nudaq timura. macci jivt tmurt i Kcmq. d anctn ii Islmdn. jal tamurt Lmdq siis ain Tsea si tidôt.
Ivhom uqocic amk armi axddam Issn ain ur Issin ntta mmis uyllid. tamussni d leqol, d iyldan d’arrav nsn i Ilaqon atn Seun d imzvura.
a Lhhun Itzzi ‘aval nni di uqorru n mmis uyllid « d iyldan d’arrav nsn i Ilaqon ad Seun tamussni d leqol d imzvura ».
Inna i uxddam :
Ini-d : kco ? Tssndo tidôt nq ala.
Ssnqto.
Mliito ihoi.
ulamk ikto Mliq. macci d ain umi Izmr ‘aval.
? aiqr.
tidôt mi to Tufido akk Tzdq. alama Tnudadoto ar ato Tafdo, ur Izmir jivn ato Inadi di umur n vaido.
ahoa tura, mi Nfra tamsalt aii n usrcl ad Qolq s anadi n tidôt. ad Nadiq alama Ufiqto.
ma Tbqido ad Taqdo aval n vin to Inudan Iufato, ur Tyy aqam alama Tufido tidôt. acku ma Ifat Tyido aqam, ulamk Tggido aqam ad Truhdo ad Tnadido. Tver tidôt akkn ato Tafdo.
ihoi Mlii abrid ad Ruhq si tura.
jal jivn tidôt is s ubrid is vhds. Nadi alama Tufido abrid Itavin r tidôt ik.
Imjjz mmis uyllid, Inna i uxddam :
kco Uqal s aqam, nkk ad Ruhq ad Nadiq f tidôt. mi to Ufiq ad Yq aqam. Ini akka i baba d imma.
axddam Iuqal ansi i-d Ikka, mmis uyllid Ikmml abrid is a Itnadi tidôt.
Ikka-d achal d tamurt, Ikcm tiniri, Ikcm timdinin, anda Iwdo ad Istqosi ma Illa vin Izoran tidôt anda Tlla, as Inin “Tedda jiwas sia, si’ass nni urto Nzori”.
Inna as “amar di tmura Ibedn i Tlla”, dqa Irkb aqrrabu Izyr Ikcm timura akkin i lbhr. Iwdo ulac abrid ur Ikki, ulac tamdint ur Ikcim, ulac amussnav nq amqar amqoran ur Istqosa. anda Istqosa as Inin : “Tedda sia, si’assn urto Nvala”.
timura macci d jivt, Ilhhu Itnadi, ussan d iswasn Teddin, aqocic Itimqur Ituqal d amqar. assn, Iqoim a Itmcavar d raj is :
nkk tura Mqorq, ifadn Kkavn, ur-d Iqoim ar a Nadiq. ad Kkrq kan ad Ngmaeq. tidôt iu, f akka Tvaliq, Tffr flli, nq d vaido ar ato Iafn jiwas. amar d mmi nq d illi. nkk tura Tggai tzmrt.
Ikkr Idtf abrid n tuqalin. asmi Ikcm akal n tmurt is, Iedda si idurar akkn ad Iyzm abrid ad Isnqos tiyli. Ifud Ivala tamduct n’aman, Iruh ad Isv Ivala diis udm is : ziq d amqar, Ikmc ‘udm is am iniqm…
Ikmml abrid di imudaq, yr izora d isnnann, mi qorib ad Iqli ‘idtig ata Ivala akkin vissn acu -d Itbann : d lqar n lvhuc nq d aecciv. Iuzoa Ivala d aecciv d amcdtuh Idduri sddav tzorut. a Itqorrib qurs, cidt kan akka Ifravs : vissn v i-d Isuqn si uecciv nni. Tffq-d tmqart Tzedo-d fllas :
? acu kk i-d Iwin r da.
Imuqol ito : acbbub Ixncv ako Iban achal d aswas ur Imcido, udm is Ikmc, tuqmas ulac, alda a Itqoudur f tamart is, icdtidon d iclviqon d imrrka, izan a Tzzin fllas, a Ttnqoniqo mbeid. a Tsvhac.
ak Qoarq ? acu kk i-d Iwin r da.
Inna as s tiryiyit :
a Tnadiq tidôt. ?? ur Tzorido ara anda ar ato Afq.
aqolak Tufidoto.
?? d km i d tidôt
d nkk.
a tidôt, ad Avdoq r tmurt iu aii-d Stqosin fllam. ? ac ar asn Iniq.
ur asn Qoar acmma.
aii-d Stqosin. Ilaqo asn Rrq aval. ? ac ar asn Iniq.
Inasn : Mzzoijt irna Tcbh.