m-imyran

m-imyran

jivn umqbun Ifka as Rbbi 12 arrac. Ixddm di’ido di’ass ur Iqodoie. asmi -d Irna vis 13, Iqli-d fllas facal. Icavr tamdtut is, Tnna as :
– Nadi amar ad Tafdo vin a’ Iuqaln d avkil fllas, ad fllaq Tifsus tekomt. a vin Iqobln d vin, ur aq-d Isoah ara a Nxtir.
Iffq uryaz Ilhhu Itxmmim : « amzvaru Iqobln d vin ». ur Ilha ara adtas Imuyr-d amzvaru. amzvaru nni d Ayllid amqoran s timad is. imi Izora ain Illan di’ulaun, d ntta it Inuban :
– d lmumn i Tllido, Tqadodoii. d nkk a’ Iuqaln d avkil f mmik ma Tbqido.
aryaz Itou aval nni « amzvaru Iqobln d vin ». Inna as :
? v ikk Ilan.
nkk d Illu d Ayllid amqoran.
ala ihoi, ma d Illu i Tllido. ur Takq ara mmi i vin Irnnun i vid Irvan, imqban Itaggatn i lazo.
Iggat Ikmml abrid is. ata Imuyr it i-d cidtan. ntta daqn Izora kullc :
ma Thmmldo mmik, ulac am nkk. ma Trridoii d avkil fllas as Srvuq avraq d uzorf, as Tddu dunit di lbqi
Inna as uryaz nni :
? v ikk Ilan.
nkk d cidtan.
ala, ur Tarraq ara d avkil f mmi vin Itkllixn Itqurru Idturru.
Ikmml abrid, ata Tmuyr it i-d m-imyran (tamttant).
ma Tbqido avkil i mmik, ulac am nkk.
? v ikm Ilan qobl.
nkk d tamttant Itarran mddn kifkif, va ur Iif va, va ur Iuyar va.
Inn as uryaz :
d tidôt. Ttavido vin Irvan vin Illuzon. km urgin Tnzido s tgaealt. d km i Ilaqon d avkil f mmi. aqoli Qoblq.
Tnna as :
Kks uyur i’ul ik. mmik at Rrq Mqor irna Mchour. nkk vin ii Isean d ahbib as-d Iyori lsr.
asmi Mqor uqocic Iuqal d ilmzoi, Tusa-d qurs m-imyran Tnna as « ja Ddu-d idi ». Twit s amadaq Tskn as jivt thcict Tnna as :
kco tura Mqordo. atta tundtict iu, d lhcic aii. Muqol ito Cfu fllas urto Mal i jivn. akk Rrq d dtbib amqoran Mchourn di jal tamurt. a amudoin Tmuqoldo, nkk ad Iliq din idk, mddn ur ii Tvalin ara kco aii Tvalido. ma Tvaladoii Qoimq s aqorrus Ini i imavlan « amudoin nvn ad Igi ». ur Tkakru ara. Fk as lhcic aii ad Igi. maca ma Tvaladoii s idoarn is i Qoimq, Fhom amudoin nni d ailau, Ini i imavlan is « ula is Xdmq, ulac dtbib a’ t Idavin ». maca !! hoa. qurk ad Tfkdo i umudoin lhcic aii ma Tvaladoii s idoarn is i Qoimq, mulac ad Tndmdo.
ur Iedtl ara uqocic Iuqal d dtbib amqoran ulac anda ur Ituassn. Qoarn mddn « ulac dtbib it Icban, akkn a’ Imuqol amudoin ak Iini ma ad Igi nq ad Imt ».
ulac tamurt si ur-d Tasn ara at Avin i imudoan, ain Icrdo ast Fkn. Iuyar fllas udrim.
assn Iudon uyllid. Usan-d Wint qurs. Iwdo Stqosant ma ad Igi nq ala. Ivala m-imyran s idoarn uyllid i Tqoim. Izora ma s idoarn umudoin i Tqoim, lhcic qas ast Ifk urs Ixddm acmma.
Ikukra ad Iini tidôt i imavlan uyllid. Ixmom Inna di’ul is : « ad Kllxq tiklt a i m-imyran, ur ii Ttqoassa ara imi d nttat i d tavkilt iu ». as Kllxq kan tiklt a.
Irfd amudoin Ibrn it, armi -d Tuzya lmut s aqorrus, macci s idoarn is. Ifka as lhcic nni, Ikkr uyllid Igi Tuqal it i-d tzmrt.
tamddit Truh m-imyran r dtbib Tnna as :
macci akka i Nhodr. Txdedoii. Ruh tiklt a akto Seddiq imi d nkk i d tavkilt ik, maca tiklt taido ad Txllsodo. amudoin ad Igi kco akk Aviq.
Iyyull dtbib ur Iuqal ad Ixde.
Eddan ‘ussan, jiwas Isavl as-d uyllid, tiklt a d illis i Iudonn. taqocict a Ttmttat, ayllid a Itru, ala tin i Isea. Ifka leahod ar vin ar ato Ismnen si lmut ato Iaq u ad Iuqal d ayllid dffirs.
Iwdo dtbib Ivala m-imyran s idoarn n tmudoint i Tqoim. maca akkn Ivala zin Ifka Rbbi i illis uyllid, Itou ain is Tnna m-imyran (tiklt taido ad Txllsodo). Irra kan yr ‘alln is : ad Iaq illis uyllid u ad Iuqal d ayllid. ur Imlik iman is ur Ivala m-imyran it i-d Itmuqouln s’ir tmuqli. Irfd tamudoint Ibrn ito, Irra aqorrus sanda Lan idoarn is. Ifka as lhcic nni, Tgi tqocict Tuqal ito i-d tzmrt.
tamddit mi Iuqal s aqam, Imuyr-d m-imyran at Tragu di ubrid. Iban Trfa :
ula ik Xdmq tura. Txdedoii tiklt tis snat.
Tdtf it si ufus, Tzmdo it armi -d Ffqn idamn, Tzuqr armi Wdon r jivn ifri. Kcmn, Ivala din d imljunn tftilin a Rqont. ta Mqort ta Mcdtuht ta qorib ad Tkfu. a Xssint, a-d Tlalnt tgdidin… a Itblhovag ako ifri nni, ad Tmnnido ur-d Ttkksdo ara alln ik siis. Tnna as m-imyran :
atnta tftilin n tudrt. timqoranin d tid n’arrac, tilmmasin n imdann Mqorn, timcdtah n imqarn. tikual ula d arrac tiftilin nsn Mcdtuhit.
Inna as dtbib :
Sknii san taftilt iu.
Tsved m-imyran r jivt Tbda a Txssi, Tnna as : « d ta ». dtbib Iffq it leqol. a Ithavat :
a tavkilt iu tamezuzt, txilm Siqii taftilt tagdidt, Bqiq ad Farsq dunit, ad Aqq illis uyllid, ad Qolq d ayllid. txilm a tavkilt iu…
Tnna as m-imyran :
Zmrq kan ad Aviq vin umi Txsi tftilt. ur ii Itunfk ara ad Siqq taftilt s raj iu. kco taftilt ik Tbddldoto s tin n illis uyllid. aqolak ihoi Truhdo fllas d asfl.
Tkfa kan aval, taftilt n dtbib Txsi, Iqli Imut, Tddm it m-imyran.