lhmzo timlalin

lhmzo timllalin

Iruh uryaz si taddart r taido a Itnadi axddim. Iwdo, Iskra as jivn atmu Izdq diis, di’ass Ifdtr r vid it Isxdamn, tamddit Itavi as bab utmu imnsi. jal imnsi as Isddu tamllalt. Eddan tlata ‘ajurn Ibqa uxddam ad Iruh r taddart is ad Irzu f imavlan is. Isufq as-d bab utmu tafaturt n tnzduqt d imnsitn.
Ihsb as achal tmllalin i Icca, Iya lhsab achal n ifrax i-d Ifrurxn siisnt imr urtnt Icci uxddam, achal -d Iwi diisn di suqo mi Wdon d ijuzado anctilatn… Tcuff tfaturt anct ujddid. Inna as uxddam :
tafaturt am ta urs Zmirq ara.
Isavdo it vinna r cre. axddam Iuyad, Izora amqbun ma Ikcm cre a-d Iffq siin Imuqbn uyar n zik. Iruh s amqar azmni Imla as tadiant, amqar Idobbr fllas. dqa siin i Idtf abrid s aqam n cre. Iwdo, Ibdd a Isll i vin Ictkan fllas mi Iteavad lhsab n’ain Ixsr di tmllalin Imccon di imnsitn. ntta Isusm kan. Izzi-d qurs lgug :
? acu Tnnido a lflani. tafaturt Neavd as lhsab Nufato Tsohha. ? ad Txllsdo i uryaz ain Tcoido nq ad Tkcmdo lhbs. Xtir.
Inna as uxddam :
asourdi ur Seiq ara, maca qobl ad Kcmq lhbs Seiq cidt n cql at Xdmq. ur Tedtilq ara.
? acu n cql i Tseido.
Goiq-n tuyi n lhmzo a Ttwa, mi Iwa lhmzo at Zzouq, mi t Zzoiq ad Ruhq r lhbs s udoar iu. ur Rwlq ara.
Inna as lgug :
?? ad Tzzoudo lhmzo Iwan.
at Zzouq.
Xzu cidtan a lflani, ur Imqoi ara lhmzo Iwan.
di tmurt di Tfruruxnt tmllalin Iwan, Imqoi lhmzo Iwan.