ivtal d imqorqorn

ivtal d imqorqorn

avtul d axrrai, avtul d axrrai, avtul d axrrai…
Sobrn armi Ejan, assn Msavaln ivtal, Yan ayrav ad Frun tamsalt n tuydi d tslqobin. Sbddn taessast siausia Bdan lufqo. Hoddrn Tmuqouln ma ulac lvhc i-d Itxataln. Mslain armi Kfan Mgazan f jivn ‘aval : akkn ma Lan Uyadn. Inna jivn :
ancta Nzorat ako. Tuyi aq Tffq tuydi, ula ma di’adtas idnq i Nlla. ja avn Iniq, hoa a Nsuffq tuydi, hoa a Nffq tamurt.
Inna umqar :
ma Nffq tamurt, a tamurt Nkcm ad Tddu idnq tuydi. iqrsivn mrra Honnan nkoni ur Nsei ara zhor. ur Ndourr jivn, d lhcic i Ntcco, ula akka imdann Dtafarn aq, iqogan Dtafarn aq, iyudar Dtafarn aq…
Inna as jivn ilmzoi :
ja avn Iniq, a akkn Nlla nkoni s ivtal d imayadn, Nif imdann. qas Nuyar itn imzzouqn Uyarn aq tuydi. amdan Iuyad ahbib Iuyad aedav, Iuyad anbdu Iuyad ctva, Iuyad lazo, Iuyad dtlam, Iuyad Rbbi Iuyad cidtan, Iuyad tmzoi Iuyad tmqr, Iuyad abaeuc Iuyad tavkka, Iuyad adtan Iuyad lmut… ulac amayad am umdan, Nif it s’adtas.
Irra as umqar :
ula akkn Tddun aq imdann di nqoma, mi-d Iwdo unbdu ad Suyutn timqriuin d dtbl imi Zoran Nkrho it Nrwl fllas. Niq avn Ntuhqor, ula d imdann Hqorn aq. akka si tqodim n zman. ? ar mlmi a’ Tkmml akka. a Nruh kan a Nnq iman nnq a Nhonni mqoar. tif lmut tudrt am ta. ? acu Tvalam.
ivtal ako Nan « akka i Illa lhal « .
jav ihoi a Ndojjr iman nnq r tmda a Nqrqo di’aman. ma Ifat Nqrqo Tfka fllaq tuydi.
ivtal, akkn Uyadn imdann d lvhuc d iyudar i Uyadn lmut. maca vin Ibqan ad Iakor adoar r dffir ad Iayad ad Iqoim vhds. Ddukln armi d rif n tmda. akkn itn i-d Valan imqorqorn Nyyzn s aman. di tazvara Ttoi tasa n ivtal, Uyadn d abedo iqrsivn i-d Inyyzn fllasn. mi Valan d imqorqorn, Nan :
ziq ula d nkoni Nver, Nsea lhoiba. Nhqor kan iman nnq. ? Tvalam akkn Rvln fllaq imqorqorn.