iqsan lxux

iqsan lxux

aryaz Izdq tamdint, arrav is ako din i Luln. assn Iuq-d tixuxtin si suqo, atnt Syorin ‘arrac i imnsi (d disir). Trra tmdtut s afrigidir di usobsi ain ar a Imcon tamddit.
atmatn is Ssnn tixuxtin, maca Bliluc amcdtuh urgin Ivala taxuxt. akkn itnt Ivala Iffq it leqol a Itzzi Itzzi fllasnt. immas a Txddm cqol is ntta Ildi afrigidir Iddm-d Icca.
lavan imnsi Tvala tmdtut macci d ain Tsrs di udobsi i Illan. Xussont. Illa umakor di uqam. Tnna i’arrac :
? anva diivn i Iccan si txuxtin Srsq di ufrigidir.
Nan as ako « macci d nkk ». Bliluc qas Iuqal d azwaq, ula d ntta Inna « nkk ur Coiq ala ». Inna babatsn :
a arrac macci d ucci i d aqbl. Bqiq kan ad Tzorm blli jal taxuxt Illa diis ‘iqs anctilat. vin ar at Isblen as Ivqoe ad Imt. ata ‘ain Uyadq.
Bliluc Iuqal d azwaq uyar. Ibra i’alln Ibra i ucnfir Inna i babas :
iqsan Dojjrqtn si dtaqo, urtn Coiq ala.