imkli n’uccn

imkli n’uccn

Inna as uqogun : akkn Tzoallan i Xdden
f ass nni Mhnd uccn Iffq ad Itnadi ain a’ Ico. Mhnd ur Issin ad Isw ur Isei v a’ s Iswn, uccis jal ass di brra. achal tikal Insa bla imnsi… maca Mhnd d asobri, Ihmd Rbbi f ain -d Ifka, Isobr i’ain ur-d Ifki. akka i d dunit.
Itddu mskin, aebbudo Ixva, Iszuqur idoarn is am umqar. Iver lazo. irna Tlla taido, ulama… amk ar ato i-d Nini : Mhnd d ayugil, la babas la immas.
atmatn is (ma Isea atmatn) ur Izori anida Ddan. Frqon am ibavn f luh. akka i Tdorru d iyugiln. ad Tafdo kul va Itnadi f lazo is am Mhnd. Tdora idsn am lqobail : Frqon ako f tmura, assa va ur Itaeqoal va imr a-d Mliln. ! a-d Irr Rbbi iqribn qr tmurt n lgdud. mulac a-d Asn viiado ato Zdqn.
a Ilhhu armi Iwdo r jivt tiqilt, Iqoim Istefa. ntta Istefa aebbudo is Iuyi ad Istefu. Ifka Mhnd deva lxir i’iman is, dqa cidt kan akka ata Eddan-d isqan di iynni, a Tzzin a Tzzin a Tzzin… Bddn imzzouqn n Mhnd, Ikkr. uaqoila Iqobl it i-d Rbbi, vissn acu Illan.
Iruh srid qr tama nni f Tzzin isqan. Ibda ‘alda a Itsrrih si imis. d lavan imkli.
d azal. simi Itazo simi Ithulfu vissn acu -d Islqodon isqan. Iban ur-d Ietib ara f ulac. akkn Qoarn ‘uccann n Fransa « bunapiti a Mhnd ». Tban riha aii. avufan ur Tilin ara ‘uccann viiado, aebbudo n Mhnd Mqor, abed a assa. uccann Hninit, Hmmln vin nsn, maca m ar asn Tavdo s aebbudo ulac babak ulac immak.
mmm… Tseido zhor a Mhnd, Ihmml ik Rbbi.ad
isqan Qorrbn qr lqoae, Valan kan Mhnd a-d Itddu Uqaln d asavn Ulin. ula d nitni msakit ahoat Luzon… maca macci d lavan imdti, isqan ad Ruhn ad Nadin anda nidon, Ishol fllasn kullci. Zmrn i iman nsn isqan, macci am Mhnd ayugil.
Mhnd, d anzarn is is Imaln abrid. Itddu Idtafar riha, Itsoubbu di umadaq, yr ‘azzu d inigl, armi Iwdo s amkan.
Ivala tacriht nni n uksum ackkito, at Ttragu. Trs di jivn umkan Ifrs sia u sia. Iban d abedo ierdoiin i-d Iwin lveda i Mhnd. mazal lmumnin.
Mhnd lavan n’ucci ur Isuyut ara aval. aebbudo Izvar tazoallit. Irs-d imkli ad Imco.
Iqwr Mhnd f tcriht nni…
isqan di iynni, makkn Slan i Mhnd Iuqvas, tazvara Uyadn Hurfn tiyli r sdat. cidt akka Brnn-d, Srahn uaqoila Illa uxddim… lganazat di imudaq d cql nsn.
maca ur Sein ara zhor ula d nitni, acku bab n tfxt, akkn Isla i Mhnd Isuq Iuzzl r tfxt is.
Msmuqoaln isqan : lebd is ulac diis laman.