idtig d tziri

idtig d tziri

idtig Icbh, Mqor, Izmr, Iif ako dunit, Ikka-d nniy mddn, maca Isea jivn leib : Itzuxxu Itasm. Ihmml iman is, Ilaqo d ntta kan. di tazvara Iurv adtas akkn ad Iacar iynuan ur Tseeu ara tyldas takna, maca mi Ivala arrav is a Timqurn irna di’adtas idsn, Iuyad ad Avdon jiwas am babatsn, abed a ma Fqn-d qurs d at tismin d at zux. idtig Ihmml arrav is, maca Ihmml itn kan ma Qoimn d imcdtah akkn ad Rnun di can is. ma Mqorit Zmrn ad Qoln d iyldan. nitni simi Timqurn, simi Ttimqur tafat nsn di iynuan. assa qorib a-d Qodoen babatsn. d taluft.
Iruh ‘idtig r tziri Inna as :
a taerdoit, a Tvaliq bzzaf i Nsfrurx. assa arrav nnq Srvan aq lhif. tura a Timqurn, va Itazzal akka vaido akkin, macci d jivn at Trrdo s abrid. Ntucwl, Neja. ja ad Dobbrq fllam : a Neddi atn Nco, atn Ny d imnsi a Nhonni siisn.
tiziri macci am ‘idtig, ur Ttasm ara si’arrav is. maca ulamk Tnna i’idtig « ur Tseido lhqo ». Tnna as :
Fkiq ak lhqo a ahbib. Vern ur Taqn ara aval, irna macci d jivn at Tqoaredo. maca a idtig, ulac vin Iccan arrav n tebbudt is. ihoi ma Tbqido, jal ass Cjjeii-d jivn si’arrav ik at Coq, nkk ak-n Cjjeq jivn si’arrav iu Co it.
idtig Ivala d raj Ilhoan, Iqobl. askka nni Icjje i tziri jivn si’arrav is. tiziri urt Tcca ara. Tsasn it di usqoi, Tdhon it Trqom it armi Iuqal ur Itueqoal ara, Tcjje it i’idtig. idtig Iqil d jivn si’arrav n tziri, Iccat.
Xdm akkn jal ass… armi Mcon ako ‘arrav n’idtig, Iccatn babatsn Iqil d arrav n tziri. dqa Iqoim ‘idtig vhds.
tiziri, imi Tfhom, Thrz arrav is ar assa. di mi is Qoarn « ajur umi Zzin itran ».
ma d idtig Ihmmln kan iman is, Iyora-d vhds di iynni. assa tiziri Tcbbh iynni, mddn Hmmlnto Hmmln arrav is. ma d idtig, qas Ifka-d tafat, urt Itmuqoul jivn, Zoran mddn tin Ixdm. akka i Tdorru d vin Itccon arrav is.
asmi Iffq srr Ifaqo ‘idtig Tkllx as tziri, Ikkr ato Idtafar di iynuan. mazal Idtafar ito ar assa. ar assa Trwl fllas, di’ido kan i-d Tffq, mar a Iruh ntta ad Idts.