ibllirg d izirdi

ibllirg d izirdi

izirdi d ibllirg d lgiran si zik, va ur-d Isukks i va, maca Miussann kan mbeid, imi timslaiin nsn Mxallafnt. asmi Ldin lakul n tmslaiin di tmurt iqr Itiniy ibllirg, Ilmd-d siin ibllirg tamslait n izirdiaun. Twdo-d tfsut Iqol-d s aqam is r tmurt, akkn Ivala izirdi Isavl as Inna as « azul ». Ivhom izirdi mi is-d Isavl ibllirg s tmslait izirdiaun. Inna as :
? v ik Islmdn tamslait nnq a ibllirg
Lmdqto di lakul di lqrba. fidrak i Kcmq r lakul uxllso a izirdi, Bqiq a Nmiussan a Nqossr a Nmikks lxiqo.
Inna as izirdi :
Ilhoa ‘ain Txdmdo. Isufq zik uyrfiv aval fllak blli Tsmqar iman ik imi Tzdqdo tiqurfatin, nkk Zoriq d tismin i Iusm siik imi t Tifdo di soifa. tamddit a imnsik quri a lgar amezuz. fihl ma Tsxsrdo-d imnsi.
lavan imnsi Icbbh ibllirg, Iwi tarzft Iruh s aqam n izirdi, Iufat i-n at Itragu f twurt.
Ikcm, Qossrn armi Ejan s tmslait izirdiaun, Qorrbn ad Con imnsi. Inna as izirdi :
akkn Iqoar Sliman : a Nco kan am atmatn di jivn udobsi. ? acu Tnnido a ibllirg.
Inna as ibllirg
akka i Nxddm ula qurnq.
?? acu -d Twi tzirdit. d cidt n tbazint di lgfna. tabazint drus, lgfna anctilato. akkn -d Trs lgfna, izirdi Ibda Imcch. ibllirg at Itmuqoul kan. cidt nni n tbazint Tdorra d tarqoaqot f lqoae n lgfna, aqoabub ibllirg anctilat… Inna as izirdi :
Co a ibllirg ur Tsthi ara. Illa lxir, ma Ixusso a-d Nrnu.
ibllirg Ismerqo a Itcco, qas akkn acmma ur Ikcim s aqoabub is. Ikfa imnsi Iruh.
Rnan kra n’ussan Ivala izirdi Inna as :
assa Nfqoq-d a lgar iu. imnsik quri. ur-d Sxsar ara imnsi.
tamddit Iwi-d ibllirg imnsi d akossar r lhara, imi tirkabin ulac akkn ad Iali izirdi r tqurft n ibllirg. Iwdo izirdi, Iufa-n at Tragun. Israh aksum, Iban ad Iizoid imnsi. Inna as ibllirg
a Nco gmie am atmatn ? jak akka a izirdi.
Inna as izirdi « akka a lgar ».
Qoimn ad Con, Twi-d tbllirgt imnsi. d aksum Izodan di… tqoret. akkn -d Trs tqoret ibllirg Ibda ucci. mi Isnta aqoabub is ad Iavdo r lqoae n tqoret a-d Iddm aksum Izodan.
Co a izirdi ur Tsthi ara. Illa lxir, ma Ixusso a-d Nrnu.
izirdi d asqoado. a Itmuqoul kan, alda a Itqoudur si icnfirn is. ibllirg a Itcco, izirdi a Isblae imtman. akkn armi Ivala Ikfa ‘ain Illan di tqoret Iccat ako ibllirg, Inna :
a ibllirg, ? v ik Islmdn aksum di tqoret.
Inna as ibllirg :
d tabazint di lgfna.