d ul i d soh

d ul i d soh

tacixt i’arrac : « ? amk i Yan ‘initn n tffaht ».
va Inna « tatffaht d tazwaqt », va « d tazyzavt », vaido « d tavraqt ».
Tnna asn tcixt : « d tidôt ».
Tstqosa Jidir Inna as : « tatffaht d tamllalt ».
Tnna as : « uhou a Jidir. ulac tatffaht tamllalt ». (Tzzi s arrac) a arrac ? Illa vin Ivalan tatffaht tamllalt
Nan as ‘arrac : « uhou ».
Inna asn Jidir :  » nkk titffahin Coiq d timllalin mrra, qas iclm i macci d amllal. Innaii gddi : d ul i d soh macci d iclm ».
_________________________
aqrda ulama Issn Iqra Izovr, Txusso it jivt : Tuyi at Tffq tuydi n imcac. si’asmi Iqra di idlisn blli di zman aqodim Xdmn imcac afrnas di lgdud is ur Ihonna.
Sqrnt imavlan is asmi Illa d amumad, Mlan as amk a’ Ismne aqorrus si imcac. Iuq aval, ar assa urt Idtif umcic. Iruh Ibed si ubrid n imcac, Iqaz amrug Izdq diis. aqizi imrgan d lmiti ins, dqa amrug is Ixdm it akkn Ilaqo, ulac amcic Izmrn at Ikcm. aqrda ma Ikcm amrug di laman i Illa. maca ula akkn tuydi n imcac urt Tffiq. jal tasaet ad Idduqos ad Iayad a-d Tuqal tin n zik yr lgdud is d vid n imcac. Inna umdiaz : taedavt urto Itdavi dtbib. ur Ihonna ara mskin uqrda.
assn Iruh s amqar azmni.
a baba amqar, Tuyi aii Tffq tuydi n imcac. ula m a’ Dtsq Dtafarnii di taryit. ulamk Tkmml akka, Uyadq jiwas ad Ihbs ‘ul iu si tuydi nsn.
Ierdo umqar at Idavi s umslai, armi ur Izmir ara, Icjje it s ashhar. ashhar Irrat d amcic. akkn Iuqal uqrda d amcic Tkcm it tuydi n iqogan.
Iuqal uqrda s ashhar, ashhar Irrat d aqogun. Iuqal d aqogun Tkcm it tuydi n’izmaun.
Irrat ushhar d izm Iuqal a Itayad isojjadn.
Iuqal s ashhar… Irrat d aqrda, Inna as :
Rriqk d amcic ulac, Rriqk d aqogun ulac, ula m ikk Rriq d izm ul ik Iqoim d ul uqrda. ula ik Xdmq, Qoim kan mqoar akkn Tllido. d aqrda.