d tamara kan

d tamara kan

Mqoran d anemar, Tsqr it lmhna. si tmzois ur Ilmid ir ibrdan ur Itdukul d vid itn Itaqn. tura mi Mqor Ilhoa-d d uxddim, Itaq Isnuzu armi Irbh Iuyar fllas. assa yddac d axddam i Isea. Issn itn Itqoadar itn Tqoadarnt. ur Ismqar ara iman is, Iya am akkn d axddam am ntta am nitni.
assn Yan lhsab Ufan Xusson idrimn. adtas i Ixusson. ixddamn Iqado itn lhal, ziq Illa umakor yarasn. vin a’ Iakorn Mqoran am vin Iukrn aqam is. Qoln ixddamn va Itcikki di va. Iwitn nif, Nudan armi Ufan vin Iukrn. Wdon r Mqoran Nan as :
Nufa vin Iukrn. d dda Lhusin. r cib is. tazoallit takordoa.
Mqoran Idtf aqorrus Isusm. Nan as :
amakor am va Ilaqo at Tstixrdo u ad Tctkido fllas. mulac at Eandn viiado.
Mqoran Ibra i uqorrus :
uhou. urt Stixirq ur Tctkiq fllas. dain, Vtm aval r lqoe. ur Iukir urt Tdtifm. ur Idori ‘acmma. dda Lhusin ur Itakor ara. d tamara it Irran.
Vhomn. Nan as :
Ilaqo aq-d Tsfhomdo aiqr. takordoa Tlla.
avn Sfhomq. asmi Zvgq, Lliq d amqbun, ur Seiq ara abrnus at Lsq di tmqra. d ntta ii Irdoln abrnus n mmis Lsiqt.