at ‘accivn

at ‘accivn

sanda Lan i Rnnun
tmqr uebbudo, zux, tahqoranit d leib f imqban, d isq f iyldan. amqbun mur Isei ad Istqone ad Ihmd Rbbi f ulac, ayllid ain Isea drus Ilaqo as Avin mddn tirzaf. amqbun Ilhoa ma Ihqor iman is, ayllid Ilhoa ma Cuffn as aqondur. akka i-d Inna cre.
ayllid iqrsivn ad Ivllf (ad Iavdo 100 iswasn), ass umuli ins Iya lezla, Ierdo-d imrkantiin d imussnavn. vin Iwdon ad Isrs tarzft is ad Ieddi ad Isudn adoar uyllid. imrkantiin Miifn s trzzaf akkn Svant, imussnavn qas tarzft Mcdtuht Tuhasbn f isfra nsn, vin Icuffn aqondur adtas i uyllid d vin i Izovrn. imrkantiin, imi isfra ulac, Ilaqo ad Vtn afus i isfra n imussnavn.
ihoi sobh zik Bdan a-d Tasn siausia, vin Isrsn tarzft is ad Iaq adoar uyllid, ad Ieddi ad Iqoim. isfra Goantn d inyyura alama Wdon ako imeradon, akkn ad Iqovu usuqos.
taqadt Tgga as-d gidas luzin ufrmag. ulama Mcdtuht luzin macci am tin n tfunast, Ttuhsb taqadt si imrkantiin akkn ad Ttak tabzrt. Tusa-d s trzft is, Tedda sdat vid Iqoim, akkn ad Tali sanda Iqoim uyllid f ukrsis, ad Taq adoar is am viiado. Tnna azul i jal jivn, Rran ast ako qas uccn. urs Irra ara azul, irna Imuqol ito s’ir tmuqli. a Ityalla diis. dqa taqadt Tkcm ito tryiyit, Iffq ito leqol qorib Tqli di trkabin si tuydi. a Ttvali kan yr ‘alln is tamuqli nni n’uccn Ityallan diis. d tamuqli is Iqoarn « ahoa kan murkm Coiq assa akm Coq askka ».
a Tryiyin idoarn is, Twdo sdat uyllid, Tddm-d tarzft ato Tsrs, Ivqoe udoar is di ukmmus nni. Tmragvat Twito lmuga r sdat, Tszvr aqorrus qorib Thuza aqondur uyllid s’accivn is. akmmus Ifsi, afrmag -d Twi d tarzft i uyllid Iqli r lqoae Iuqal d arbbuzo.
vin Issnn lqoanun n tmurt iqrsivn Izora : ma qorib Thuzado aqondur uyllid, ad Teddido di cre am akkn Thuzadt. ma Ifat Twdodo r cre, akk Hasbn am akkn Tvtdo ayllid, Thuzadt Tgrhdt Tnqidt. ad Tkcmdo lhbs. lhbs di tmurt iqrsivn Isea kan tawurt unkcum, tin n tuffqa ulac.
tin Txdm taqadt mskint d tauaqit tamqorant, irna di’ass umuli uyllid.
Ttuadtf taqadt, Tkcm r lhbs, Tedda di cre, Tqoarr-d s’ain Illan : d uccn i Iyulln diis s tmuqli, a Ttryiyi armi is Terqo tiyli, uama taqadt Tssn ad Tlhu, Ttali idurar, ibubdar, icrfan, Ttali ula s iskla. si tryiyit nni, Tmragvat Tqli sdat uyllid. ata ‘ain Illan.
uccn Inkr kullc, Inna « urto Ssnq ur ii Tssin ».
vin Ifrrun timsal di cre Ivzn Iufa d taqadt i Isean lhqo. maca Icavr imqarn, Nan as blli uccn ajay is Mqor, tuqmas is Qodoent. uama taqadt d tafrmact ur Txbbc ur Ttkrric. dqa Ieavd Ivzn taluft Iufa d uccn i Isean lhqo, imi uccn ur Itbrriz ara.
cre iqrsivn ur Isuyut aval : Ituakks uqorru i taqadt, Fkanto i’uccn ato Imdol.
taluft ma Tfra di cre, ur Tfri di uqorru uyllid : qorib it Thuza taqadt, imr t Thuza tili Tgrh it, imr Igrh tili Imut. Iuqal ur Iyyan ara, nq ma Idts ad Itaryu Imut Tnqat taqadt. Itaryu accivn Ntan di uebbudo is, izorman is Ffqn-d Fsrn di lqoae Trkdo itn taqadt. tikual d 100 tqdtn is Izzin Qoarnt as « ? ansi ar akk Nbdu »…
Iuyad f uqorrus, simi Itayad simi Itaryu ir tirya. Icavr lvzir, lvzir Inna as Ilaqo a-d Izour. Iuzn lvzir is r tmurt n crqo, Illa din umzour Iqran taerabt. Iruh lvzir, Izour-d i uyllid Iqol-d. Ikcm s ayllid Inna as :
aqoli Zourq ak-d s amzour Iqran taerabt. adtas i-d Inna.
Inna as uyllid :
Ini-d
Ildi lkutub Iqra Iufa :
tiqdtn si cuadtn.
imr Tsthint ur Trbbint tamart
sdat imqarn d sladtn.
Rnu
Ildi lkutub Iqra Iufa :
d vid Igholn i-d Ismqain accivn.
vin Rnan at Brrzn at Hqorn.
Rnu
Ildi lkutub Iqra Iufa :
tarzft ik-d Twi taqadt macci si’ul is.
Tya diis ihckuln,
mi tn Icca uyllid ad Imt nq ad Iadon.
Rnu
Ildi lkutub Iqra Iufa :
Yulln diik ‘at ‘accivn
kco akk Sqlin, amkan ik at Dtfn.
Rnu
Ildi lkutub Iqra Iufa :
taluft Mqort, at’accivn Vern,
murkk Nqin assa askka akk Nqn.
Rnu
Ildi lkutub Iqra Iufa :
taluft d’ir mulu,
ito Ifrrun d bdtu.
? anva bdtu.
Ildi lkutub Iqra Iufa :
Ilaqo ain Isean accivn,
si tmurt ad Ffqn.
Imjjz uyllid, Iufa ain ako -d Inna umzour Issnn taerabt si souab ar vaido.
askka nni sobh Iffq ubrrh di tmurt iqrsivn. Iffq-d lqoanun agdid : sia ar 3 ussan ain Isean accivn ad Iffq tamurt. mi Eddan 3 ussan vin Itudtfn as Ituakks uqorru.
ain Isean accivn Idtf abrid r lqrba. izyarn, tifunasin d’arrav nsnt, tiqdtn d iqidn, tixsiuin d izamarn d’akrarn, tiqzalin, ilfan… Goan iqamn nsn, a Lhhun Tmggidn. va Iqoar d taqadt ito Ixdmn, va Iqoar d uccn i Ifkan tagaealt, vid Iqran Grrbn Ssnn Nan raj Ikka-d si umzour Iqran taerabt.
a Lhhun armi qorib ad Avdon r tlisa n tmurt, Slan i uratus dffirsn, Uyadn Qiln d leskr n uyllid itn Idofrn. Ikkr horvl yarasn, Rnan di tiyli, Lhhun Tmuqouln r dffir, armi Valan aqjul ataia a-d Itazzal. Hbsn Rran-d nfs, Rgant Qiln amar Ibubb-d kra n lxbar lxir. aqjul Iwdo qursn a Inhhot Itryiyi.
? acu kk i-d Iwin a aqjul.
Inna asn :
ad Dduq idvn. ziq ur ii Ikkis ara Rbbi accivn. Valaqtn di’aman mi-d Sviq si tmduct, anctilatn Bddn d asavn. cvi Valaq iman iu di tmduct. tili sllaskka aii Ituakks uqorru.
Inna as uzyr :
Susm a aqjul qurk ak-d Isl uvtul, ula d ntta Isea accivn Bddn d asavn.