asyrirb

asyrirb

Saasi i immas :
imma, ? aiqr Ituqal ucbbub im d amllal.
mi Txdmdo taxssart ad Iuqal jivn inzodo d amllal. akka a illi ma Tbqido ad Tsrsdo iman im.
Truh Saasi, cidt kan akka Tuqal-d.
imma, ja san ad Tvalido acu Txdmdo i gida. Muqol s aqorrus.
____________________________
uread Iwido 7 iswasn mi Ihdor Mrzouqo i umnnuq amqoran yr babas d immas.
jivn Iqoar as « vaii d baba », taido Tqoar « nkk Ejiq diis ». Ifka Mrzouqo tamzzouqt, Ifhom blli f gdds i Ikkr umnnuq. Tqoar as immas :
simi Ituqal d alxxax uyar n zik. achal d aswas aia, ntta ad Itbccic icdtidon is Fadoma ad Tsirid. tura ula d ucci azyn s imis vaido s aqondur is. Anf i unaza n jal tasaet, Anf i tnkra n’ido, Anf i uswi ibazinn acku ur Isea ara tuqmas.
Ilhoa leqol a tamdtut. asmi Tlla imma d nttat is Ibddn, assa d km i Trra tmara, d km i d tislit is.
a mmis n mddn ur Zmirq ara a-d Frqoq iman iu, ad Qodcq i uryaz d mmis d lmal di udainin, ad Rnuq amqar avssur, Rfd it Srs it sobh tamddit. Dtfq armi d assa, tura Dobbr aqorruk diis. asmi ii Tsutrdo s imavlan iu ur-d Tnnido ara ad Uqalq d taqoddact i’achal d aejjal. assn Tnnido « urkm Itxassoa ‘acmma, ad Tilido am illis uyllid ». assn Avi-d kan akk Qoblq. tura Qolq d tamqart qobl lavan si lqodic d letab. Niq ak Ejiq Ejiq. ad Qodcq f uqam iu d adtas.
Tejido maca Ifkat i-d lhal a tamdtut. vaii d amqar im, macci d mddn…
aval Tslido as-n.
… irna asmi -d Tddido Tufidt i-d di uqam, irna ma Ttoudo, d ntta i Ifkan taemamt i babam. macci…
aval Tslido as-n.
… macci d abrrani a illis n mddn. aqam a d aqam is qobl ad Iili d aqam n uryaz im. akka i-d Nufa dunit, si zik tislit Tqoddc f imqarn is, ur-d…
Niq ak aval Tslido as-n.
… ur-d Nsnulfui ara ain urn Lli, a Nuqal d tadosa i taddart.
f akka Valaq a mmis n mddn, uaqoila Iqour uqorruk.
Fk-d raj asedi ma Tseido. ?? a Ndojjr amqar aii.
! Dojjr it.
Xzu cidtan a tamdtut, vaii d amqar im, d babas n uryaz im.
Niq ak nkk Uqq jivn uryaz macci sin. Dobbr aqorruk diis. Dojjr it nq Muqol amk ara as Tydo. nkk Ejiq Ejiq Ejiq. askka ma mazalit di uqam nkk ad Avdoq aqam n baba. ad Aviq aqocic ad Ruhq. aval Tslido as-n.
Iqoim uryaz a Itxmmim. Erqont as. ? amk a’ Ixdm, amk ur Ixddm, taii d taluft uread -d Tdori akkn ad Iruh ad Icivr mddn. irna Iuyad tadosa : as Inin Trnat tmdtut.
simi Itxmmim simi Itvali macci d tamsalt umi Izmr vhds ato Ifru. tamdtut Issn ito : d tamcumt Iqour uqorrus. Ilaqo ad Icivr.
Inuda Inuda anva a’ Icivr di taddart Iufa d… babas kan i-d Iyoran. irna d ntta i Tena tmsalt. ur Ibqa ara ad Irnu lhom i babas r tvsr is, maca Trra tmara. alama Inna as a’ Izor raj n babas d acut. qas tazmrt ulac, d amqar i Illa, Iedda-d si dunit Igrrb timsal. Irfd uryaz alln is s iynni Inna :
Euhodqk a Rbbi, ar akkn ii Inna baba as Aqq aval.
Iruh r babas Inna as ain Illan. amqar Isla i mmis armi Tkfa tqosidt. urt Iffiq leqol ur Irfi. Inna as :
a mmi, Ishol raj. nkk assa nq askka ad Mtq, ur ii mazal ara adtas. kco tura Mqordo, Tseido dria, ihoi ur Thouddu ara aqam ik f umqar umi mazal kra n’ussan ad Iruh. ?? Tnna ak « Dojjr it ». Dojjrii.
?? akka ara a-d Tinido a ba.
akka a mmi.
a ba Teddado-d si dunit, ulac ain urn Edda fllak. Mlii amk a’ Fruq taluft a.
akka k Niq i d tifrat a mmi.
a ba, Fkiq leahod ar ain -d Tnnido at Xdmqo. Fk-d raj Ilhoan.
ulac raj vaido. Xdm ain ik Niq.
Ierdo ako uryaz ad Ibddl raj i babas ulac. askka nni Isuli babas f uqjul Idtf abrid r lxla. a Lhhun armi Wdon r jivt tiqilt nniy iqzr, d acruf Ibdd vin a’ Iqlin diis d avzqi ad Imne. Inna i babas :
ba, Nwdo.
? sani Nwdo a mmi.
Nwdo-d sanda ar akk Syrirbq.
Imuqol umqar Ieavd tamuqli i umkan nni, Inna i mmis :
ala a mmi, macci da ar aii Tsyrirbdo. a Nrnu cidt akkin. ja-n ak Mlq anda Syrarbq baba.
dqa Ifhom uryaz : ziq akka… Iqoim Isusm achal, Iqas Iruh uqorrus. amqar a Itragu. Iuki-d uryaz am akkn si tnafa, Inna i babas :
ala a ba. asyrirb at Nkfu assa.
Uqaln s aqam, Ikmml umqar ussan is di talvit, tamdtut asmi Tvala ur Iteddi ara ‘aval is Tsrs iman is, devssu Tffq si uqam.
fihl ma Nna-d anva Ifrhn adtas, d Mrzouqo amcdtuh, mi Ivala Iqol-d babas Idda-d gdds.