aryaz Itmacca

aryaz Itmacca

trjl i vin ito Iuqn : a asmi Coiq immak
d Emr n xuali, vin Iqoarn « a asmi Coiq imma ». Nqoim di uqalad n tgmaeit qas di sin idnq, aval Itavi-d vaido, Stqosaqt aiqr ar tura uread Izvig. di tazvara Iuyi a-d Iini aiqr, a Iseraqo kan aval siausia. armi is Niq « akk Teanadn tura ilmzoiin, Uyin ad Zvgn. Tsnulfado-d taluft i tullas n taddart, ak Tvkkilnt Rbbi » ii-d Isfhom aiqr Iqoim akkn ur Iyi aqam ar assa :
aqam Yiqt a mmis xalt. acu kan Yiqt nkk Zdqqt nkk. urt Crikq ara d tin ar aii Icon jiwas.
makkn is Niq « ? acu n’ucci aii » ii-d Isfhom kullc. ata ‘ain -d Inna.
ulac ain Inqon aryaz am tmdtut. d ucci it Tcco. ad Tzvir si imavlan is nttat. ur Izorr jivn Tccatn alama Tqoarr-d vhds « a asmi Coiq imma ». taxddaet, tankkart lxir. Trbbato immas armi Mqort, tura mi Tuqal d tamqart Tccato. acku ulac tasraft am uebbudo n tmdtut. d tasraft urn Sei lqoae, Smiri kan tavant ulac. Tzya di tkuzint sobh mddi d ucci, Ilaqo ad Trnu ad Tco mddn. mi Tcca imavlan d imqarn ad Tzzi s aryaz. aryaz di tazvara ad Idoef kan, ak Tini immas mskint « mmi, Tsum it tmdtut is ». Fhom uread it Tcca.
aryaz d nija, d abhoim. ur Izora ara blli Itmacca. qobl ad Iavdo d aryaz, at Tafdo Tccat lqoraia, akkn ad Tco tmdtut asmi ar ato i-d Iavi. ? Tfhomdo tura. mi Ikfa lqoraia, qobl a-d Iavi tamdtut at Tafdo Iccat uxddim, a Ithojji i uqam akkn a-d Taf tmdtut aqam Ibna Icbh Irqom, at Tzdq. mi-d Iwi tamdtut, ad Tvalido di’udm is Iccat uhbbr, Tsrva as lhif. Avi-d ta Rnu-d ta, a-d Tavido ad Coq nq akk Coq. Iqil mskin ma Iwi as-d ad Tco dain Imne si’ucci. aryaz ad Teqoldo di lbsas blli Tccat cha, ad Icuhh ntta akkn tamdtut ad Tsorrf ad Tls ad Tcbbh ad Tzuxx ad Tif tigiratin. mi Iuqal d amqar Isea lantrit at Tco tmdtut akkn ad Tco lantrit vhds ad Tghod.
Qoarn mddn i mmis n taggalt : « kco Tghod immak », nttat Tqoar as : « a asmi Coiq babak ». aryaz Icca aqorrus, nttat Tccat s uqorru s kullc. r mddn ad Tsmicriv, d taggalt mskint. di’ul is Tzora Tghod, tura Tsea asourdi.
imr a-d Mayrq dtbib aii Innan i tulauin mi Coant iryazn nsnt ad Ghodnt…
Mnen cidt imqarn urn Sei lantrit, ur Tmaccan ara. vidak Co itn nq Qoim kifkif, ur Sighoidn ara tamdtut ma Tccatn. di mi ivn Qoarq kullas dirito lantrit i umqar Isean tamqart. mulac ad Iuqal Itmacca. tulauin Vernt ur asnt Izmir jivn. mi Tcca amqar is ad Tvalido tamqart Trbba tasmt. Tcca Trva.
Imne daqn vin Trna tmdtut. vinna Hsb it kan d tamdtut, d lalla i d aryaz di uqam, iryazn ur Tccon ara tulauin. ulama ad Imco ad Imco, urt Tffiq ara. acu kan ur Thar ara s ucci, Trnat. i Ithirin d tin Iuqn aryaz.
ak Rnuq jivt : tulauin ur Xussont ara di taddart, maca alama Tuqdoto ar akk Tco. tamdtut d vin to Iuqn kan i Ttcco. d vin i Tssn. mikk Tcca ak Tdojjr akk Ico ‘akal.
lqoraia, axddim, ahbbr, cha, tamdtut, akal. Ini-d tura ur Itmacca ara uryaz.
? Tfhomdo tura a mmis xalt aiqr Qoimq vhdi. adtas i Iyan aqam, Win-d tin ar atn Iccon ur Zorin. ntta Ixdm fllas Iunay fllas Irva lhif akkn as-d Iavi ad Tco, nttat ziq Ttragu kan ar d Iuqal uryaz d amqar ad Tco aqorrus, akkn ad Tghod ad Trbbi tasmt ad Trvu zux d ucali. f akka Tvaliq a mmis xalt, Ilaqo tin Iuqaln d taggalt ad Ty tamqra : Tghod tura.
macci kifkif tulauin. Illa vin Iqoarn « nkk Thmmlii tmdtut iu ».
mskin. aryaz am ikrri, mnvala as Ikllx. biansur ain Itmaccan Thmmilnt mddn. ihoi ula d uccn Ihmml ikrri. vinna d taebbudt n tmdtut is it Immln, macci d tamdtut is.
a mmis xalt, ulamk Uriq ain akka -d Tnnido. a-d Qlint flli tulauin aii Xnqont. aii Cont. aqorru iu d afrdoas.
qas Aru. nkk Niq-d ain Illan, tin Ivalan Skaddbq, a-d Tas as Sfhomq. irna Zorant d tidôt i-d Niq, tura Qrant ako, Zorant kullc.