aqrda Isvan crab

aqrda Isvan crab

d aman n tzuliqt, mi tn Isva uqjul ad Iuqal d sin
Isavl uyllid iyrsivn i lqoum is, ad Ngmaen ad Frun timqoranin. Icjje iqoddacn is, jal aqrsiv Bddn as f twurt akkn ur Iqoar jivn ur Zoriq ara. askka nni Ikkr ‘aval di tmurt iqrsivn, va Iqoar i va « ? armi vissn acu Illan iq-d Isavl uyllid ». ulac vin ur Iwido lxbar, ulac vin umi ur Savln s aqam iqoddacn uyllid… qas aqrda. vissn amk armi vin Itucjjen qrs ur Ixdim ara cql is, Itou nq Iudon nq Imut.
Istqosa uqrda Iufa lgiran is mrra Icjje-d qrsn uyllid. Iqado it lhal : taii d tahqoranit. tahqoranit Iuyito Rbbi Iuyito uqrda.
zik asmi d iqrsivn imcdtah it Itahqoarn, ur-d Inna kra, acku lqolla n lfhoama urto Teanadn ara vid Isean leqol am ntta. maca tura imi Twdo r dvla, macci d ain a’ Iqobl uqrda, qas akkn ntta si zik Itqoadar dvla Itqoadar ayllid Itxlliso tabzrt.
simi Itmjjiz uqrda simi Rnnun ‘urfan is. taradtivt is Tuqal a Thlls akkin-akka si’urfan, claqm a Tryiyin. Iuyad ad Ixdm axssar. Zoran ako mddn blli urfan uqrda Vern. aqrda ma Txsr as nija, Izmr i kullc, ad Ikkr ula i udrar s tuqmas.
ass n lufqo a-d Itqorrib, aqrda simi Tnrnin diis ‘urfan, Iuqal ur Iyyan ara. nq ma Thvs asto tnafa d amnnuq kan i Itaryu, Itvali iman is Ikcm di lyirra Ikfa inddadn is. Itaryu Igbd-d lslah amqoran, mi Ivt akka ad Qlin 100.
mi Imuqol r brra ad Itvali lgiran a Thojjin iman nsn i lufqo di uqam n uyllid, a Tcbbihn Tbddiln cbuh. ntta Iqoim ulac v a’ t i-d Imuqoln. Iffq lxbar blli aqrda ur as-d Isavl ara uyllid, Uqalnt stutat a-d Snulfuint fllas ain ur Ixdim, akkn a-d Afnt tifukal i uyllid (armi vissn acu Ixdm uqrda it Igga uyllid urs Isavl ara).
macci d ain if a’ Isobr uqrda, idolli d tahqoranit assa Twdo r nif.
askka nni sobh zik Ikkr drz di tmurt, Cbbhn ako iqrsivn Dtfn abrid r lufqo, Lhhun Ddkkirn Suyutn aval. aqrda si uqam is a Isqoiqoic, lgiran a Tddun va dffir va ula jivn ur-d Ibdir ism is. ziq ntta Itqoadar mddn, mddn jivn urt Ihsib. a Teddin armi ur-d Iqoim jivn, Txla tmurt, Ruhn ako s aqam n uyllid. Iufa-d iman is vhds, ntta d’urfan is.
vin Igrrbn urfan Izora : di tyonit lhrs, ur Ilaqo ara atn Tcivrdo. maca vin Igrrbn Izora : di tyonit lhrs, d urfan kan i Itilin d amvans. Idora ihoi ‘ain Idoran : aqrda Icavr urfan, urfan Dobbrn fllas…
Isoubb r lqar n’adda, anda Itffr lqovt akkn ur Ixssr ara, Iddm-d tacmuxt nni n crab Igga d letiqo i tmqriuin, imi timqriuin Hvagnt cdoh, aqrda d imsthi ulamk Icdoh mur Isva ara cidt. si dmmar nni, Iskf tacmuxt nni n crab f jivt tiklt…
Iuq abrid s aqam n uyllid. abrid Ixla, aqrda Isva. as-d Tbannt tsufa d affar, idurar d ikorrain n’akal. armi d assn i Ivala tazmrt is sanda Tsavdo : ad Ixdm akka s udoad is ad Ihoudd aqam n uyllid s ntta s’ain Ingmaen diis. Ilhhu Ihoddr vhds :
uread ii Tssinm, ahoav kan aqolii-n. assa d abrkan fllavn. assa ad Xdmq diivn afrnas. a cmait. a vid urn Tsthi. assa akon Kfuq. Tgnmaem akkn ad Tmcavarm f uqorru iu, imi jivn jivn ur ii Tzmirm ara. Tbqam ad Tym lufqo s tuffrau. ur ii Tssinm ara, dadatvn ulac ain Iffrn fllas…
Iwdo s asqoif di Ingmae uyllid d lqoum is. Imuqol Ivala macci d kra. ! ilfan, uccann, iqilasn, iburaq, izirdiaun… Bann as-d am akkn d avdtuf. ! ur Widon ara d tivdofin. ! am nitni am uyllid nsn, atn Itvali uqrda anct n tlkin. Ikcm s asqoif Inyyz r tlmmast Icrrqo aqommuc is :
inel kadauakada diivn a ir leibad, a ir ctla, a lqoum urn Tsthi.
Kkrn kra si lgiran is at Hivtn amar a-d Iuqal r leqol is, Irratn s rymat
! Azom akkin flli, a lgiran Ifn ‘idoan, aur timlilit d vid ikon Icban. inel kadauakada di lgiran Ifn ‘idoan.
Kkrn imqarn at Hivtn, Nan as « nkoni aq Iqoadr », Irratn s rymat
! Azomt akkin flli a timqarin tivssurin, lmena ulac ivumi tihodurin. inel kadauakada diikont a timqarin tivssurin.
ayllid Isusm, Ieqol d crab i Irran aqrda a Iryym di’ass n lufqo. a Itragu as Ikks sikran a-d Iuqal r leqol is akkn ad Kmmln lcqal n lufqo. Irga armi, Iya am akkn Tdtf it tusut, amar ad Ifhom iman is uqrda. aqrda Isla i tusut uyllid Ifhom d ntta i-d Ilhoa, dqa Ibrn s ayllid
i kco a ayllid n tmqarin d tgiratin, acu Thsbdo iman ik, ? v ik Innan gddk Iif gddi. inel kadauakada di tmqarin d tgiratin d uyllid nsnt.
iqrsivn Zoran, amcic d’izm Icrk itn uzoar. di mi Tmcabin di claqm. Mxallafn kan di tamuqli nsn s iqrdain : ayllid Itvalitn d iqrsivn imcdtah d imayadn Zddqn di imrgan ddav tmurt, amcic Itvalitn d imnsi.
amcic Illa din, Isla ako i rymat uqrda. Isusm acku sdat uyllid ur Tnaqn ara iqrsivn. maca makkn Iwdo r lgdud, ulamk Isusm mulac as Inin Iemmd. Ikkr si thnact is Isavl i uqrda.
azul a aqrda, a vin Isean lhoiba, aval ik d amqoran, ala vin Tifdo i Illan. d souab i Thoddrdo, ur Issin jivn ain Tssndo. nkk Idtfii-n cql di brra, armi d tura i-d Wdoq r da, avufan a-d Teivddo ain -d Tnnido si tazvara, a Nihfido squrk kra n lmena.
amcic Ihoddr Islufu i claqm is.
aqrda, akkn Ivala amcic, Ikks as sikran, Tbdat tryiyit. Izora ma Susmn as viiado, amcic urs Itcuhhu ara. abed a ma Illuzo. irna tarvla ulamk, di tlmmast i Illa, Zzin as iqrsivn siausia. Irra as :
ahqo gddi d baba ar Srahq Ixusso srr di lufqo aii. ziq d kco i Ixusson a amucc Ezizn. ansouf isk a vin umi Mchour ‘ism. imcac d iqrdain d at lxir, d ierdoiin, Mhmmaln Tmqoadarn. macci am kra lgiran diritn. Iddaii a amucc Ezizn, Sliq i vid Iusmn a Kkatn di’at claqm, di mi Rfiq fllasn. ansouf isk a ucbih di iqrsivn…