aqrda d tmdda

aqrda d tmdda

Iruh jivn ad Iiny r tmurt Ibedn. imi Izora a-n Iedtl Iuyad imakoarn as Kcmn s aqam, Iedda s amdakol is Igga qurs tasnduqot Tccur d azorf. d lamana sia ar-d Iqol. Irga umdakol a-d Iuqal iminiy ulac. Eddan iswasn, Inna as « armi Imut di ubrid nq di lqrba, i Iqoim ancta ur-d Iuqal ara ». ur-d Ituqal ur qorib.
jiwas, ur Ibni jivn fllas, Iuqal-d bu lamana, Iruh s amdakol is Isutr lamanas. Ifka as vinna tasnduqot d tilmt.
? i uzorf Illan diis a amdakol.
Coant iqrdain.
?? Coant iqrdain.
a ahbib, mddn ako Zoran ulac ain Itccon azorf am iqrdain. Illa di’aval tuqmas uqrda. Tnkarnt ula i idurar.
Isusm iminiy Iwi tsnduqot is tilmt Iruh. vinna Ifrh, Iqil dain Ikllx as.
bu lamana, akkn Iffq, Ivala jivn si’arrav n’uhric nni is Ikllxn, Iddm it Iwit s aqam is Iffr it. tamddit Kcmn ako ‘arrac s iqamn, mmis n vinna ulacit. Iffq babas Ffqn lgiran ulac anda ur Nudan f uqocic urt Ufan ara. askka nni Ivala bab n uqocic iminiy nni umi Ikllx, Istqosat :
? ur Tvalado ara mmi. si’idolli i Iffq si uqam, Nrva aqollb am nkk am lgiran, ar tura urt Nufa.
makkn -d Ffqq si uqam ik i Valaq tamdda Tqws-d Trfd aqocic. amar d mmik.
Irfd vinna ifasn is s iynni :
jav a lqaci ad Tvalim, ma Illa v Izoran tamdda Trfd aqocic.
Irra as bu lamana :
di tmurt di Tccon iqrdain azorf, tamdda ad Trfd ula d ilf.
Ifhom vinna ziq akkn Ihrc i Hrcn mddn… Isutr diis smah, Irra as azorf is, vinna Irra as mmis.