aqjul di’anu

aqjul di’anu

Inna uqjul : imr Isrbah letab, tili Ifq ako mddn
d tamddit, qorib ad Iqli ‘idtig. Iqli uqjul s anu. a Itnaza Iuyad ad Imt. bab is Ievqo amk a’s Ixdm, Iqado it maca ur Ishoil ara a-d Tsalido aqjul si’anu. Iqoim akkn Ithjjr armi d lavan n’idos Inna as « sia ar askka a-d Ifk Rbbi raj asedi ».
askka nni Isavl i lgiran at Eivnn. Usan-d lgiran Inna asn :
nkk anu urt Hvagq ara, aqjul Ibda a Ituqal d amqar, a Neddi kan a Nsudd anu aii, ulac raj nidon. ? acu Tvalam.
Qobln lgiran. Ddmn jal jivt talvht, Bdan a Tsuddun anu s’akal.
di tazvara akkn Ivala uqjul Bqan at Mdoln uread Imut, Irrato i isuqan, Iuyad. nitni a Dtjjirn akal, cidt cidt Iuqal uqjul Isusm.
Kmmln cql nsn armi Ieja jivn diisn, Iqoim ad Istefu. aqjul tura Isusm. Idoall vin Istefan ad Ivali ma Imut uqjul nq uread. Imuqol dqa Ibrn r viiado :
jav ad Tvalim legb.
Muqoln Valan : ziq mi Tqli tlvht n’akal f uerur n uqjul, ad Izvi akal nni, ad Iali fllas. dqa simi Dtjjirn akal simi -d Itali uqjul di’anu.
Kfan anu s usuddu, aqjul Iffq a Itazzal f’iman is ad Iks ad Ikks lazo.