anbdu anyyaru

anbdu anyyaru

d tifxsa d tcllibado i d tixutam n uryaz
Temr tmurt, d anbdu. nkoni d lavan a Nhucc asaqur, a Nkks afrasn, a Nhmmr timqrusin, d lavan daqn ad Txassoan ‘aman di taddart… iqribn d lavan n lifakans. iqribn msakit. Ctaqon tamurt, Gmn tamurt, Gmn tibxsisin n tmurt, tizourin n tmurt, akrmus n tmurt… d lavan n’ucci, Tasn-d s amur nsn at Con.
Temr tmurt. iqribn imqorann, iqribn imcdtah, tiqribin. imqorann Maln i vid Iqoimn di tmurt sanda Wdon lgnas (macci am konvi da), arrav nsn va Itbrriz s taerabt n Lzair va Itnyyiz s trumit n Fransa. as Tinido d imhbas umi Kksn slasl. ziq qas Lhoant tmdinin Cournt d zorubat d slasl, ulac am taddart i ‘urar d unyyz.
tigidatin atnt Tafdo Thavatnt Slufunt Sudunnt Shbibirnt f arrac n lqrba (d mmis n illi at Ihrz Rppi), qas akkn va d aerab amcdtuh va d arumi uskka. avid kan ad Ilin. mi -d Usan iqribn imcdtah, arrac Iqoim di tmurt ad Uqaln d dtrf. akkn Iqoar vinna n tmacahout « ain Ilhoan i inbyaun ». at uqam ad Con tiziyar, d iqribn i Iuqn tannumi d’ain Ilhoan.
arrac n lqrba am tqavsa tagdidt : Ezizit Qlaiit. « qurk a mmi ad Tgrhdo, qurk atan Tsamsdo icdtidon ik, Ruah ad Tcodo acimi akka Tqoimdo i lazo, qurk uaqoila Tseido tusut… ». taxssart if Ituvat uqocic n tmurt, mmis n lqrba qas ad Ixdm snat d tadosa a’Dsont tgidatin. avid ad Iimqur uqocic. ma Tlla tbxsist Iifn tiiado Iban va’ to Icon (Azo akkin kco ad Tuqaldo ad Tcodo, vaii d aqrib).
Tnna as tdrvict : « di unbdu i-d Rzzun vid Qlain f vid Rxisn. zik Nsufq Fransa, tura vin -d Iwin riha n Fransa a-d Ias aq Istemr ».
Valan ako mddn ancta Susmn. amqar qas Isusm ziq Iwa ‘ul is achal aia. Isfit i-d tamdddit n’ass n tuqalin n mmis r Fransa. mmis achal d aswas aia si mi Iwi tamdtut d’arrac. tura d tafransit kan i Hoddrn di uqam.
ama d gida ama d gddi ama d nkoni, Nvala mrra sanda Tddun lumur, Nzora blli arrac -d Ikkrn di lqrba am vid Imutn : Ruhn. macci d ixulaf. ula d riha n tqobailit assa ulacito diisn. Tddun-d d imavlan nsn r tmurt imi kan mazal qursn i Zdqn di lqrba. askka ad Srifyn tuqalin ulac. ad Emmrn timura n mddn, abruj nni n tqobailit itn Indtdon si imavaln at Dojjrn am ‘ir cdtido, ad Aqn tirumiin nq taerabin dqa dain. nkoni Ntvalitn si tura am vid Imutn. nitni vissn ma Tvalin aq madoi, ma Nlla di dunit nq d lvsoaif n’ain Igga zman i-d Tvalin diinq.
d amqar i-d Ibdan aval ntta d mmis :
askka ad Truhdo.
iho a ba.
Ilhoa.
? Illa ‘ain Thvagdo.
ur Hvagq acmma a mmi.
vissn acu Tbqido aiit Tinido a ba.
macci tura.
ala a ba, Init i-d kan tura, qobl ad Uqalq.
ain a’k Iniq akk i-n Iavdo di tbrat.
akkn i Tdora. tura Tlla lantirnit. Iwdo uqocic r lqrba ntta d’arrav is, tamddit Iufa tabrat n babas at Ttragu. ata ‘ain s Inna babas :
tamzvarut ur Bqiq ara ad Snuqniq immak tamudoint, tis snat Iif it ma Mslaiqk s tbrat, aval Itavit ‘adou, ulac am tira. d mmis n ymak nni Iqoimn di tmurt ivumi Savlq ad Iaru tabrat aii. Qr ito s leqol ik.
ata ‘aval iu. akt Iniq qobl ad Mtq, Zoriq ur mazal ara adtas.
arrac nni -d Trbbado di lqrba Ifntn vid Imutn, Sean mqoar azokka di tmurt n babatsn, uama vidn ula d azokka, vin Imutn ad Imdol anda Izdq. di tmura n mddn. nkk atn Tvaliq si tura d vid Imutn. ur Tsei lmena tudrt nsn ur Tticbih lmut nsn. nkoni s lqobail Ntkllix i’iman nnq, am vin Indin tifxt Ifka as aqorrus Tdtf it. abrriqo ma Ifat Iffq Hsb it Imut. akkn a’Tdoru d’arrav ik. vissn kan ma Tzorido nq ala.
qobl a-n Tuqaldo Erdoq a-d Aviq aval siausia.
Tnnido « akka i-d Inna lvqot, ula i Txdmdo ». nkk ak Iniq lgnas viiado ur asn Inna ara lvqot akka. d aqobaili kan ivumi Inna lvqot Go tamurt ik Ruh ad Temrdo timura n mddn.
Tnnido « d aqrum iq Iwin ». ak Iniq a mmi, macci d konvi i-d Isnulfan lqrba. Nzvar ikon qurs. Nunay, Nwi-d aqrum r tmurt Nuqal-d. aqrum qr da it i-d Nwi, r tmurt n lgdud. konvi ur-d Twim aqrum ur-d Tuqalm.
zik iryazn Itruhun r lqrba Tffqn di’ido, akkn urtn Tvalin ara ‘at taddart. assa Tnulfam-d konvi, s zux i Txllum iqamn, i Ttffqm tamurt.
Tnnido « Tver tmeict di tmurt ». ak Iniq Tstniafm ad Teicm tameict n dll di tmura n mddn, uala ad Tilim am konvi am mddn di tmurt nvn. Valaqkon, ulac vin Iwi lazo r lqrba. vin Illuzon ur Itak ara ain Ttakm di lbiza d umsoruf n ibrdan r tmura. d iryazn akka am kco i Isnzn tifrkiuin Uqn-d lbiza, am akkn ur Ssinn ara imzvura atnt Snzn atnt i-d Avin d lqovt.
Tnnido « ulac ain Isfrahn di tmurt a, d anct nni iq Iggan a Nrwl siis ». nkk ak Iniq ur Tsthado ara Tnnido-d aval nni asedi : tarvla. ihoi nkk ak Iniq, aryaz Itqoabal timsal ur Irwl ara fllasnt. Ini-d « nkoni macci d iryazn ». Tqurrm-d tulauin ur Tseim riha n iryazn. aryaz ur Itmttat ara f uebbudo is, aryaz ur Itagga tamurt is ato Kcmn viiado ntta ad Iruh d arbib r tmura n mddn. tamurt aii a mmi Mutn fllas iryazn. ula d tulauin Kcmnt di lyirra, Mutnt fidra n tmurt aii Tggido, akkn a-d Tuqal s ifasn n’arrav is. konvi d tarvla i Trwln, Ifntkon tulauin. vid Irwln si lyirrat Nqontn, konvi Trvlm ur Tlli lyirra ur Illi lazo.
irna a mmi, a akkn Tver tmeict di tmurt kk i-d Iskrn, d nttat ikk Ismqrn Tsavdo ik d aryaz. tura mi Mqordo, tfuho a taya Wan ibavn. Tffqdoto Tggidoto i ubrrani. ? d va i d lxir a’ii Trrdo, d va i d lxir a’ Trrdo i tmurt ik, tamurt -d Iskrn lgdud ik. Tbqido ak Iniq : quri tanyyarut di tmefatin Tif ikon.
Stqosi san imussnavn n tmurt aii di Tzdqdo, Inasn ma Illa unkkar lxir, ma Illa vin -d Iqorsn si Rbbi, ma Illa ir lebd nniy vin Inkrn tamurt is, nniy vin Irvln Iuyad at Ico lvhc, Igga tamurt is ato Izdq ubrrani.
uaqoila ur Tzorido ara blli tamurt a, jiwas ad Ikfu fllas ‘ido, assn ad Ifat lhal fllavn, assn akon i-d Iaf Tnyrm, akon i-d Iaf Tzrem yr lgnas, ad Tmhu lgrra nvn am ‘ir zrriea. ad Truhm am akkn ur Teddam ara si dunit. i-d Itaggan latr di dunit, d vid Ihrzn tamurt nsn, Rnan di tmqobrt r lgdud nsn, Goan-d ixulaf r dffir. arrav n iryazn, nitni d arrav n tamurt, tamurt d aila nsn. konvi d iffr Iddm ‘adou di hrdadm. maca imr Thzzibm, ur Tbddilm asourdi s trialt.
Nan i uqjul « ak Nkks aqorru ak Nfk lbudta n’alim ato Tcodo ». Iqobl, ur Ihbbr ara ma Ituakks as uqorru ulamk Icca.
Tnnido « ur Idomin ara uskka di tmurt a », ak Iniq lgnas jal va Idda d uzoar is. arrav ik ur Sean ara azoar, Qolen, Iqole itn babatsn.
Tqilm ac akka -d Tqodoam mi Tnzam i ubrrani. ur-d Tqodoam ara, askka ma Tlla lyirra, d arrav nvn ar a Fkn r sdat ad Ruhn d asfl f arrav n tmurt inasoliin. Eddant fllaq nkoni. maca, i Izorrn anctn, d arrav n iryazn, d dria n vid Ihrzn tamurt -d Goan lgdud d lamana.
tura a mmi taluft Thvag tifrat, tifrat jivt i Illan. nkk ur Tedtilq ara ad Mtq. immak kifkif. ma Tvalado a-d Tgmedo arrav ik qr tmurt n lgdud ik, Uqal-d makka mazalii mazal immak. ma Tvalado ur-d Ttuqaldo ara, ur-d Tuqal ara si tura. tikllax Neja diisnt. Kks uyur i’ul ik, mur-d Tuqaldo ara ur Itru jivn fllak, urkk Ihvag jivn da, tamurt d iryazn i Thvag.
Tssndo babak ur Isuyut ara aval. a Tvaliq diik Tsukksdo-d i nif, Tsukksdo-d i tgaddit, Tsukksdo-d i lasol. nkk Rbbanii d aqobaili Rbbaqk d aqobaili. kco assa Tsufqdo-d arrav ik d irumiin. Truhdo sia d aqobaili tura Thoddrdo i’arrav ik s trumit sdat babak, urkk Tsble tmurt. Tnkrdoii uread Mutq. arrav n lhlal a mmi ur Xddmn ara akka.
urs Qoar ara Ibqa baba aii Iy rby. Tbqido ad Tuqaldo d arumi, vaii d cql ik, Uqal d arumi. maca Bddl nkva Tqoimdo-n din. fihl ma Ttzzido am ruh f ucdtido. nkoni Eddan sia irumiin ur aq Srbhn ara, kco ma Tvalado Srbhnk ad Isahol Rbbi.
ihoi lifakans di tmurt d tii Ieddan i d tinyyura i’arrav ik. ma Tbqido a-d Tgmedo arrav ik r tmurt mrhba isk. ma Tffqdo tamurt Tffqdo taqobailit ur aq Icrik ‘ara nkoni idk, Tqorsdo siinq. mi Tbqido ad Tmrrhdo Ruh r tmura nidon, tamurt aii Goanto i-d imzvura akkn ato Zdqn ‘arrav n lhlal. urto i-d Goan ara i umrrh n vid Inkrn tagaddit.
raj ata-n qurk : hoa Gmed- arrav ik a-d Kkrn d iqobailiin, hoa Qoim-n din. Ikfa ‘aval.