7-9

7

timsirin

– ur Kkatm di mddn ur Kkatn diivn mddn. a akkn Tvtdo ad Vtn diik, d ain is Ttktilido i mddn is a’k Ktiln.
– ? amk, axclav di tidt n ymak Tvaladt, tiygdit nni Illan di tidt ik urto Tvalado.
– ? amk a’Tinido i ymak « Avi-d ak Kksq axclav si tidt ik » ma kco d tiygdit i Tseido di tidt. ! a amlaebi, jak alama Tkksdo tiygdit nni n tidt ik a’Tvalido ad Tkksdo axclav si tidt n ymak.
– ur Takm ara ain Ezizn i’idoan, ma Tseam azorf d uvraq urt Dtjjirm ara i’ilfan. atn Rkdon siin a-d Zzin qurvn akon Xllan.
– Tbqido ak Fkn Sutr, Tbqido ad Tafdo Nadi. Vt f twurt ma Tbqido ad Tldi fllak. i vin Isutrn i Takn, d vin Inudan i Itafn, d vin Ivtn f twurt ivumi Ttaldi.
– ma Isutr ak mmik aqrum ?? d ablado a’s Tfkdo. ma Isutr ak aslm ?? d azrm a’s Tfkdo.
– ihoi akkn Tssnm ad Tfkm ain Ilhoan i’arrav nvn qas akka dirikon, akkn a’Ifk bab nvn ain Ilhoan i vin a’st Isutrn.
– ain Tbqido akt Xdmn mddn Xdm asnt. d vin i d ddin d vin i d lanbia.

lanbia n lkdb

– Eddim di twurt Ihrsn. tawurt Itavin r lxsara Tvse, adtas i Iteddin siis. ma d tawurt Itavin r lisr Thrs, tinna drus i Iteddin siis.
– qurvat lanbia n lkdb. a-d Asn qurvn suflla d izamarn, r daxl d uccann. di lxdaim nsn a’tn Teqolm. ur-d Itak yrninuc tazrt, ur Itarv ‘uzzu tizourin.
– ihoi asklu Ilhoan a-d Iarv ain Ilhoan, ir asklu a-d Iarv ain ndir. ur Itarv usklu Ilhoan ain ndir ur Itarv usklu ndir ain Ilhoan.
– asklu, hoa a-d Ifk rzoqo hoa ad Iruh d asrqu. ihoi akka lanbia n lkdb, Tueqoaln di’ain -d Tarvn.

aqam f rml

– macci Qoar kan sidi-sidi dqa Tkcmdo dvla n Rbbi. ito Ikcmn d vin Iddan di lbqi i Rbbi.
– adtas a’ii Iinin assn « a Sidi, Nbrrh s’ism ik, a Sidi Nzzoe lgnun s’ism ik, a Sidi Nxdm legubat s’ism ik… » asn Iniq « urkon Ssinq ur ii Tssinm, Azom akkin flli a imsbadtliin ».
– vin Islan i’aval iu Isfel it, am vin Ibnan aqam Ibnat f soh. ihmmaln Nqln-d, rumat Sudont-d, aqam Iqoim Ibdd, urt Iuq ‘acmma, acku Ibna f soh.
– ma d vin Islan i’aval iu urt Isfel ara, am unjif ma Ibna aqam f rml. Nqln-d ihmmaln, Sudont-d rumat, Houddn aqam si lsas.
Vhomn mddn di Jasue ansi is-d Ikka ‘anctn n leqol, anctn n tmussni. aval is Ikccm s ulaun, macci am imslain n’at tira.

8

Gin imudoan

Isoubb-d si tiqilt nni di Iqoim. lqaci macci d cidt.
ata Iqorrb qurs jivn d bu uzggido, Iunz sdats Inna as :
– a sidi, ma Ihova ak Tzmrdo aii Tkksdo azggido iu ad Izdiyq.
Izzol Jasue afus is Inul it Inna as :
– aqoli Bqiq ihoi, Izdiy.
imrn is Ikks uzggido is.
Inna as Jasue :
– ur Hoddr i jivn. Ruh r lgame akk i-d Ivali cix Tfkdo lveda nni if Ivssoa Musa. asn Tili d tbut blli Tgido.
mi Ikcm r Kafrnahum, Iqorrb qurs jivn ufsian arumi, Ithavat Irnnu diis :
– di lenaiak a sidi, atan mmi Izzol di uqam, Ikrf. Indorr.
Inna as Jasue :
– aqolii-n at Daviq.
Inna as usrdas nni :
– a sidi, aur Avdoq ma Skcmqk s aqam iu. Ini-d kan jivn ‘aval, mmi ad Igi. nkk Illa vin ii Ihkmn, Illa vin Hkmq. vin Hkmq ma Niq as « ja qr da » a-d Ias, ma Niq as : « Ruh » ad Iruh, ma Sqodcqt ad Iaq aval iu.
Ivhom Jasue di imslain n urumi nni. Inna i lqaci Illan din :
– uread Ufiq nija am ta di’at Israil. ja avn Iniq a-d Asn si crqo si lqrb ad Kcmn asqoamu d Brahom, d Ishaq d Jeqoub di dvla n Rbbi, arrav n tmurt ad Ctiqon tafat ato Valin, a-d Yorin brra i dtlam d usmmido.
Ibrn s asrdas nni Inna as :
– Ruh aqolak Twido akkn Tlla nijak.
dqa mmis Igi imirn kan.
asmi Ikcm Jasue s aqam n vin umi Qoarn Azoru, Iufa-n tadowalt is di’usu, Tudon Trkb ito tavla. Inul afus is, imrn is Tkks tavla Tkkr a Tqoddc.
tamddit nni ain Illan d amudoin Win ast. vin Isean lgnun Isufq astn, vin Iudonn Isgit. din i Iffq ‘aval n nbi Ceaia asmi s Inna « leiub nnq Ibubb itn, adtann nnq Iddm itn« .
Imuqol Ivala adtas lqaci is Inndon. Indtqo qursn Inna asn ad Ruhn ad Zyrn s ayommado.
Iuzoa qrs jivn si ‘at tira Inna as :
– a cix anda Tddido ad Dduq.
Irra as Jasue :
– uccann sean lqiran, ifrax Sean lecuc, lebd is ur Isea anda ar Isrs aqorrus.
Iqorrb qrs jivn si ilmmadn is Inna as :
– a sidi, ad Ruhq qobl ad Mdolq baba.
Inna as Jasue :
– ! ja ad Tddudo, Tanfdo i lmjjtin ad Mdoln lmjjtin nsn.

Ikkr ‘adou di lbhr

Iuli r tflukt, Ddan is ilmmadn. a Lhhun di lbhr, cidt akka Ikkr ‘adou. d ruma. Icwl lbhr, d cval amqoran, armi -d Kkant lmugat nniy tfukt. ntta Izzol Idts. ilmmadn Iffq itn leqol. Sakint Nan as :
– !! a sidi, a sidi, Kkr tura a Nmt ».
Inna asn :
– ?? aiqr akka ikon Iffq leqol, a vid urn Tamn.
Ikkr Irfd afus is Isved i’adou d lbhr, dqa din-din Irs ‘adou Rsn ‘aman.
ilmmadn Tmsmuqoaln Tmstqosain :
– ? dacut va. Ihkm ula d lbhr, Ihkm ula di’adou…

aqodoar n’ilfan

mi Wdon s ayommado r tmurt Igdrann, Ffqn-d sin imhobal si tmqobrt, Usan-d srid qursn. Tuassnn Vern adtas, Sqlin-d rhoba di umkan nni, armi Qodoen i mddn abrid ur Teddin ara siin. a-d Tddun Tsuqun :
– ? acu Tbqido qurnq a mmis n Rbbi. ?? Tusido-d aq Thasbdo qobl lavan.
Illa akkin jivn uqodoar n’ilfan a Kssn. Nan lgnun nni Izdqn imhobal i Jasue :
– ma Tsufqdo aq, Azn aq mqoar s aqodoar aii-n n’ilfan.
Inna asn Jasue :
– Ruhm.
Ffqn lgnun si iryazn nni Ruhn Kcmn di’ilfan. dqa ilfan akkn ma Lan Rubbzn d akossar s ilol Qrqon di’aman. imksaun akkn Valan, Rranto d tarvla Uzzln r tmdint ad Eivdn ain Idoran d imhobal d’ilfan.
cidt akka tamdint ako Tffq-d r Jasue. Sutrn siis ad Iffq si’akal nsn.

9

Ikrf Igi

Iuli r tflukt Izyr Iruh r tmdint nni di Izdq.
ata Win as-d amudoin Ikrf, Rfdnt i-d akkn s’usu is. Imuqol itn Ivala Sean nija, Inna i umudoin :
– ur Tayad a mmi, leiub ik Ssorn.
Slan kra si ‘at tira, Nan :
– vaii Iffq i ibrdan.
Jasue Izora acu Txmmimn, Izzi qursn Inna asn :
– ? aiqr akka ala ain ndir i Hoddrn ‘ulaun nvn. ? acu Isholn at Tinido, « leiub ik Ssorn » nq « Kkr Lhu f idoarn ik ». ihoi, akkn ad Tzorm blli lebd is Isavdo ad Issor dnubat daii di dunit…
Izzi s amudoin nni Inna as :
– Kkr, Rfd usu ik Truhdo.
Ikkr umudoin a Ilhhu f idoarn is.
lqaci mi Valan akkn, Tkcm itn rhoba, Hmdn Rbbi Ifkan anctn n tzmrt i lebd is.

Mattai amakkas

Iffq Jasue r brra, Ivala jivn si vid Itkksn lmkos, Qoarn as Mattai. Inna as :
– ja ad Tddudo idi.
Ikkr vinna Idda ids.
lavan n imkli, macci d jivn i Iqorrbn ad Crkn tabaqoit d Jasue d ilmmadn is. Lan ula d imakkasn d vid Iffqn abrid.
Valan ifarisn Nan i ilmmadn is :
– ? aiqr akka cix nvn Icrk tabaqoit ako d imakkasn di vid Iffqn ibrdan n Rbbi.
Isla Jasue Irra asn :
– i Itruhun r dtbib d vin Iudonn, macci d vin Isohhan. ! Ruhm ad Tqrm lmena n’aval nni is Iqoarn : d rhma i Bqiq, macci d isflan. ihoi, nkk ur-d Qosidq ara lmumnin, Qosdq-d vid Iffqn abrid.

crab agdid

Qorrbn qurs kra si trbet n Juhan aqdtas Nan as :
– ? aiqr nkoni d ifarisn Ntuzoum, tarbet ik ala.
Inna asn Jasue :
– aerras ur Itmggid sdat bab n tmqra. mi Iruh bab n tqmra, imirn ad Iru ma Ibqa ad Iru.
– ur Itarra jivn lkttan agdid d tafavt i ucdtido aqodim. mulac tafavt ad Tgbbd di ucdtido, dqa tiqrsi d timrna a’Trnu.
– ur Itarra jivn crab agdid di ujddid aqodim, mulac ad Icuff alama Itrdoqo, dqa ur Itqimi crab ur Itqimi ujddid. crab agdid ad Trrdo di ujddid agdid, crab ad Idtf ajddid ad Idtf.

Gin imudoan

ntta a Ihoddr, jivn si imqorann n tmdint Iwdo-d. Iqorrb qurs, Iunz Inna as :
– jlli attan akkn Tsufq ruh. Tmut. ja-n ad Tsrsdo fllas afus ik akkn a-d Tuqal r dunit.
Ikkr Jasue Idofr it, Ddan ilmmadn. di ubrid mi Lhhun, atta Tqorrb-d jivt tmdtut 12 iswasn aia si mi Tsea jivn ‘adtan, Tqorrb qurs si dffir Tnul acdoado is. Tnna di’ul is « imr ad Nalq acdoado is ad Giq ». Ibrn qrs Jasue Inna as :
– ur Tayad a jlli, Trbhdo f nijam.
imirn kan i Tgi.
Wdon s aqam n vin Imutn, Ufan Iccur d lqaci, va Itmggid va Iddkkir. Inna i lqaci :
– Ffqm sia. ur Tmut ara tqocict, d idos i Tdts.
Irva flla lqaci tadosa.
Fqn mddn, Jasue Idtf afus i tqocict, taqocict Tkkr.
timura n tqourub mrra Iwdo itnt lxbar.
mi Iruh siin Dofrnt sin idrqaln. a Dtafarn Savaln :
– ! txilk a Udavd, txilk a Udavd.
Iwdo s aqam, Qorrbn qurs idrqaln nni. Inna asn :
– ?? Tumnm dqa Illa ‘ain umi Zmrq at Xdmq.
Nan as :
– Numn a sidi.
dqa Inul alln nsn Inna :
– ata-n ihoi Twim f nija nvn.
dqa Ldint ‘alln nsn a Tvalin. Inna asn Jasue :
– ! maca qurvat vi Islln.
nitni akkn Ffqn siin Suffqn lxbar, tuddar ako Slant.
nitni Ffqn, viiado Kcmn-d Win-d amudoin Isea lgnun, Iyuym. Ishlat Jasue, lgnun Ffqn ayuyam Indoqo. mddn a Tvhhoimn kan, Nan :
– taii uread -d Tdori di’at Israil.
ma d ifarisn Nan asn :
– vaii Iban s umqoran n lgnun i Isufuq lgnun.
Iffq Jasue f tmdinin d tuddar, Isavado lxbar lxir, Itbrrih s dvla n Rbbi, Islmad di lguame, Itdavi imudoan. simi Ilhhu simi Itvali lqoum di’ir hala. Ejan mddn, Rvan lhif, Ndorrn. Tdora idsn am lmal urn Sei amksa.
Inna i ilmmadn is :
– lqlla Mqort, vid a’ato i-d Isivdon drus i Illan. Ennim r bab n’iyr ad Iazn imhqoiin i’iyr is.