4-6

4

Imhhn it cidtan

siin Iruh Jasue r sohra, qr din it Tvhhoa lqodra n Rbbi, akkn at Imhhn cidtan.
Iqoim 40 ussan d 40 udoan la ukci la tissit. ! Illuzo.
Iqorrb qurs cidtan Inna as :
– ma d mmis n Rbbi i Tllido, Ini i izora aii ak-d Uqaln d taklla.
Inna as Jasue :
– Irs-d di tira : macci d taklla kan i Isidirn, ain ako a’-d Iffqn si imi n Rbbi d lqovt.
Iwit cidtan armi d tamdint n uqam n Rbbi, Isulit f lmqoam Inna as :
– ma d mmis n Rbbi i Tllido, Dojjr iman ik sia. jak Iura : ad Isndho lmalaikat akk Avint yr ifasn nsnt akkn urkk Ikkat ‘uyur.
Inna as Jasue :
– Iura daqn : ur Thcci ara Rbbi.
Iwit daqn cidtan Isulit f jivn n udrar anct Ilat, Iskn as ako timura n dunit, d lrbah nsnt d iyruag nsnt. Inna as :
– ancta ako akt Fkq ma Tunzdoii.
Inna as Jasue :
– Ruh akkin a cidtan. Iura : Xdm Rbbi Tanzdo i ntta vhds.
dqa Iruh siin cidtan. cidtan Iruh lmalaikat Rsnt-d as Qoddcnt.

a v a’ Irrn adoar

asmi Isla blli Juhan Ituhbs, Iuqal s Iglliln. Iffq si Nasoira, Iruh Izdq di tmdint n Kafrnahum f rif n lbhr, ayomado i Zabula d Nftali. din i Iffq ‘aval n nbi Ceaia asmi s Inna :
a at Zabula, a at Nftali
a abrid n lbhr, ayommado i Lurdun
a tamurt Igllilin
lqoum Izyan di dtlam assa Tfrara fllasn
vid if Tsbrbr lmut, Tdohor-d fllasn tafat.
si ‘assn i Ibda Jasue Itbrrih Iqoar :
– ! a v a’Irrn adoar. attaia dvla n Rbbi.
Ilhhu rif nlbhr n Iglliln, ata Ivala sin ‘atmatn a Dtjjirn acbbak s aman. d isojjadn di sin, jivn d Smeun nni umi Savaln Azoru, vaido d Dris.
Isavl asn :
– Kkrm ad Tddum, sia d tsavnt d imdann a’Ttsojjidm.
Kkrn Goan icbbakn nsn Dofrnt.
Iuzoa akkin Ivala sin ‘atmatn viiado. Jeqoub d ymas Juhan, ako d babatsn Zabdi, Qoimn di tflukt a Ynnin icbbakn nsn. Isavl asn, ula d nitni Goan babatsn d tflukt nsn Ddan ids.
Ffqn f tmurt Iglliln, Lhhun Savadon lxbar lxir, Slmadn di lguame, Tdavin imudoan d ineiuba.
ur Iedtl ara Iwdo lxbar is armi d tamurt n Suria. vin Isean amudoin ast i-d Iavi : d ineiuba, d vid Isean lgnun, d vid -d Itavdo umreun… kra n vin-d Iusan qurs Ishlat.
Iuqal macci d cidt n lqaci it Idtafarn, ama si Iglliln, ama si tmurt umi Qoarn « Ecra tuddar », si Jarusalm, si ‘At Jahouda nq si Lurdun d uymmado is.

5

isediin

Ivala adtas lqaci i Illan, dqa Iuli f jivt tiqilt, am ntta am ilmmadn is. Iqoim din, Ibda a Islmad :
– amasedk a kra Ihqorn iman is, suqo nvn d suqo n at Rbbi
– amased nvn a vid Hninn, d konvi a’Ivrtn tamurt
– amased nvn a imqban, Tmuqbnm avn-d Iazn sobr
– amased nvn a kra Iluzon Ifudn lhqo, ain Tctaqom at Trvum
– amased nvn a kra Ihllm, Thlmm ad Ihlm fllavn
– amased nvn a at ‘ul Zddiyn, konvi ad Tvalim Sidi.
– amased nvn a kra -d Itarran talvit, d at Rbbi a’vn Savaln
– amased nvn a kra Ibubbn lbadtl imi Ddan d lhqo, suqo nvn d suqo n at Rbbi
– amased nvn ma Rymnkon, ma Seddan fllavn lbadtl, ma Yrn-d fllavn ain ur Txdimm imi Tddan idi. ! Frhm, Rvum lfrh, amur nvn di iynuan anctilat. akkn i Iedda lbadtl zik f lanbia.

lmlh n tmurt

– d konvi i d lmlh n tmurt. maca, lmlh ma Truh as lbnnas, ?? s’acu a’t Tmllhdo. dain, qas Dojjr it r brra, v Ieddan Iakol it.
– d konvi i d tafat n dunit. tamdint Ibnan f udrar ur Tdriy f tidt. macci mi Tsaqdo taftilt ato Tqummdo. taftilt ato Tsrsdo anda a’Tcece ad Valin ‘at uqam tafat. akka, tafat nvn Ilaqo ad Tcece sdat mddn, ad Valin d ain Ilhoan i Txddmm ad Rrn tagmilt i bab nvn Izdqn iynuan.

ain Iuran ad Ieddi

– qurvat as Tinim Usiq-d ad Kksq ain Iuran. ur-d Usiq ara ad Kksq, Usiq-d ad Seddiq ain Iuran.
– ja avn Iniq, ur Tnyyr dunit alama Iedda mrra ‘ain Iuran, ar lhrf anyyaru.
– ihoi, vin a’Irzon aval amcdtuh madoi di’aval n Rbbi, nq Iwi viiado d’ir ubrid, vinna d amcdtuh di dvla n Rbbi. ma d vin a’Ixdm ain -d Inna Rbbi, d vin Imlan i viiado abrid Ilhoan, vinna d amqoran di dvla n Rbbi.
– ja avn Iniq, raj nvn mur Iif ara vin n Ifarisn d’at tira, ur Tkcimm ara dvla n Rbbi.
– Tslam Qoarn imzvura « ur Tnqodo ara. vin a’Inqn ad Ieddi di cre« . nkk avn Iniq : vin a’Iqanzun ymas Iwi-d ad Ieddi di cre. vin a’Iinin i ymas « a ir lebd », Iwi-d ad Ieddi di cre. ma d vin a’Iinin i ymas « a amhobul », vinna asqoamus d timss n Gihonnama.
– ihoi ma Twido lveda r tqorrabt, Tmktido-d ihqoa vissn acu k Itajal ymak, Go din lvedak sdat tqorrabt, Ruh ad Tmsuqaldo kco d ymak. mi Tmsuqalm Uqal-d ad Tfkdo lvedak.
– ma Tseido axsoim, Fruto ids qobl ad Tavdom r cre, acku ma Ifat Twdodo r cre, axsoim akk Isivdo s afus n lqoadoi, lqoadoi akk Ifk i ubulis, abulis akk Idojjr r lhbs. ja ak Iniq ur Ttffqdo siin alama Txllsodo kullc.
– Tslam Qoarn « ur Txddmdo ara lear« . nkk avn Iniq vin a’Imuqoln tamdtut n vaido Ibqato s’alln, lear nni Ixdm it di’ul is.
– ihoi ma d tidt ik tajffust a’kk Isufqn i ubrid, Kks ito Dojjr ito akkin. Iif it ad Ixasso kra di sourak uala ad Trqdo s lkmal ik di Gihonnama.
– ma d afus ik ajffus a’kk Isufqn i ubrid, Yzm it Dojjr it akkin, Iif it atn Taqdo di lmfasol ik uala ad Truhdo s lkmal ik r Gihonnama.
– Qoarn « vin a’Iqrrqon tamdtut as Ibru s lkaqdo« . nkk avn Iniq : vin a’Ibrun i tmdtut ma macci f lear, d ntta ito Ifkan qr lear. ma d vin a’Iaqn tin Inbran, d lear i Ixdm.
– Tslam Nan i imzvura « Dtf di’aval ik. ma Ifat Tqondo di lhaga ur Tvxxir ara« . nkk avn Iniq : ur Tyallam ara madoi. ur Tyallam si iynni, iynni d lerc n Rbbi. ur Tyallam s tmurt, fllas i Isrusu idoarn is. ur Tyallam s Jarusalm, d tamdint n Uyllid Amqoran. ur Tyalla ara ula s uqorruk, acku inzdo ur Tzmirdo at Trrdo d abrkan nq d amllal. ma d iho Ini iho, ma d ala Ini ala. ain Irnan ako : si cidtan.
– Tslam Qoarn « tidt s tidt, tuqmst s tuqmst« . nkk avn Iniq ur Tqoazamm ara imcumn. vin a’k Ifkn abqoa Sndi as lhnk vaido. vin a’kk Icaren di ubrnus ik, Go as ula d aqondur ik. vin a’kk Isetbn amcvar n tiyli, Lhu ids sin. vin a’k Iinin Avi-d Fkas, vin Ihvagn as Trdoldo ur Rwl fllas.
– Tslam Qoarn « vin ik Hmml it, andad ik Krho it« . nkk avn Iniq : Hmmlm indadn nvn, vin Iseddan fllavn lbadtl Deum as s lxir. akka a’Tilim d arrav n bab nvn Illan di iynuan. ntta ma Ifka-d idtig Ifkat i-d f vin Ilhoan f vin n dir, ma Ifka-d ayffur Ifkat i-d f vin Ilhoan d vin n dir. ma d vid ikon Ihmmln kan a’Thmmlm, ?? ac akka Izadn qurvn. taii anyyaru di ixabitn Ixddm ito. ma i’atmatn nvn kan a’Tfkm aval azoidan, ?? ac akka Izadn qurvn. ixabitn ako Xddmn akka.
– Ilaqo ad Tyrrzm akkn Iyrrz bab nvn Izdqn iynuan.

6

tazoallit

– ma’Txddmm ddin nvn, fihl ma Valankon mddn. mulac ur Tseam ara lagr qur bab iynuan.
– ihoi ma Tbqido ad Tfkdo tin n Rbbi, fihl ma Tvtdo dtbl. d imlaebiin i Ixddmn akkn di iznqoan di lguame akkn atn Ckkrn mddn. ja avn Iniq, vidak lagr nsn Wint di dunit.
– kco ma Tbqido ad Tfkdo tin n Rbbi, aur Izor uzlmado ain Ixdm ujffus. lvedak ad Tqoim di srr, d bab ik a’k Irrn lxir, ntta Ivala kullc.
– m a’Ttzoallam ur Teanadm ara imlaebiin, Itbddan di lguame di tgmuiae akkn atn Valin mddn. ja avn Iniq, vidak lagr nsn Wint di dunit.
– kco ma Tbqido ad Tzoalldo Kcm r tqamt ik Rr-d tawurt Tzoalldo dinna di srr, ala kco d bab ik. ulac ain Iffrn fllas, d ntta a’k Irrn lxir.
– ma’Ttzoallam ur Suyutm ara aval am kra n urbe. Qiln s dtaqoa n’aval a’sn-d Isl Rbbi. urtn Teanadm ara, bab nvn Izora ain ikon Ixusson qobl at Tsutrm.
– ata ‘amk a’Ttzoallam konvi :
« a bab nnq, a vin Izdqn iynuan,
ism ik Eziz
raj d raj ik, suqo d suqo ik, ama di lqoae ama di iynuan
Fk aq leavla n’assa
kco Go aq si dtlabak, nkoni a Ngo si tin nnq
Dtf-n lqohor ik fllaq Tmnedo aq si umcum ».
– ma Ttsmmihm i mddn, ula d Rbbi avn Ismmh, ma konvi ur Ttsmmihm ara, ula d Rbbi ur avn Itsmmih ara.
– ma’Tuzoumm, ur Xddmm ara am imlaebiin, Isivriqn udmaun nsn akkn ad Valin mddn Uzoamn. ja avn Iniq vidak lagr nsn Wint.
– kco ma’Tuzoumdo Sizdy iman ik ad Tcbhdo, fihl ma Zoran mddn Tqoimdo i lazo. bab ik Ivala kullc, d ntta a’k Ifkn lagr ik.
– ur Gmmem ara iyruay di dunit. di dunit imukarn Fttkn, cluc Itcco.
– Gmem iyruag di iynuan, anda ulac cluc ulac amakor.
– acku anda Illa uyrrug ik, din i Illa ‘ul ik.
– d tidt i d taftilt n tfkka. ma Tlhoa tidt ik tafkkak ako ad Tili di tafat. maca mur Tlhoa ara tidt ik, tafkkak ad Tili di dtlam. ihoi ma d tafat ik a’k Iuqaln d dtlam… ! annaq a dtlam nni.
– ur Tzmirdo ara ad Txdmdo f sin imellmn. jivn at Thmmldo vaido at Tkrhodo, nq jivn at Teuzzdo vaido at Thqordo. ulamk Txdmdo i Rbbi u ad Txdmdo i txridt.
– di mi ivn Qoarq : ur Tnzomam ara f ain a’Tcom, nq f ain a’Tsburrm. tudrt Tuyar ucci, tafkka Tuyar acdtido.
– Muqolm s ifrax di iynni : ur Tzzoun ur Myyrn ur Tacarn ikufan. maca bab nvn urtn Itagga ara i lazo. ?? ur Tifm ara ifrax.
– ?? Illa vin Izmrn s inzoman is ad Isiqzf di lemr is ula s tardast.
– ?? aiqr a’Tnzomm f ucdtido. Muqolm akkn Tnrnin izggiyn di lxla. ur Tllmn ur Zoadn, maca Salamu s timmad is ur Ilsa ara akkn Lsan.
– amk ihoi : ? lhcic di lxla, assa Illa askka ad Irq d afrasn, Iya as Rbbi acdtido konvi akon Igo erian. ! a vid urn Tamn.
– ur Tnzomam f ac a’Tcom, uala f ac a’Tsvm, uala f ac a’Tsburrm. Anfm i vid urn Ssin Rbbi ad Azzln f lumur nni.
– bab nvn Izora ako acu Thvagm. Nadim qobl f suqo is, f dvlas, ain nidon suflla i-d Irna.
– Tixrm ihoi i inzoman n’assa f uskka. Anfm i uskka ad Inzom f’iman is. lhom n’assa brka.