27-28

27

Jahouda Indm di raj is

askka nni sobh zik Ngmaen imrubado d imqorann, Fran cre f Jasue, Vtnt s lmut. siin Urznt at Avin i Pilat, arumi nni Ihkmn tamurt.
Jahouda nni t Ixden, makkn Ivala Vtn Jasue s lmut, Indm Izzm iman is. Iruh Iwi 30 sourdi nni is Fkan, Irratn i imrubado d imqorann. Inna asn :
– Wiq tamyrdt, nkk Isnzn vin Zddiyn ur Iumis.
Nan as :
– Dobbr aqorruk. vaii d cql ik.
Idojjr asn isourdiin nsn s aeric, Iruh Iellqo iman is.
Ruhn imrubado Kksn isourdiin nni si ueric, Nan :
– asourdi n tgaealt d lhram ad Ikcm aeric.
Mcavarn, dqa Uqn is iyr n bu uqollal, Rrant d timqobrt i iqribn. ar assa Savaln i lxla nni “lqrs n tmyrdt”.
din i Iffq ‘aval n Rimia asmi s Inna : Fkan diis ‘at Israil 30 sourdi, Wintn Uqn isn iyr n bu uqollal. d Rbbi i-d Innan akka.

Iwdo r Pilat

Win Jasue r Pilat, Iwdo Istqosat :
– ?? d kco i d ayllid n’udain.
Inna as Jasue :
– d kco i-d Innan
Eddan-d imirn imrubado d imqorann. d inayan. jal jivn d ain -d Iyr fllas, ntta Isusm Iuyi asn Irr aval. Inna as Pilat :
– ?? ur Tslido ara i’ain akka -d Yrn fllak vii.
ntta Iqoim Isusm. Pilat a Itvhhoim kan.
lhakm Isaq tannumi i’udain, jal lezla Itsrrih asn-d i jivn si imhbas nsn. d vin Xtarn nitni. di tallit nni Illa jivn d amhbus Mchour Qoarn as Barabbas. Inna Pilat i lqaci Ingmaen din :
– ? anva i Tbqam as Srrhq tiklt a. ? d Barabbas nq d Jasue aii umi Tqoarm Lmasih.
Pilat Izora d tismin i Isavdon imqorann d imrubado armi is Win Jasue. makkn it Tcaraen i Truh qrs tmdtut is Tnna as :
– qurk ad Tskcmdo iman ik di taluft nni. vinna d lmumn. ur Ixdim ara. leca Tuxrraq di taryit fidras.
imqorann d imrubado Shrcn lqaci ad Inin i Pilat asn-d Isufq Barabbas u ad Nq Jasue. dqa mi itn Isxtar Pilat :  » ? anva Tbqam as Srrhq », Nan as ako : « d Barabbas ».
Inna asn :
– ? ac a’Xdmq ihoi s Jasue aii umi Tqoarm Lmasih.
Nan as :
– !! Snit.
Inna asn :
– ?? ac akka Ixdm akkn at Sniq.
nitni simi Zedon Qoarn :
– !! Snit, Snit.
Ivala Pilat Ihodr nq Iqoim kifkif, lqaci simi Irnnu di lhovl, Iddm-d aman Isard ifasn is Inna asn :
– ihoi nkk aqoli Xdoiq dnub is. ma Illa dnub : i’iraun nvn.
Nan as :
– Anf, ma Isea dnub ad Iffq diinq d’arrav nnq.
Barabbas Iffq si lhbs, Jasue Iuq tiqrit, siin Fkant i vid a’t Isnin, Wint r lkazirna nsn. Gmen-d isrdasn, Zzin as, Kksn as icdtidon is Slsn as agllab azwaq. Zdoan tacacit s isnnann Srsn asto f uqorru, Fkan as aqanim s afus ajffus, dqa Rranto i tdosa d ukeror fllas. ad Uqaln f tycrar as Sivln : « azul fllak a ayllid n’udain ». nq as Kksn aqanim at Vtn is s aqorru at Susfn. akkn armi Rvan tadosa fllas, Kksn asn acdtido nni azwaq Rran as icdtidon is, dqa Wint sanda a’t Snin.
Muyrn-d di ubrid vin umi Qoarn Smeun n Qoirvan. Hbsnt Sbabbn as tasqart nni if a’Sommrn Jasue, Idda idsn Iwito armi d amkan.

tamttant n Jasue

Wdon s amkan umi Qoarn Aqocrur, Fkan i Jasue tijzdit n lxll umi Rnan qodoran ato Imch, Savdon ast s imis Iuyito.
Eddan Sommrnt, siin Yrn tasqoart f icdtidon is Frqontn. dqa Qoimn akkin Dtfn taesast.
Ellqon nniy uqorrus talvht Uran fllas tasbbivt if it Tvtn s lmut : « va d Jasue, d ayllid n at Israil ».
Sommrn daqn di umkan nni sin iqottaln, va f ujffus va f uzlmado n Jasue.
vin -d Ieddan ad Ihouzz aqorrus ad Itihoi fllas :
– ahoia vin a’Ihouddn lmqoam as Ieivd di 3 ussan. ahoa san ma d mmis n Rbbi i Tllido, Sllk iman ik Rs-d si tsqart.
imrubado, imqarn, at tira daqn Rvan fllas atihoi :
– Isllk mddn ur Izmir ad Isllk iman is. ! ayllid n’udain. a-d Irs tura si tsqart a Namn is. a Iqoar « nkk d mmis n Rbbi », a-d Ias ihoi Rbbi at Ismne ma d tidôt d mmis.
ain Illan din Ikeror Idosa, armi ula d sin nni Itusommrn ids Rymnt.
Twdo tnasofa n’ass Iqli-d dtlam f tmurt, Iqoim akkn armi d tlata. imirn i Isuq Jasue :
– a Rbbi (a Illu), ? aiqr akka ii Tggido.
Nan kra si vid Illan din :
– ata-n a Isaval i Lija.
Ikkr jivn Isasn tijzdit di qodoran Isavdo asto s imis. Nan as viiado :
– ! Anf as. Anf a Nvali ma a-d Ias Lija at Isllk.
Isuq Jasue, dqa Isuffq ruh. akkn Isuffq ruh Icrry f sin uhram nni Iqummn aeric di lmqoam, Ivt diis icrriy si’adda d asavn. Tzlz tmurt, Ivt iqisi di idurar, Ildi ‘achal d azokka n’at Rbbi Imutn zik, Ffqn Valantn mddn di Jarusalm asmi-d Ikkr Jasue.
afsian arumi Illan din d aesas, ntta d isrdasn is, makkn Valan zlzla d’ain ako Idoran, Tkcm itn tuydi tamqorant. Nan :
– vaii, d tidôt d mmis n Rbbi.
tulauin nni Iddan ids si tmurt Iglliln, tid nni is Iqoddcn, Qoimnt mbeid a Tmuqoulnt. Tlla din Mrjm d Maydala, Tlla Mrjm jmmas n Jeqoub d Jusf, tamqart n Zabdi.

Mdolnt

tamddit Iwdo-d jivn umrkanti si vid Iddan d Jasue, Qoarn as Jusf n Rimata. Iruh r Pilat Isutr tafkka n Jasue, Fkan asto. Iwito, Itol ito di lkofn agdid, Irrato di uzokka agdid akkn it Iqaz di uzoru, Irra as tabladt Iruh. Mrjm d Maydala d Mrjm nni taido Qoimnt din sdat uzokka.
askka nni Ruhn imrubado d ifarisn r Pilat Nan as :
– a sidi, Nmkti-d ihqoa Inna-d ukddab nni : ad Mtq, ass vis tlala a-d Kkrq. Ilaqo ad Tsrsdo taesast f uzokka alama d ass vis tlata, mulac ad Ruhn ‘udofirn is ad Akorn tafkkas, u ad Inin i lqoum : « atan Ikkr-d ». ma Tdora-d ta, d abaxix Iuyarn amzvaru.
Inna asn Pilat :
– Tseam iesasn, Dobbrm iqorra nvn.
dqa Ruhn s azokka, Slqn tabladt t Iqummn, Srsn as taesast.

28

tankra

ass lhdd sobh zik qobl a-d Inqor ‘idtig, Truh Mrjm n Maydala d Mrjm nni nidon a-d Zournt azokka. akkn Wdont s azokka Tzlz tmurt. Irs-d lmk Ikks tabladt nni Iqummn azokka, Irrato d dtrf Iqoim fllas. aqondur is d amllal ntta Itfggig am lbraqo. iesasn, mit Valan, Qourn kan akkn, Uyadn. Inna lmlk i tulauin nni :
– konmti ur Tayadumt. ? d Jasue, d vin Snin f tsqart i-d Tusamt at Tzourmt. ulacit da. jak Inna avn « a-d Kkrq ». atan ihoi Ikkr-d, jamt ad Tvalimt anda akkn Izzol. Ruhmt ihoi ad Tinimt i ilmmadn is : « atan Ikkr-d, at i-n Tafm di Iglliln akon Itragu ». aqoli Niq avnt.
Ruhnt tulauin Rvant lfrh, Uzzlnt ad Sivdont lxbar i ilmmadn is. a Lhhunt, ata Imuyr itnt i-d Jasue, Inna asnt :
– azul fllavnt.
Qorrbnt qurs Unznt Sudnnt idoarn is.
Inna asnt :
– ur Tayadumt. Inimt i’atmatn iu ad Ruhn s Iglliln, din a’ ii Zorn.
dqa Ruhnt siin.
kra si vid Ieussn azokka Uzzln r tmdint ad Xbbrn imrubado f ain Idoran. imrubado Gmen-d imqorann, Mcavarn, Fkan i iesasn tagaealt akkn ad Inin « di’ido makkn Ndts i-d Usan imdukal is Ldin azokka Ukrn tafkkas ». Nan asn :
– ur Tayadm, ma Iwdo lxbar r lhakm, Nzora ac a’s Nini.
iesasn Dtfn idrimn, Suffqn lxbar akkn itn Vssoan imrubado. dqa akkn i Hoddrn ‘udain ar assa.

Uznqkon

ilmmadn di 11 idsn Ruhn s Iglliln, r tiqilt nni isn Inna Jasue ad Mliln diis. Valant Unzn as, qas akkn kra siisn mazal ur Kkisn ckk. Inna asn Jasue :
– ain Illan Zmrq as (ata di ufus iu) di lqoae di iynuan. aqoli Uznqkon ad Tffqm f tmura, a-d Tsxdmm lgnas, asn Tsucfm s babas d mmis d lqodra n Rbbi. asn Tslmdm ain ivn Slmdq. aqoli anda Tddam ad Iliq idvn, akka alama Tfna dunit.