25-26

25

tierrasin

– dvla n Rbbi am 10 terrasin Ffqnt s lmsoabih ad Mayrnt isli. 5 tuhdiqoin d 5 tunjifin. tunjifin lmsoabih Wint zit ulac, tuhdiqoin Win lmsoabih Rnant zit di tbllarin.
– lvqot Iteddi, isli Iedtl-n, tiqocicin Nudmnt Dtsnt. tnasofa n’ido Slant i usivl “! ataia isli, Ffqmt at Tmayrmt”. Kkrnt tullas ad Siqnt lmsoabih nsnt. Nant tunjifin i tuhdiqoin “Fkmt aq cidt n zit, lmsoabih nnq a Xssin”. Nant asnt tuhdiqoin “ulamk, Nwi-d kan azal a’Nsrq. Ruhmt a-d Tagvmt”.
– tunjifin Ruhnt a-d Agvnt zit, isli Iwdo-d, tierrasin tuhdiqoin Kcmnt s aqam n tmqra, tawurt Tuqal-d. mi-d Wdont tiiado nni, a Savalnt “Ldi aq tawurt a bab n tmqra”, Savlnt Savlnt ulac. Inna asnt “urkont Ssinq ur ii Tssinmt”.
– ur Yanm ara ihoi. ur Tzoram mlmi ur Tzoram f achal.

aqoddac uhdiqo

– am bab n’aila ma Iruh ad Iiniy, Isavl i ixddamn is Igga qursn idrimn is, jal jivn d ain umi Izmr : va Ifka as xmsa, va sin, va jivn. dqa Idtf abrid. ntta Iruh, vin umi Igga xmsa Isxdm itn Irbh-d xmsa viiado. vis sin kifkif Isxdm sin nni is Ifka Irbh-d sin viiado. ma d vin umi Ifka jivn, Iruh Iqaz as amrug Iffr it.
– asmi-d Iqol bab n’aila, Istqosa f ailas. amzvaru Inna as “a sidi, Tggido ii-d xmsa, atna xmsa viiado Rbhqtn i-d”. Inna as umellm “Ilhoa ‘ain Txdmdo. Umnqk f cidt ur Txdedo ara, sia d tsavnt akk Amnq f adtas. Qorrb-d ad Ttokkido di lfrh n umellm ik”.
– Iusa-d daqn vin umi Igga sin Inna as “a sidi, Tggido ii-d sin, atna sin viiado Rbhqtn i-d”. Inna as umellm “Ilhoa ‘ain Txdmdo. Umnqk f cidt ur Txdedo ara, sia d tsavnt akk Amnq f adtas. Qorrb-d ad Ttokkido di lfrh n umellm ik”.
– Iusa-d imirn vin umi -d Igga jivn, Inna as “a sidi, Ssnqk Tverdo i lxsom, Tmyyrdo ain ur Tzriedo, Tgmmedo ain ur Tzzoido. Uyadq f uqorru iu. jivn nni ii-d Tfkido imirn it Mdolq di’akal. ata ‘ailak ».
– Inna as umellm « a ir qoddac, a vin umi Rzon ifasn. imi Tzorido Myyrq ain ur Zrieq, Gmmeq ain ur Zzoiq ? aiqr urt Twido ara r lbanka, xrsum din a-d Iavi lfaida”. dqa Isndoh “! Kksm as jivn nni ins, Rnumt i vin Isean ecra. sanda Lan i Rnnun, anda ulac ula d cidt nni Illan ad Ituakks. ! Dojjrm ir qoddac r brra, ad Irvu din imdti d ubrai n tuqmas”.

ijffusn, izlmadon

– asm a’-d Ias lebd is, s can is d amqoran, lmalaikat siausia, assn ad Idtf amkan is f ukrsi uyllid. jal lgns a-d Ibdd sdats. atn Ifrqo imirn akkn Ifrrqo umksa ulli d tqdtn. ulli f ujffus, tiqdtn f uzlmado. ad Iini imirn uyllid i ijffusn :  » jav a isediin, a vid Iwin lbaraka, amur nvn d dvla ivn Ituhojjan si ‘asmi Tbna dunit. acku Luzoq Tscomii, Fudq Tfkamii Sviq, Liq d aqrib Tgmemii, Ddiq erian Tfkamii acdtido, Udonq Tsfqodmii-n, Tuhbsq Tzourmii-n ».
– as Inin lmumnin « a sidi ? mlmi ikk Nsco, nq Nfka ak Tsvido, nq Tllido d aqrib Ngme ik, nq Terado Nfka ak acdtido, nq Tllido d amudoin nq d amhbus Nusa-n qurk”.
– asn Iini uyllid « ja avn Iniq, kra n mit Txdmm i umcdtuh si ‘atmatn iu, d nkk ivumi t Txdmm ».
– ad Izzi imirn s izlmadon asn Iini “Azom akkin flli a vid Iwin devssu, asqoamu nvn d timss urn Xssi, d tin Iuqn fidra n cidtan d’udofirn is. acku Luzoq ur ii Tfkim ad Coq, Fudq ur ii Tfkim ad Svq, Liq d aqrib ur ii Tgmiem, Eraq ur ii Tslsm, Udonq u Liq d amhbus ur-d Trzim flli.
– as Inin vidn “a sidi ? mlmi i Tlluzodo nq Tfuddo, nq Tllido d aqrib nq Terado nq Tudondo nq Ttuhbsdo, ur aq Tufido ara”. asn Iini « ja avn Iniq, kra n tiklt di urt Txdimm ara i jivn si lûafn aii, d nkk ivumi urt Txdimm ara”.
ad Frqon ihoi, va r lisr, va r nyr.

26

ledtr f uqorrus

Ikfa aval Izzi s ilmmadn :
– Tzoram sllaskka d taeacurt, lebd is ad Iavdo ir ifasn. at Dtfn at Snin.
Ngmaen imrubado d imqarn di lbrg n Qoaif, amqoran n imrubado. Msfhoamn fllas amk a’t Dtfn akkn at Nqn. Nan : « Ilaqo macci di’ass n teacurt. mulac ad Ikkr cval ».
di Bitania makkn Qoimn s imkli, di uqam n vin umi Qoarn Smeun bu uzggido, Tqorrb-d jivt tmdtut Twi-d tadvat Tccur d ledtr Qlain, Tsmar ito f uqorru n Jasue. Nuqnto ilmmadn :
– ? ivumi lxsara aii. tili ancta n ledtr ad Inz a-d Iavi ain a’Nfk i imqban.
Inna asn Jasue :
– ? aiqr a’Tsxrm nija i tmdtut. ! d ain Ilhoan i Txdm. imqban anda Tddam Lan, nkk ur avn Tdumuq ara. uama nttat, Tyaii ledtr qobl ad Avdoq s azokka. ja avn Iniq, anda Iwdo lxbar lxir a-d Imkti ‘ain Txdm tmdtut a.

Jahouda

Ikkr jivn si tnac nni, vin imu Qoarn Jahouda n Qoaria, Iruh s imqorann n imrubado Inna asn :
– ? achal a’ii Tfkm ma Savdoq avnt i-d s ifasn nvn.
Fkan as 30 sourdi. si ‘imirn i Ibda Itxatal tayonit di a’t Isnz.

imnsi n teacurt

as amzvaru n uar-iqs, Nan ilmmadn i Jasue :
– ? anda Tbqido ak Ny imnsi n teacurt.
Inna asn :
– Ruhm r tmdint s aqam n lflani, Inim as : « ak Iqoar cix d lavan flli. di uqam ik a’Coq imnsi n teacurt, nkk n ilmmadn iu”.
Ruhn ilmmadn Xdmn akkn isn Inna, Hojjan imnsi.
tamddit n’ass, Iqoim s imnsi ntta d tnac nni. Inna :
– ja avn Iniq, jivn siivn ad Ifk afus flli.
Iqli-d lhzn f ilmmadn, Iqado itn ako lhal, jal jivn Iqoar :
– ? jak macci d nkk a sidi.
Inna asn :
– a’Ifkn afus flli, d vin Isasnn idi di tbaqoit. lebd is ad Iruh ad Iruh. akka is Iura. maca annaq a vin a’t Ixden. Iif it imr ur-d Iusa ara madoi r dunit.
dqa Indoqo Jahouda nni, Inna as :
– ?? d nkk a cix.
Inna as Jasue :
– ! d kco i-d Innan.

Com Svm

Idtf tahbult n uqrum, Ihmd Rbbi, Ibdoato Ifkato i ilmmadn Inna :
– ata uksum iu, Com.
Iuqal Iddm taqobuct, Ihmd Rbbi Ifka asnto Inna :
– atna idamn iu, Svm ako siisn. d idamn n leahoud n Rbbi, ad Azzln f dnubat n leamma. avn Iniq : dain ma ad Svq si rzoqo n tfrrant alama d asmi a’t Svq idvn d agdid di dvla n bab iu.

Iqil uzmmur

Dkkrn iholliln, siin Ulin s Iqil uzmmur. Inna asn :
– ido aii ad Tqlim mrra, akon Ivt ako ‘uyur flli. Ila di’aval : ad Vtq amksa ad Imxrve lmal. mi Mutq Kkrq-d, aii-n Tafm di Iglliln.

aii Tnkrdo

Inna as Uzoru :
– ad Ivt ako mddn ‘uyur fllak, ar nkk d avzqi.
Inna as Jasue :
– ja ak Iniq, ido aii, qobl ad Iskue ujazido ad Taq Tnkrdoii 3 tikal.
Inna Uzoru :
– ad Mtq idk uala akk Nkrq.
ilmmadn viiado ako Nan akkn.

Izoull di Gatsimana

Iwdo r jivt tmazirt Qoarn as Gatsimana, Inna i ilmmadn :
– konvi Qoimm da, nkk ad Azo akkin ad Zoallq.
Iwi ids Azoru d’arrav n Zabdi. Iqli-d fllas lhzn, tuydi tamqorant. Inna i vid Iddan ids :
– ul iu Tkcm it tuydi n lmut. Qoimm idi, qurvat akon Iqdr ‘idos.
Iuzoa akkin, Iqli f udm Itzoalla Iqoar :
– a bab inu, ma Illa ‘amk, ad Teddi tqobuct aii ad Tbed flli. maca raj d raj ik, macci d vin iu.
Iuqal-d s ilmmadn Iufatn Dtsn, Inna i Uzoru :
– amk, ur Tzmirm ara ad Teivzm tasaet idi. Akoim, Deum akkn ur Truhum ara di lqrur. qas Tlla lhrara di‘ul, aksum d idamn Ishol ad Qlin.
Iggatn daqn Iruh a Itzoalla :
– a bab inu, taqobuct aii ma Ilaqo ato Svq, ato Svq. raj d raj ik.
Ibrn-d qursn Iufatn daqn Dtsn, Irnatn nadam.
Iggatn daqn Iruh tiklt tis 3 ad Izoall. s imslain nni imzvura.
Iuqal s ilmmadn Inna asn :
– Dtsm tura Rvum idos. d lavan ad Iqli lebd is yr ifasn n imcumn. ! ahoav san Kkrm. ata Iwdo-d vin Ifkan flli afus.

Ituadtf Jasue

uread Ikfa aval mi -d Idoall Jahouda nni, Ddan-d ids di’achal idsn va s uekkaz va s ugnvi, Uznntn i-d imqorann d imrubado. Inna asn uxddae : « vin Tvalam Sllmq fllas d ntta. d vin a’Tdtfm ».
Iwdo kan Iuzoa r Jasue Inna as :
– azul a cix.
dqa Iuq aqorrus.
Inna as Jasue :
– Xdm cql ik a amdakol.
Mqn fllas Dtfnt. Ikkr jivn si imdukal n Jasue Igbd-d lmus Ivt jivn si trbet n umrabdo amqoran, Ibbi as amzzouq. Inna as Jasue :
– Rr lmus ik s amkan is. vid Ikkatn s lmus, s lmus i Tmttatn. ?? Tqildo ur Zmirq ara ad Sivlq i bab iu. ma Savlq as, d lmhllat isrdasn iynuan a’-d Iazn. maca ?? amk Tbqido ad Idoru ‘ain Iuran.
Izzi r lqaci nni -d Iusan at Dtfn :
– ?? d aqottal i Liq akkn a-d Tazzlm quri di’achal idvn s iekkozn d ignviin. ? aiqr ur-d Tmiqm ara flli makkn Tqimiq idvn jal ass Slmadqkon di lmqoam.
nitni Ituadtf, ilmmadn is Rvln Goant. Idora ‘anctn akkn ad Iffq ’ain Uran lanbia.

Seddant di cre

Wint s aqam umqoran n imrubado Qoaif, din i Yan ayrav imqorann d’at tira. Azoru Idda a Idtafar mbeid, Ikcm idsn s aqam, Iqoim yr ixddamn, ad Ivali amk a’Tfru.
imrubado d’at cre Bqan ad Qodtin di Jasue s tin n lqoanun. Stqosan ma Illa vin a’-d Ichodn s lkdb blli Ixdm ain -d Iwin lmut. Bddn-d sin, Nan :
– aryaz aii Inna-d : « Zmrq ad Houddq aqam n Rbbi as Eivdq lbni di 3 ussan ».
Ikkr umqoran n imrubado Inna i Jasue :
– ?? ur-d Ttarrado ara aval, ac akka -d Chodn vii fllak.
Jasue Isusm kan. Inna as umqoran n imrubado :
– Yrq ak Rbbi mur aq Tnnido ma d kco i d Lmasih d mmis n Rbbi.
Inna as Jasue :
– d kco i-d Innan. irna avn Iniq : ad Tuqalm ad Tvalim lebd is Iqoim d ajffus i Rbbi, at Tvalim mar a-d Ias f usiyna.
dqa Ikkr umqoran n imrubado Igbbd di icdtidon is Itejjido :
– !! Irym Rbbi, Irym Rbbi. ! ulac rymat nniy tii. ur Nhvag ara inayan viiado. ? acu Tnnam.
Nan as :
– Iwi-d lmut.
Qlin fllas imirn, va Ifka as abqoa va Isusf it s aqoadum, va Ivt it. vin t Ivtn as Iini :
– ahoa san a nbi lmasih, Ini aq-d san v ikk Ivtn.

Azoru

Azoru Iqoim di lhara. Tqorrb qrs jivt tqoddact, Tmuqol it Tnna as :
– kco a vinnat si trbaet n Jasue Iglliln.
vid Illan din at Tmuqouln. Azoru Inkr Inna :
– ur Zoriq madoi acu if Thoddrdo.
Iuzoa akkin r twurt n brra, daqn Tvalat tqoddact taido Tnna :
– vaii si trbaet n Jasue Anasori.
Azoru Inkr daqn Iyull Inna :
– ur Ssinq ara aryaz aii.
Rnan cidt, Qorrbn viiado s Azoru Nan as :
– ula d kco siisn. Tbando di tmslait ik.
Iuqal daqn Ityalla Iqoar :
– aryaz aii nkk urt Ssinq ara.
dqa Isla i ujazido Iskue. Imkti-d Uzoru aval nni s Inna Jasue “qobl ad Iskue ujazido ad Taq Tnkrdoii 3 tikal’. Iffq r brra Irrato i imdti.