22-24

22

inbyaun

s lmena, s tmucuhoa isn Ihoddr.
– dvla n Rbbi am uyllid ma Iya tamqra i mmis. Iuzn iqoddacn a-d Erdon mddn. vin iqr Ruhn ad Iayoi. Ieavd Iuzn qursn iqoddacn viiado Inna “Inim asn : ata kullc Ihojja, izyarn d’akrarn Mzln, imnsi Irs-d, jav ad Thdorm i tmqra”. jivn diisn ur-d Icliy, va Iruh r tfrkas va r suqo. viiado Dtfn vid Icjje uyllid va Vtnt va Nqant. ! ayllid Irfa. Iuzn leskr is Nqan iqottaln nni, Fkan timss i tmdint nsn. Iuqal Inna i iqoddacn is : « imnsi Iwa, vid Ituerdon urt Klaln ara. Ffqm ihoi f ibrdan, vin Tufam Erdomt i-d ». Ffqn iqoddacn f ibrdan, vin -d Muyrn Gment i-d Ilhoa nq dirit. Temr tmqra. ata Ikcm-d uyllid a Itmuqoul vid -d Iusan r tmqras. Ivala yarasn jivn ur-d Ilsa ara lbsa Zddiyn. Inna as “a amdakol, ?? aiqr akka -d Tkcmdo r tmqrau bla ma Tlsido-d ain Zddiyn”. vinna Iqoim Iyyuym. dqa Indho uyllid f iqoddacn “Qonm as afus adoar Tsuffqmt akkin r brra ad Irvu dtlam d usmmido”. ihoi adtas a’Ituerdon, drus a’Ituqobln.

lhqo n Lqoisr

Msfhoamn fllas ifarisn as Ndin tifxt, at Dtfn s’aval is. Uznn as udofirn nsn ako d vid n Hoirud Nan as :
– a cix, Nssn ik d bab lhqo. Tslmaddo aval n Rbbi ur Tsmxallafdo ara yr umqoran d umcdtuh. Nbqa aq Tmldo ma Ihll a Nfk tabzrt i Lqoisor nq ala.
Jasue Issn tahraimit nsn. Inna asn :
– ! annaq a imlaebiin. ? Tbqam aii Tndim tifxt. Sknmii-d san asourdi nni is Ttxllisom tabzrt.
Fkan as asourdi. Inna asn :
– ?? v Ilan tafiyurt aii. ? v Ilan tira aii.
Nan as :
– n Lqoisor.
Inna asn :
– ihoi lhqo n Lqoisor Fk it i Lqoisor, lhqo n Rbbi Fk it i Rbbi.
Valan ur Zmirn ara at Dtfn di’aval, dqa Goant Ruhn.

Tlla tnkra nq ala

Qorrbn qurs isdduqon (vid Iqoarn ulac tankra si lmut akkin) Nan as :
– a cix, Inna-d Musa « ma Imut jivn ur-d Igga ara, ymas ad Iaq tamdtut is akkn a-d Igab dria i ymas nni Imutn« . ihoi assn Lan 7 atmatn. Ircl umzvaru Iuqal Imut ur-d Iggi. tamdtut is Iuq ito vis sin. Iuqal Imut ula d ntta d amnyur. Truh akkn armi d vis sbea. Tuqal ula d tamdtut nni Tmut. ass n tnkra ? anva a’to Iseun d tamdtut is, imi to Uqn di 7 idsn.
Inna asn :
– Tqldom. ur Tssinm ain Iuran ur Tssinm lqodra n Rbbi. ass n tnkra, ad Ilin mddn am lmalaikat di iynuan. ur mazal ara arcal yr uryaz d tmdtut. Tyora-d ar tankra ma Tlla nq ala, ?? ur Tqram ara anda s Iqoar : nkk d sid n Brahom, d sid n Ishaqo d Jeqoub. ! jak Rbbi d sid n vid Iddrn, macci n vid Imutn.
lqaci Qoimn kan a Tvhhoimn di tmussni Isea.

lamr Iuyarn viiado

Slan ifarisn blli Irra sorf i isdduqon, Mcavarn daqn at Dtfn di’aval, Nan as :
– a cix ? anva i d lamr Iuyarn viiado di cre.
ad Thmmldo Rbbi s’ul ik, s trviht ik, s leqol ik. d va i d amqoran, i d amzvaru. vis sin am umzvaru : Hmml vin ik akkn Thmmldo iman ik. cre d lanbia Qonn ako r sin aii lumur.

ma d mmis n Davd

Ivala ifarisn Qoimn d ayrav, Inna asn :
– ? acu Tvalam di Lmasih. ? anva i d babas.
Nan as :
– d Davd.
Inna asn :
– ? amk ihoi, Davd nni Iemrn, Davd nni Ihoddrn squr Rbbi, Isaval as sidi anda s Iqoar : Inna sidi i sidi : ja Qoimii d ajffus alama Rriq indadn ik ddav idoarn ik. ma d mmis n Davd, ? amk armi is Isaval Davd sidi.
ur Ufan ac a’s Rrn d aval. si ‘assn is Taxrn urt Stqosain ara.

23

a at tira, a ifarisn…

Izzi Jasue r lqaci d ilmmadn is Inna :
– at tira d ifarisn, f ukrsi n Musa i Qoimn. ihoi ain a’vn Inin Xdmmt, maca urtn Teanadm ara, acku macci d ain Hoddrn i Xddmn. Thibbin ad Sbibbn i mddn tiekkomin Zoajn, nitni urtnt Tnaln ula s udoad. Siqzifn amzur Sihorivn lhruz akkn atn Valin mddn, Txtirin imukan di tmqriuin d lezlat, di lguame, Hmmln ad Aqn mddn iqorra nsn, Hmmln asn Sivln sidi…
– kovni ur Tarram ara iman nvn d sidi. jivn i Tseam d sid nvn, konvi d atmatn i Tllam. ur Qoarm i jivn baba di dunit, bab nvn d vin Izdqn iynuan. ur Qoarm i jivn amellm. jivn umellm i Tseam, d Lmasih. amqoran diivn ad Iili d aqoddac nvn. vin Iulin a-d Irs, vin Isrsn iman is ad Iali.
– annaq a at tira, annaq a ifarisn. a imlaebiin Tmdlm f mddn tiwura n dvla n Rbbi, ur Tkcimm ur Tggam v a’Ikcm.
– annaq a at tira, annaq a ifarisn. a imlaebiin a-d Tkkm lbrr d lbhr akkn a-d Sxdmn jivn, mi t i-d Tsxdmm at Trrm d gihonnama ktr nvn.
– annaq a idrqaln Immaln abrid, a vid Iqoarn “ma Tyulldo s lmqoam ur Tqoindo ara, ma Tyulldo s uvraq Illan di lmqoam Tqondo”. !! a idrqaln, a imhobal ?? anva i Iuyarn vaido : d avraq Irsn di lmqoam, nq d aqam n Rbbi Ifkan azal i’ain Illan diis.
– Tqoarm “ma Tyulldo s ueric ur Tqoindo ara, ma Tyulldo s’ain Irsn f ueric Tqondo. !! a vid Idrqln, ?? anva i Iuyarn vaido, d lveda nq d aeric Isavadon lveda.
– jak ma Tyulldo s ueric Tyulldo s ueric d’ain Irsn fllas, jak ma Tyulldo s lmqoam Tyulldo s lmqoam d vin t Izdqn, ma Tyulldo s iynni Tyulldo s ukrsi n Sidi d vin Iqoimn fllas.
– annaq a at tira, annaq a ifarisn. a imlaebiin Teccirm nene d lkmmun, lumur imqorann di’aval n Rbbi Tggamtn. d lhqo. d nija. d rhma. ata-n ‘ain Ilaqo at Txdmm. Xdmm va Trnum vin. a idrqaln Immaln abrid, a vid Irumqon tizit ur Valan alqm.
– annaq a at tira, annaq a ifarisn. a imlaebiin Isiridn tarbut si brra, r daxl ala zûr d lhram. a afaris a adrqal ! Sird tarbut : r daxl. mi Zddiqt sdaxl, r brra d ain Isholn.
– annaq a at tira, annaq a ifarisn. a imlaebiin Tdora idvn am uzokka Igjjrn. r brra Icbh r daxl ala avkkiv d iqsan lmjjtin. akka konvi, r brra Ttbanm d at lhqo, r daxl Tccrum d tixidas d lbadtl.
– annaq a at tira, annaq a ifarisn. a imlaebiin Tbnnum Ttcbbihm izokuan i lanbia d lmumnin. Tqoarm “imr -d Ncfa i zman n lgdud nnq tili ur Nsazzal am nitni idamn n lanbia”. akka, Tchodm f’iman nvn blli d arrav n vid Inqon lanbia. ! Kmmlm ihoi ain Goan imzvura nvn. ! a ctla izrman ? amk a’Trbhm, amk ur Ttqodti diivn gihonnama.
– sia d tsavnt a-n Aznq qurvn lanbia, leuqoal, vid Itarun. va Nqmt va Snimt f tsqart, va Srvum as aekkaz di lguame nvn, va Sfefemt si tmurt r taido. akkn ad Iffq diivn dnub n vid Imutn di lbadtl, si Hoabil Illan d lmumn ar Zkri u Barax, vin akkn Tnqam yr lgame d ueric. ja avn Iniq, ancta ako f lqoum aii a’-d Iqli.
– ! a Jarusalm. a Jarusalm, a tin Inqon lanbia, a tin Irggmn vid -d Ituaznn qurs. achal d abrid i Nviq a-d Gmeq arrav im akkn Tgmme tjazidt arrav is ddav ‘afrivn is. maca Tuyim. ata-n ihoi uqam nvn qurvn. ? avn Iniq. ur Ttuqalm aii Tvalim alama d ass ma’Tinim “ansouf s inbyi n Rbbi”.

24

nyr n dunit

Ffqn si tmdint Dtfn abrid s Iqil Uzmmur. Svedn ilmmadn r lbrug n lmqoam, ad Ivali Jasue akkn Cbhn. Inna asn :
– ? Tvalam ancta ako. ur-d Itqimi uzoru f vaido. kullc ad Ihoudd.
Wdon s Iqil Uzmmur Iqoim, Qorrbn qrs ilmmadn Stqosant vhds :
– ? mlmi a’-d Idoru ‘ancta. ? s’acu a’Neqol blli Twdo-d tayara, blli d lavan a-d Tuqaldo.
Inna asn :
– qurvat v ivn Itkllixn. macci d jivn a’-d Iasn s’ism iu, vin -d Iusan ad Iini “d nkk i d Lmasih”. adtas umi a’Kllxn. ad Tslm Tkkr lyirra nq attaia lyirra, fihl ma Iffq ikon leqol, mazal macci d tayara. acku ad Ikkr lgns r vaido, ad Tkkr tmurt r taido, ad Iili lazo, ad Tzlz tmurt, anctn ako d aqorahn -d Izwirn rbbu (n tmdtut).
– imirn avn Srvun lhif, imirn akon Nqon, anda Tddam ad Ttukrhom di lgrrau. adtas ara a Iqlin, ad Tili txddet, a-d Inulfu karuho yr ‘atmatn.
– a-d Nulfun lanbia n lkdb, irna adtas a’Avin di lqrur. lbadtl ad Inrni, adtas umi a’Iismido ‘ul. maca vin a’Idtfn ar tifrat ad Irbh.
– lxbar lxir n dvla ad Iavdo dunit mrra, ad Iili i lgnas d anayi. siin akkin a-d Tavdo tayara.

asmi a’Tvalim…

– asmi a’Tvalim ihoi tggal nni f Icar nbi Danial Iznoni di aqam n Rbbi, assn vid Illan di’at Jahouda ad Rvln s idurar, vin Illan di tqurft fihl ma Ikcm s aqam ad Iddm lqocc is, vin Illan di lxla fihl ma Izzi r dffir ad Iddm aqondur is. ! i Itqadon d tid a’Irbun d tid Isudtudon di’ussan nni. Deum ur Ttili ara trvla nvn di ctva nq di’ass n sbt. acku lhif a’ Iilin ussan nni ur-d Illi ur-d Itili. cvi ussan nni ad Ivziln i’udm n isediin, imr macci akkn jivn ur-d Itqimi.
– ihoi ma Illa v ivn Innan “ata-n Lmasih da nq daii-n” ur Tamnm ara. acku macci d jivn lmasih nq lanbia n lkdb a’-d Inulfun. ad Xdmn ula d legubat amar ad Avin di lqrur ula d isediin. aqoli Ejjnq avn. ma Nan avn ihoi “atan di ihrqoan” qurvat ad Truhm, ma Nan avn « atan Iffr da nq da » qurvat ad Tamnm. anda Tlla lfrisa as Zzin isqan.
– tisin n lebd is ad Tili am lbraqo, tafat is a-d Tkk ako dunit. mi Tedda cdda n’ussan nni, idtig ad Iuqal d abrkan, tiziri as Truh tafat is, itran a-d Qlin si iynni, ain Illan d lqodra di iynuan ad Tnhodd.
– assn a’-d Tban di iynni ciea n lebd is. assn ain Illan d lgns di dunit ad Ikkat di idmarn is. assn ad Valin lebd is s lqodra d can, Irkb-d asiyna. ad Iazn imirn lmalaikat is ad Brrhnt s lqidoa a-d Gment isediin si jal tamurt.
– Mjjzm lmena n tmqrust : mi Tvalam tiskkrt a Ttilviq afrivn a-d Tffqn, Tzoram ataia unbdu. ihoi ula d konvi, mi Tvalam ancta, Eqolm blli ataia, Eqolm Iwdo-d tiwura. ja avn Iniq, qobl ad Ieddi lqoum aii a-d Idoru ‘ancta.
– ad Ifnu iynni, ad Tfnu tmurt, ur Ifnnu ‘aval iu.

tisin n lebd is

– Tyora-d ar “acut ‘assn”, nq “f achal saea”, jivn ur Izori, la lmalaikat iynuan la lebd is. ala bab inu i Izoran. tisin n lebd is ad Tili am ussan n Nuh. qobl ad Tnyr s’aman, mddn Tccon Tssn Tyyn timqriuin… armi d asmi Iuli Nuh s aqrrabu. ur Faqon i’acmma armi -d Nfln fllasn ‘aman Wintn. akka ara a Tdoru asm a’-d Ias lebd is.
– assn sin a Xddmn di lxla, jivn ad Iddu vaido ad Iqoim, snat tulauin a Zoadnt tisirt jivt ad Tddu taido ad Tqoim.
– ur Yanm ara ihoi, acku ur Tzoram mlmi a’-d Ias umellm nvn. Mjjzm akkn Ilhoa, imr Izora bab n uqam f achal a’-d Ias umakor, tili ur Iyyan ara, ur Itagga ara as Ftkn aqam. ula d konvi ur Qfflm ara, f saea nni f ur Tbnam a’-d Ias lebd is.

aqoddac uhdiqo

– ? andat ihoi uqoddac uhdiqo, aqoddac Ifhomn, Ibddn i’at uqam, isn Ifkan Coan di lavan. amased uqoddac aii mar a-d Ias umellm is at i-d Iaf Ilhoa d cql is akkn Ilaqo. ja avn Iniq, ain ako Isea at Irr d amswqo fllas.
– ma d ir qoddac, as Iini « amellm atan Iedtl-n”. dqa ad Ihqor imdukal is, ad Itddu d’ir trbet, ato Irr i’ucci d crab. amellm a-d Ias di tsviet nni if ur Ibni, at i-d Iaf akkn. as Ifk ain Taqn imlaebiin, ad Irvu imirn imdti d ubrai n tuqmas.