19-21

19

f brru

Ikfa kan aval Iffq tamurt Iglliln Iruh ayommado i Lurdun s akal n at Jahouda. adtas lqaci i Iddan ids, Win as imudoan nsn Isgitn. ata Qorrbn qrs ifarisn Bqan at Ejjrn, Nan as :
– Nbqa a Nzor ma Ihll, aval-sin ad Tbrudo i tmdtut.
Inna asn :
– ma Tqram ain Iuran. Ixlqo uxllaqo aryaz tamdtut, Inna : ad Iqol uryaz ad Igo babas d jmmas ad Iddu d tmdtut is, ad Uqaln d jivn. akka ihoi, urtn mazal ara d sin, Uqaln d jivn. ! aur Ifrqo ihoi lebd ain Ismlal Rbbi.
Nan as :
– ? aiqr ihoi i-d Inna Musa : vin Iqrrqon tmdtut Ilaqo as Ibru s lkaqdo.
Inna asn :
– acku Issn ikon d imevusoa. di mi ivn Iunf ad Tbrum i tulauin nvn, uama di tazvara macci akka. ?? avn Iniq. vin a’Ibrun i tmdtut (ala ma f lear) Iuq taido, vinna atan d lear i Ixdm.
Nan as ilmmadn :
– ihoi ma d ta i d lihala n uryaz r tmdtut, Iif it fihl.
Inna asn :
–macci adtas i Ifhhomn lumur a. ala vid umi Itunfk itn Ifhomn. acku Lan vid urn Tarv Winto i-d si tebbudt n jmmatsn, Lan d lebd isnto Iyan, u Lan vid to Iyan i iman nsn fidra n dvla n Rbbi. ! Fhom a v Ifhhomn.

Anfm i’arrac

Win as-d mddn arrac imcdtah ad Isrs fllasn afus is i lbaraka, Zzoentn ilmmadn. Inna asn Jasue :
– ! Anfm i’arrac a-d Asn quri, dvla n Rbbi i vid itn Icban.
dqa Isrs fllasn afus is Ikmml abrid.

imrkantiin d dvla n Rbbi

Iqorrb qrs jivn Inna as :
– a cix ? acu lxir i Ilaqon at Xdmq akkn ad Iliq si isediin.
Irra as :
– ?? alama Tstqosadoii f lxir. abrid n lxir jivn i Illan. Tbqido ad Tilido si isediin : Xdm lumur -d Irsn di’ain Iuran.
Inna as vinna :
– ? anvi diisn.
Inna as Jasue :
– ur Nqo, ur Xddmq lear, ur Takor, ur Skiddib di cada, Euzz babak d jmmak, Hmml vin ik akkn Thmmldo iman ik.
Inna vinna :
– anct aii ako Xdmqt. ? acu mazal at Rnuq.
Inna as Jasue :
– tura ma Tbqido ad Tyrrzdo : Ruh Snz ako ain Tseido Fk it i imqban. ad Tseudo ayrrug di iynuan. siin Ruah Ddu idi.
aryaz akkn Isla i’aval anyyaru Iruh siin Imuqbn, acku d amrkanti amqoran i Illa.
Inna Jasue i ilmmadn is :
– ja avn Iniq, Iver as i umrkanti ad Ikcm dvla n Rbbi. ad Tafdo tawurt i ulqm ad Ieddi di tidt n tisynit urto Ttafdo i umrkanti ad Ikcm dvla n Rbbi.
Vhomn ilmmadn di’aval nni. Nan as :
– ?? v a’Islkn ihoi.
Imuqol itn Jasue Inna asn :
– ain Ivern f lebd Ishol f Rbbi.
Inna as Uzoru :
– nkoni aqolaq Ngga kullc Ndda idk. vissn kan ac a’q-d Isoahn.
Inna asn :
– ja avn Iniq i konvi Iddan idi. asm a’Ikkr sed, akkn a’Iqoim lebd is f ukrsi n lezz, a’Tqoimm konvi f 12 ikorsiin, d konvi a’Ihasbn lerac n at Israil di 12 idsn. kra n vin Iggan, d aqam d atmatn d tijsstmatin, d jmmas, d babas, d dria nq d tifrkiuin… ain Igga di lgrrau ad Iaf uyar. ad Iseu amur as-d Iyori lisr. adtas i Izvarn ad Qoln d inyyura, adtas i Iyoran ad Qoln d imzvura.

20

bu lhqo ad Iaq lhqo is

– dvla n Rbbi am bab n tfrrant ma Iffq tafrgrit r tgmaeit a-d Inadi imhqoiin i tfrrant is. Imsfhoam idsn s duru di’ass, Iuzn itn r tfrrant ad Xdmn. f 9:00 daqn Iffq r tgmaeit Iufa iryazn Qoimn d iqimi, Inna asn “Ruhm ula d konvi ad Txdmm akon Xllsoq ”. Kkrn Ruhn. f 12:00 daqn Iffq, Irna Iffq f 3:00 n tmddit. f 5:00 n tmddit Irna Iffq Iufa di tgmaeit vid Iqoim, Inna asn “? aiqr akka ur a Txddmm ara, ass kaml d iqimi”, Nan as “ur Nufa ara v a’q Isxdmn”. Inna asn “Ruhm ula d konvi r tfrrant iu ad Txdmm”. tamddit n’ass Igme-d ixddamn is atn Ixllso. Ibda si inyyura. Ifka i vid n 5:00 n tmddit jal jivn duru. vid n sobh, mi Valan akkn, Qiln nitni asn Ifk uyar. ntta Ifka asn duru am viiado. Dtfn duru nsn a Stvtivn : « vii Xdmn jivt tsaet Tfkido asn anct iq Tfkido i nkoni Ixdmn si sobh, letab-idtig ». Inna i vinna : « a amdakol, ur Coiq ara lhqo ik. Nmsfhoam f duru, Ddm duru ink Tkkrdo ad Tlhudo. ur ii Ttajaldo ara ma Bqiq ad Fkq i unyyaru anct ik Fkiq. va d asourdiu at Sorrfq akkn ii Ihova. ?? nq amar Tusmdo imi Ilhoa ‘ul iu ». akka ihoi : inyyura ad Qoln d imzvura, imzvura d inyyura.

ad Mtq a-d Kkrq

di ubrid mi Lhhun r Jarusalm, Idtf Jasue 12 nni Inna asn :
– aqolaq a Nali r Jarusalm. lebd is at Dtfn ifasn n imrubado d’at tira. at Seddin di cre at Vtn s lmut. siin at Sivdon s irumiin akkn as Dtfn agkkado ad Dosn fllas. tayara at Snin. ass vis 3 a-d Ikkr.

tamdtut n Zabdi

Tqorrb qurs tmdtut n Zabdi, nttat d’arrav is. Tkna sdats, Iban vissn acu Tbqa ast Tsutr. Inna as :
– ? acu Tbqido.
Tnna as :
– ad Tfkdo lamr di dvlak, akkn arrav iu di sin, ak Qoimn va d ajffus va d azlmado.
Inna asn :
– ur Tzoram ara acu Tsuturm. ?? Tzmrm ad Tsvm taqobuct a’Svq.
Nan as :
– Nzmr.
Inna asn :
– iho. taqobuct iu ato Tsvm. Tyora-d ar iqimi quri d ajffus nq d azlmado, vinna macci d raj iu. anctn : i vin umi Irad bab inu.
Slan 10 nni ilmmadn nidon Rfan f sin nni’atmatn.
Isavl asn Jasue Inna asn :
– at tmura, vin Idtfn lhkom ad Imhqo lqoum is. konvi ur Ilaqo ara ad Tdoru akka yaravn. konvi vin Ibqan ad Iimqur ad Ixdm f viiado. vin Ibqan ad Izvir ad Iili i viiado d aqoddac. akka : lebd is ur-d Iusa ara ad Isxdm, Iusa-d ad Ixdm u ad Ifk aqorrus f leamma.
Ffqn si’Urixn, Idofr itn lqaci macci d kra. Lan 2 idrqaln Qoim dtrf n ubrid, akkn Slan ataia Jasue Kkrn a Zedon :
– !! abbuho a Sidi, txilk a Udavd.
Nuqntn mddn f anctn isuqan, nitni simi Savaln “!! abbuho a sidi, txilk a Udavd”.
Ibdd Jasue Inna asn :
– ? acu Tbqam avnt Xdmq.
Nan as :
– Nbqa a-d Ldint ‘alln nnq a Sidi.
Qadont. Inul alln nsn, Ldint, Valan, dqa Ruhn a Tddun ids.

21

Ikcm Jarusalm

a Sqorabn r Jarusalm. Wdon s Iqil Uzmmur sdat Bitfaga, Iuzn Jasue sin ilmmadn Inna asn :
– Ruhm r taddart aii sdatvn, ad Tafm taqjult d mmis di rby. Brum asn-d, Avim iitn i-d. ma Illa vin -d Innan kra Inim as “d cix itn Ihvagn, atn i-d Irr”.
d ain Icar nbi Zkri i Iffqn : Inim i Tsoijunt : « atai-n uyllid im. a-n Iaq abrid n’adda, d taqjult d mmis a’-n Irkb ».
Ruhn ihoi ilmmadn Xdmn akkn isn Inna Jasue, Win-d taqjult d mmis. Szrn iqondiar nsn i umrkub, Irkb Jasue.
adtas lqaci i Illan, Tccur dunit. Zzin ako as siausia, va Issa icdtidon is i ubrid sdat Jasue, va Ikks-d cdob si cogur Issat i ubrid… va Izvar va Iyora, akkn ma Lan Siqritn Savaln :
– !! aholilu aholilu. !! a lfrh nnq di mmis n Davd. ! ansouf s inbyi n Rbbi. ! lfrh Iwdo s iynuan…
makkn Ikcm Jarusalm, tamdint ako Tcwl. a Stqosain mddn :
– ? v it Ilan va.
Tarran asn :
– vaii d nbi Jasue, Iusa-d si Nasoira, si Iglliln.

Taqn Snuzun di lmqoam

Ikcm Jasue r lmqoam, Iufa din vid Itaqn Snuzun, Isufq itn mrra. Isqli tûabl n vid Itgaran di sorf, d vid Isnuzun itbirn. Inna asn :
– Irs-d di tira : aqam iu Qoarn as aqam n taozallit. konvi aqolakon Trramt d lqar imakoarn.
Qorrbn qrs daxl n lmqoam ineuiba d idrqaln, Isgitn. Rfan imrubado d’at tira mi Valan lbrhoanat Ixddm, ako d’arrac Isavaln daxl n lmqoam :
– ! a lfrh nnq di mmis n Davd.
Nan as :
– ?? Tslido ac akka -d Qoarn vi.
Inna asn :
– Sliq. ?? ur Tqrim ara : Iffq-d ugmil d ckran si imi n’arrac d lûafn.
dqa Iggatn Iffq si tmdint Iruh r Bitania Insa din.

aur Tarvdo

askka nni sobh, mi Lhhun r tmdint, Illuzo Jasue. Ivala tamqrust dtrf n ubrid, Iqorrb qrs Iufa d afrivn kan i Illan. Inna as :
– Ruh aur Tarvdo assa uala askka.
imirn i Tqour tmqrust nni.
Vhomn ilmmadn. Nan as :
– ? amk akka Tqour tmqrust di tuqona n tidt.
Inna asn :
– ja avn Iniq, ma Tseam nija urn Tcikki, macci kan d ain Xdmq i tmqrust a’Txdmm. ad Tinim i udrar ai-n « Qole si-n Dojjr iman ik r lbhr », ad Iaq aval. ain a’Tsutrm i Rbbi s nija at Tavim.

v ik Isrrhn

Ikcm r lmqoam a Islmad, ata Qorrbn qrs imqorann, imrubado, imqarn, Nan as :
– ? v ik Iemmdn ad Txdmdo ain akka Txddmdo. ? v ik Ifkan tsrih.
Inna asn :
– ula d nkk aii-d Tinim jivt lhaga, ma Tnnamto i-d avn Iniq v ii Ifkan tsrih. asucf n Juhan ? ansi i-d Ikka. squr Rbbi nq squr imdann.
Mcavarn Nan yarasn :
– ma Nna as « squr Rbbi » aq Iini « ihoi acimi ur Tuminm ara is ». ma Nna « squr imdann » Nuyad lqaci, acku Hsbnt ako d nbi.
Nan i Jasue :
– ur Nzora ara.
Inna asn :
– ula d nkk ur avn Qoarq ara v ii Ifkan tsrih.

vin Iuqn aval i babas

– Bqiq aii-d Tinim acu Tvalam. jivn Isea sin ‘arrac. Inna i umzvaru « Ruh a mmi r tfrrant ad Txdmdo cql ». Inna as uqocic « ala, ur Truhuq ara ». Iuqal Indm Iruh. Izzi uryaz s aqocic vis sin Isndho it, Irra as uqocic « iho a ba, tura ad Ruhq ». maca ur Iruh ara. ? anva diisn i Iuqn aval i babas.
Nan as :
– d amzvaru.
Inna asn :
– ja avn Iniq, Zvarnkon ixabitn, Zvarntkon tmefatin r dvla n Rbbi. Iusa-d qurvn Juhan Iuq-d abrid lhqo ur Tuminm is. ixabitn d tmefatin Umnn is. Tvalam s’alln nvn, maca ur Trrim adoar ur Tuminm is.

cmait am vi…

– atta tmacahout taido. Izzoa bab n’ajla taffrant. Izorrb ito, Iqaz tibrkct, Ibna sivan, Iskrato i ixmmasn Iruh Iunay. Iwdo-d lavan n rzoqo Iuzn iqoddacn is s ixmmasn, akkn asn Fkn amur is si lqlla. ixmmasn Dtfn iqoddacn nni va Vtnt va Nqant va Dofrnt s rgm. Iuzn asn iqoddacn viiado uyar n imzvura, Xdmn asn akkn Xdmn i imzvura. tayara Iuzn asn mmis, Iqil at Qoadrn imi d mmis. ixmmasn akkn Valan d mmis umellm, Mcavarn Nan « a Neddi at Nnq a Nvrt kullc ». Dtfnt Nqant Dojjrnt akkin brra n tfrrant. asmi ara-d Ias bab n’ajla, ?? amk a’Ixdm i ixmmasn a.
Nan as :
– cmait am vii atn Inq kan, siin ad Iskru tafrrant is i ixmmasn viiado, i vid a’s Ifkn amur is di lavan.
Inna asn Jasue :
– ur Tqram ara di tira : d azoru nni Hqorn ibnnain i-d Idtfn tiqmrt assa. vii d lcqal n Rbbi, d lvhoaim. avn Iniq ihoi : dvla n Rbbi avn Ttuakks ad Ttunfk i lqoum a’to Ixdmn a-d Tavi lqlla.
Fhomn imrubado d ifarisn, blli d nitni i Iena s tmucuhoa a. Bqan ad Mqn fllas, maca Uyadn lqaci, acku ain din Hsbnt d nbi.