16-18

16

! ulac lbrhoan

Qorrbn qrs ifarisn d isdduqon Bqan at Ejjrn, Sutrn siis ad Ixdm abedo n lbrhoanat « akkn ad Valin Izmr ». Inna asn :
– tamddit ma Tvalam lhmuria ad Tinim “askka ad Ilhou lhal”, tafgrit ma Tvalam iynni Imal r tbrk ad Tinim assa a-d Ixsr lhal. akka, iynni Tssnm ad Tqrm diis, tisdosa n zman ur Tssinm. ! a ir lqoum, akkn lerur i-d Isuturn lbrhoan. ! ihoi ulac lbrhoan, ala ma d vin n Juna.

qurvat asivdo nsn

dqa Ikkr Iggatn Iruh siin, Zyrn akkin ntta d trbet is. mi Wdon s ayommado Inna asn Jasue :
– Ldim alln nvn, Qoarem iman nvn si usivdo n ifarisn d isdduqon.
Mktin-d ilmmadn ihqoa Toun ur Win ara aqrum. Nan yarasn :
– d aqrum nni ur-d Nwi ara if -d Inna akka.
Inna asn :
– a vid Ixusson nija, ? amk armi s Tqoarm “d aqrum ur-d Nwi ara”. Tuyim ad Tfhomm. ?? Ttoum 5 thbulin nii i 5 000 iryazn, d’achal idollaen i-d Iyoran. nq 7 thbulin i 4 000 iryazn, d’achal idollaen i-d Iyroan. amk, ?? ur Tfhoimm ara blli macci f uqrum i Hoddrq. !! avn Qoarq Qoarem iman nvn si usivdo n ifarisn d isdduqon.
armi d imirn i Fhomn blli f ain Slmadn ifarisn d isdduqon i Ihoddr, macci f usivdo n tmtunt.

kco d Azoru

Wdon r Tqosorit n Filip Inna i ilmmadn is :
– ? d acut Lebd is di imi n mddn.
Nan as :
– va Iqoar d Juhan aqdtas, va Iqoar d Rimia, va Iqoar d abedo si lanbia…
– ? i qurvn konvi, d acuii.
Inna as Uzoru :
– d Lmasih, d mmis n Rbbi.
Irra as Jasue :
– d asedi i Tllido a Smeun u Juna, aval aii -d Tnnido macci si uksum d idamn ik-d Ikka. Ikka-d squr bab iynuan. ihoi nkk ak Iniq : kco d azoru, d azoru nni f a’Bnuq lgame. ula d lmhllat n lmut ur as Zmmrnt ara. ak Fkq s afus ik tisura n dvla n Rbbi. tikrsi Tcudddo di dunit ad Tqoim Tcudd di iynuan, tin Tfsido di dunit ad Tfsi di iynuan.

ad Mtq a-d Kkrq

Ivssoa ilmmadn is ur Qoarn ara i mddn d ntta i d Lmasih. si ‘assn itn Iselm blli Irgat ‘iniy r Jarusalm, ad Iavdo r din at Sesqon imqorann d imrubado d’at tira, at Nqn, ad Iqoim 3 ussan ddav tmurt a-d Ikkr.
Igbd it Uzoru r dtrf Ibda at Itnaq :
– ! laetqo ik a sidi. urkk Itaq urkk Ibllu.
Izzi qurs Jasue Inna as :
– ! Vxxr akkin flli a cidtan. Tyrdo-d d uyur di ubrid iu, axmm ik d vin n imdann, macci d vin n Rbbi.
Izzi s ilmmadn Inna :
– vin Ibqan ad Iddu idi Ilaqo as ad Ismmh di trviht is. ad Ibibb tasqart is aii-d Idofr. vin Icuhhn i trviht is ad Tuqal as Truh, ma d vin Ixsrn tarviht is di lgrrau, vinna ad Iuqal ato Iaf. ? andato lfaida n vin Irbhn dunit s timad is ma Isruh tarviht is. ? achal a’Ifk umdan akkn a-d Ifdu tarviht is. atan ihoi lebd is am assa a-d Ias s lmalaikat s lqodra n bab is. assn jal jivn as Ifk lhqo n’ain Ixdm. ja avn Iniq, Lan da ur Tmttatn alama Hdorn i lebs is Iusa-d ad Ihkm.

17

Aqm as aval

Rnan 6 ussan, Iwi ids Azoru, Jeqoub d ymas Juhan, Dukln Ulin r jivt tiqilt. Wdon, cidt akka Valan Jasue Ibddl as Sidi soifa : udm is Icece am tafukt, icdtidon is a Tfggign d tafat. cidt akka Idohor asn-d Musa d Lija, a Hoddrn nitni d Jasue. Ikkr Uzoru Inna i Jasue :
– a Sidi, Ilhoa umkan a. ma Tbqido, ad Eddiq ad Rsouq 3 iclah, jivn i kco, vaido i Musa vaido i Lija.
uread Ikfa aval is mi-d Tqli fllasn am tayut n tafat, Tqum itn. Tffq-d taqct si daxl n tayut nni :
– ata vin umi Radq, ata cuqo iu. Tqm as aval.
dqa ilmmadn Tqli-d rhoba fllasn, Qlin f udm. Iqorrb qursn Jasue Inul itn Inna asn :
– Kkrm, ur Tayadut.
Rfdn s’alln Valan ulac jin, qas Jasue vhds.
mi-d Soubbn siin, Inna asn Jasue :
– ur Hoddrm i jivn f ain Tvalam. alama Imut lebd is Ikkr-d.
Nan as ilmmadn :
– ? aiqr ihoi at tira Qoarn d Lija a’-d Iasn d amzvaru.
Irra asn :
– d tidôt, Ilaqo a-d Ias qobl Lija ad Ismsavi lumur. ? avn Iniq : Lija Iusa-d jakan. maca urt Eqoiln ara. Xdmn as akkn isn Ihova. ula d lebd is atnt Irvu sqursn.
dqa Fhomn f Juhan aqdtas i Ihoddr.

nija Tzmr i kullc

Soubbn, Wdon sanda Illa lqaci, Iqorrb-d jivn qurs, Iunz Inna as :
– a sidi txilk atan mmi di’ir hala. Itumlk. a anda t i-d Iwdo ad Iqli, ama r lqoae ama s aman ama r tmss. Wiqt i ilmmadn ik Erdon at Davin ur Zmirn.
Inna Jasue :
– ! ahoia ctla tamevasout, a imevuga. ? ar mlmi a’Qoimq qurvn. ? ar mlmi a’vn Ebbiq. Avimt i-d r da.
Indho f lgn Imlkn aqocic, dqa Iffq. Igi uqocic. Uzoan qurs ilmmadn Nan as s tuffra :
– ? aiqr nkoni kra Nerdo at Nsufq urt Nsufq ara.
Irra asn :
– acku Txussom nija. ja avn Iniq ma Tseam nija azal n ueqoa uxrdl, ma Tnnam i udrar ai-n “Azo akkin” ad Iazo. ma Tseam nija ulac ain umi ur Tzmmrm.

atn Nqn a-d Ikkr

assn, Mlaln di tmurt Iglliln, Inna asn Jasue :
– lebd is ad Iavdo ifasn n mddn. at Nqn. maca ass vis 3 a-d Ikkr.
ilmmadn mi slan i imslain nni Hznn macci d kra.

Ixllso tabzrt

Wdon r Kafrnahum, Usan-d imakkasn s Azoru Nan as :
– cix nvn uaqoila ur Itak ara tabzrt.
Inna as Uzoru :
– ala, Itak tabzrt.
mi Kcmn s aqam, Izvar it Jasue s aval :
– ? acu Tnnido a Smeun. ?? v i Itakn tabzrt i iyldan, d at brra nq d at uqam.
Inna as Uzoru :
– d at brra.
– arrav uyllid ihoi ur Txllison ara. maca, fihl ma Nsxsr asn nija, Ruh r lbhr Dojjr tasnnart, aslm -d Iulin d amzvaru Ldi imis ad Tafdo duru Xllso asn tabzrt fllak u flli.

18

anva i d amqoran

Qorrbn qrs ilmmadn Nan as :
– ? anva i d amqoran ako di dvla n Rbbi.
Isavl i uqocic amcdtuh Isrs it di tlmmast nsn. Inna :
– ja avn Iniq, mur Tuqalm d lûafn, ur Tkccmm dvla n Rbbi. ihoi d vin Iqoln d lûfan i d amqoran di dvla n Rbbi.
– vin Igmen lûfan am va i’udm iu, d nkk i Igme. ma d vin a’Ihjjfn jivn si lûafn aii Iumnn isi, vinna it Ivatan d aqarf n tssirt at Iellqo i tmyrdt is ad Izdr is di lbhr.
– ! annaq a dunit a Tsufuqdo leqol. ulama leqol ad Iffq ad Iffq. ! a nyr n vin a’s Iilin d sbba. ma d afus ik nq d adoar ik a’k Isufqn leqol, Yzm itn Dojjr itn akkin, tif ak-d Iyori lsr s jivn udoar nq s jivn ufus uala atn Tseudo i sin ad Truhdo isn r tmss urn Xssi.
– ma d tidt ik a’k Isufqn leqol, Kks ito Dojjr ito akkin, tif ak-d Iyori lisr s jivt tidt uala atnt Tseudo i snat ad Truhdo isnt r tmss n gihonnama.
– qurvat ad Thqorm jivn si lûafn aii. lmalaikat nsn Zyant Tvalint udm n bab iynuan.

tixsi Iruhn

– ? acu Tnnam. vin Isean 100 ulli Truh as jivt, ?? macci ad Igo 99 di umrah ad Iruh ad Inadi f jivt nni s Iruhn. ja avn Iniq, ma Iufato ad Ifrh is uyar n 99 ni urn Ruh ara. ihoi qur bab iynuan, avufan ur Itdoae ula jivn si lûafn aii.
– ma Iffq ak abrid ymak, Ruh Mslai it si imik s imis. ma Iuq ak aval atan Trbhdo ymak. ma Iseuzzoy, Dtf as inayan, imi timsal Frrunt s 2 nq 3 inayan. ma Iuyi asn Isl, Sivdo it r tgmaeit. ma ula d tagmaeit Iuyi as Iaq aval, dinna Tzmrdo at Tqanzudo.
– ja avn Iniq : tikrsi Tcuddm di dunit Tcudd di iynuan, tin Tfsim di dunit Tfsi di iynuan.
– avn Rnuq : ma Ddukln sin siivn Sutrn i bab iynuan, asn Ifk. anda Mlaln 2 nq 3 s’ism iu, aqoli yarasn.

smah ar mlmi

Ikkr Uzrou Inna as :
– ? ar mlmi a’Tsmmihq i yma ma Iffqii abrid. ?? 7 ibrdan.
Irra as Jasue :
– macci 7 ibrdan. nkk ak Iniq 77 ibrdan.
– akka ihoi, dvla n Rbbi am umellm ma Imhasab d icrikn is. Win as-d jivn Ituajal 10 000 sourdi. ain is a’ Irr dtlabas ulac, Ifrato umellm ad Inz di suqo, s ntta s tmdtut is s‘arrav is s’ain Isea, akkn ad Tsfdo dtlabas. acrik Iqli as s idoarn a Ithavat Irnnu : “a sidi Szuqrii kan cidt, ak Rrq kullc”.
– mit Ivala akkn umellm, Iqado it. Isrrh as irna Igga as dtlabas. vinna, akkn Iffq Imuyr-d jivn si imdukal is Itajal as 100 sourdi. Imq as r tmyrdt Ixnqo it Inna as “Rr-d ain k Tajalq”. vinna Iqli as s idoarn Ithavat it : “Szuqrii cidt kan, ak Rrq dtlabak”. vinna Iuyi. Iruh Iskcm it r lhbs akkn ad Iqoim din alama Ixllso dtlabas. Valan imdukal is, Idda asn. Ruhn Mlan tadiant i umellm. amellm Isavl i vinna Inna as : “a ir acrik, a axddae. ? amk, nkk Tajalq ak kadauakada Thavtdoii Smmhq. ? amk a ir lebd, nkk Smmhq ak, kco ziq ur Ttsmmihdo ara i umdakol ik”. Irfa fllas Iskcm it r lhbs, ad Iqoim din alama Ixllso dtlabas.
– ihoi ula d konvi akka a’vn Ixdm bab iynuan ma Tuyim ad Tmsmmahm si ‘ul.