13-15

13

akkn Tqli zrriea

assn Iruh Iqoim rif n lbhr. si ‘akkn adtas lqaci is Izzin, Iuli r tflukt asn Ihodr siin. Itmslai s lmenat. Inna :
– f ass nni Iffq ukrraz ad Izre. Izrre Qllin ieqoain r dtrf n ubrid, Eddan-d ifrax Coantn. ieqoain viiado Qlin di uyrarag. din-din Mqin imi Fsus ‘akal di umkan nni. maca Iuli kan ‘idtig Isqr itn, imi izouran ulac. viiado Qlin yr isnnann, Ymn isnnan Rran asn tili. viiado Qlin di’akal Ilhoan. vidn Ymn Fkan-d lhbb. va 100, va 60, va 30. ! Sl a v Islln.

Valan ur Valan

Qorrbn ilmmadn Nan as :
– ? aiqr akka s lmenat kan isn Thoddrdo.
Irra asn :
– ma konvi Itunfk avn ad Tissinm lsrar n dvla n Rbbi, vii ur asn Itunfk ara. acku sanda Lan i Rnnun. anda ulac ula d cidt nni Illan ad Ituakks. f ancta isn Hoddrq s lmenat. vii ur Fhhomn ara : ma Slan ur Slan, ma Valan ur Valan. Iffq diisn ‘aval n Ceaia asmi is Inna : lqoum aii Iqour uqorrus. ma Slan ur Fhhomn ma Muqoln ur Tvalin. imzzouqn Ryln alln Qonnt, mulac tidt ad Tvali amzzouq ad Isl, mulac atn Tkcm lfhoama ad Rrn adoar ad Efuq fllasn.
– uama konvi, amased nvn tidt Tvala amzzouq Isla. ja avn Iniq achal d nbi achal d lmumn i Isarmn ad Valin ain Tvalam urt Valan, Sarmn ad Sln i’ain umi Tslam urs Slin.
– atta ihoi tmacahout ukrraz : va Isla ur Ifhoim, mi-d Iusa cidtan ad Iqole ain Izzoan di’ul is. d va i d aeqoa Izzoan di ubrid.
– aeqoa Izzoan di izora d vin Islan Irva lfrh imirn, maca izouran ulac, d aryaz n tsviet kan. mi Thrs fllas nq Tlla lmrta at Ivt ‘uyur.
– vin Izzoan yr isnnann, Isla i’aval maca lhomum d dtme n dunit ur Goan ara aval ad Ifti diis.
– vin Izzoan di’akal Ilhoan, d vin Islan irna Ifhom. ata-n ueqoa Itarvn. va 100 va 60 va 30.

! Sl a v Islln

Isavl asn tamacahout taido :
– dvla n Rbbi am vin Izren irdn Ilhoan. Iqli-d ‘ido Dtsn mddn, Iruh undad is Izre akorfa di’iyr. asmi Mqin ‘irdn ula d akorfa Imqi. Valan ixddamn, Nan i bab n’aila « a amellm jak d ain Ilhoan i Tzredo di’iyr ik. ?? ansi -d Ikka ‘ancta ukrfa ». Inna asn umellm « ancta d lxdaim undad « . Nan as ixddamn « ma Tbqido a Nruh at Nkks ». Inna asn « ulamk. ma Tqolem akorfa ad Tsddum irdn. Anfm asn ad Ymn alama d lavan n tmyra. mi-d Twdo tmyra ad Cjjeq imhqoiin ad Kksn qobl akorfa at Rrn d ikundta at Srqn, siin ad Qoln s irdn atn i-d Gmen ».
Irna asn tamacahout taido :
– dvla n Rbbi am vin -d Iddmn aeqoa uxrdl Izzoat di’urti. d zrriea tamcdtuht madoi, maca mi-d Tmqi ad Tnrni ad Tkk nniy lhic vaido. ad Ttimqur alama ula d ifrax ad Trusun f ifurkan is.
Irna asn taido :
– dvla n Rbbi am usivdo ma Txldo it tmdtut i 3 imurn urkti. ad Iuqal urkti ako ad Iali.
Jasue Ihoddr s lmtul, s lmenat. Iffq ‘aval nni n nbi asmi s Inna : a-d Ndtqoq a-d Ddun lmtul. ain Iffrn si ‘asmi -d Txlqo dunit nkk at Brrhq d abrrh.
Igga lqaci, Iruh Idtf abrid s aqam. Nan as ilmmadn is :
– Sfhom aq-d tamacahout n ukrfa di’urti.
Inna asn :
– vin Izzoan zrriea Ilhoan d lebd is. urti d dunit. zrria Ilhoan d arrav n dvla. akorfa d’ir lqoum, andad it Izzoan d cidtan. tamyra d asmi a’Tnyr dunit. ixddamn d lmalaikat. akorfa Srqant mddn, akkn a’Tdoru tayara : lebd is ad Iazn lmalaikat ad Lqodont lerur d vid Ixddmn lbadtl, atn Dojjrnt s anazir n tmss, ad Rvun din imdti d ubrai n tuqmas. assn lmumnin ad Fgogn am ‘idtig di dvla n bab nsn. ! Sl a v Islln.
– dvla n Rbbi am uyrrug ma Iffr di lxla. Iufat umdan Ieavd Iqum it, Iuzzl Isnz ako ain Isea Iuq lxla nni.
– dvla n Rbbi am vin Itaqn Isnuzu, a Itnadi armi Iufa tavizt Iifn tiiado di suma, Iuzzl Isnz ako ain Isea Iuq ito.
– dvla n Rbbi am ucbbak ma Dojjrnt isojjadn, kullc at i-d Igme, mi Iccur at Avin r lbrr ad Ddmn siis ain Ilhoan ain ndir at Dojjrn.
– akka a’Tdoru tayara n dunit : ad Ezlnt lmalaikat ir leibad atn Dojjrnt s anazir n tmss, ad Rvun din imdti d ubrai n tuqmas.
– ?? Tfhomm lumur aii.
Nan as :
– Nfhom.
Inna asn :
– ihoi bu tira ma Ikcm dvla n Rbbi, am bab n’aila ma Ikks-d si ‘ailas agdid Irna aqodim.
Ikfa aval Iruh siin Iuqal r tmurt is a Islmad di lgame. Vhomn mddn, as Qoarn :
– ? ansi is-d Ikka ‘ancta n tmussni d’ancta n lbrhoanat. jak d mmis unggar kan i Illa, d mmis n Mrjm. atmatn is ako Nssn itn : Jeqoub, Smeun, Jahouda. jsstmas ako atnta qurnq. ? ansi is-d Ikka ‘ancta.
a Tvhhoimn diis. Inna asn Jasue :
– nbi di tmurt is i Ituhqoar. di uqam is.
Xusson nija, dqa macci adtas n lbrhoanat i Ixdm qursn.

14

Imut Juhan

Iuqal Jasue Mchour. Hoirud, asmi t Iwdo lxbar is, Inna i vid Illan ddavas :
– vaii d Juhan aqdtas. d ntta i-d Iuaqln si tmqobrt, di mi Ixddm ancta n legubat.
sbba n lmut n Juhan d tamdtut n ymas n Hoirud, tin umi Qoarn Hoirudia. Idtf Hoirud tahsift i Juhan si ‘asmi s Inna : « urk Ihll ara ato Taqdo ».
Hoirud Ibqa ad Inq Juhan, maca Iuyad ad Ikkr cval di lqaci, acku mddn ako Hsbnt d nbi. dqa Irrat kan r lhbs.
Twdo-d lezla n umuli n Hoirud, Tcdoh illis n Hoirudia. Hoirud, akkn ato Isfrh, Iyull a’in -d Tsutr ast Ifk. Tdobbr jmmas f illis, dqa Tnna as :
– Avii-d aqorru n Juhan di udobsi.
Imuqbn Hoirud, maca Ifat Iyull, ulamk Iuqal di’aval sdat ‘anctn imeradon. Iuzn iqoddacn r lhbs, Kksn aqorru i Juhan, Wint i-d di udobsi. Fkant i tqocict, taqocict Tfkat i jmmas.
ilmmadn n Juhan Win tafkkas Mdolnto, siin Ruhn Xbbrn Jasue.

iqrman d islman

akkn Isla Jasue, Idtf taflukt Iruh Iuzoa akkin anda ulac jivn. Idofr it lqaci r din, Usan-d si tmdinin a Lhhun f udoar d tirbbae. Irs si tflukt Ivala anctn lqaci Qadont. ain Illan d amudoin Isgit. tamddit Qorrbn qrs ilmmadn is Nan as :
– amkan Ixla, lhal Iruh, Rr lqaci ad Ylun r tuddar a-d Aqn ain a’Con.
Inna asn Jasue :
– fihl ma Ruhn. Fkm asn konvi ad Con.
Nan as :
– a sidi ala 5 thbulin n uqrum d 2 islman i Nsea.
Inna asn :
– Avimtn i-d qr da.
Indho f lqaci Qoimn f lhcic d tisqouma, Idtf 5 thbulin nni n uqrum d 5 islman, Irfd alln is s iynni, Ihmd Rbbi, dqa Ibdoatnt, Ifkatnt i ilmmadn, ilmmadn Frqontnt i lqaci.
ain Illan din Icca Irva. mi Ruhn siin Courn 12 idollaen si ‘ain -d Isayr lqaci. azal n 5 000 iryazn i Iccan assn, Rnu tulauin d’arrac.

a Ilhhu f aman

Indho f ilmmadn is ad Alin r tflukt ad Zvirn s ayommado, ntta ad Iqoim ad Irr lqaci.
Irra lqaci siin Iuli r jivt tiqilt, Iqoim di umkan Idorrfn a Itzoalla. dtlam Iqli-d ntta mazalit din vhds. taflukt Tbed jakan di lbhr, ato Kkatnt lmugat Tlhhu Ttuqal, Inuqom ito ‘adou.
tanafa tis 4 n’ido, Idtf abrid qursn, a Ilhhu f aman. Valant ilmmadn mbeid a Ilhhu qursn f aman Uyadn, Nan :
– ataia ulaxrt qurnq.
Iffq itn leqol, Bdan a Tsuqun. Inna asn Jasue :
– ur Tayadut d nkk aia, ur Tayadut.
Indoqo Uzoru Inna as :
– a Sidi ma d tidôt d kco, Ndho a-n Lhuq (ula d nkk) qurk f aman.
Inna as Jasue :
– Ruah.
Irs Uzoru si tflukt Iruh r Jasue Ilhhu f aman. akkn Ivala Ighod ‘adou Tkcm it tuydi Ibda a Iqrrqo. Isuq :
– !! abbuuuho a Sidi.
Izzol Jasue afus Idtf afus n Uzoru Inna as :
– ? aiqr ikk Ikcm ckk. a vin Ixusson laman.
Ulin r tflukt, dqa Irs ‘adou. ain Illan di tflukt Iunz sdats Nan :
– d tidôt d mmis n Rbbi i Tllido.
Zyrn Rsn di Ynnisara. imzdaq n din akkn it Eqoln Sufqn lxbar dqa si jal amdoiqo Uzzln-d Win as-d imudoan nsn. macci d jivn. Stqonen s ucdoado is at Tnaln. kra n vin t Inuln Igi.

15

d leuaid nq d aval n Rbbi

Nan as ‘at tira d ifarisn :
– ? aiqr akka ilmmadn ik a Trouzoun leuaid n tgaddit. ? aiqr Tqorribn s ucci bla ma Sardn ifasn nsn.
Inna asn :
– ? i konvi amk armi leuaid nvn Tdtfm diisnt aval n Rbbi Ttruzoumt. jak Inna-d Rbbi : Euzz babak d jmmak. jak Inna-d : vin a’Irymn babas nq jmmas Iwi-d lmut. konvi Tqoarm : vin Innan i babas nq i jmmas « ain is a’akk Eivnq Fkiqt i Rbbi » ur Ituajal ara qr babas nq jmmas. akka ihoi, aval n Rbbi Tkksmt leuaid nvn Tsfelmtnt. ! annaq a imlaebiin. ur Ixdoa ara Ceaia mi Icar fllavn : lqoum aii s’ils is kan ii Iya can, ul is Ibed flli. tazoallit nsn Tbdtl, ain Slmadn d aval n lebd (macci d aval n Rbbi).
Isavl i lqaci Inna :
– ! Fhomm ain a’vn Iniq : macci d ain a’Ikcmn s imi a’Isimsn amdan. ain Isamasn, d ain -d Itffqn si imi.
Qorrbn qrs ilmmadn is Nan as :
– ? Tzorido blli ifarisn Txsr asn nija mi Slan i imslain a.
Inna asn :
– nqol ur Izzoi baba ad Ituqole. Anfm asn, d idrqaln Idtfn afus i idrqaln. adrqal ma Idtf afus i udrqal, ad Qlin di sin r tsraft.
Inna as Uzoru :
– Sfhom aq-d lmena n’aval a.
Inna asn :
– ? amk, ula d konvi mazal ur Tfhoimm ara. uread Tfhoimm blli ain a’Ikcmn s imi ad Ikcm s aebbudo ad Iuqal ad Iffq. ma d ain a’-d Iffqn si imi, si’ul i-d Iffq. ata-n ‘ain Isamasn lebd. si’ul i-d Itffq ‘ir raj, si’ul i-d Tffqnt tmyrado, tukrdoa, cada n zour, lfsad, lear, asims di mddn… ata ‘ain Isamasn bab is. macci d afus murt Tsarddo ara a’kk Irrn d amefun.

abbuho a Sidi

Itaxr siin Iruh r tmurt n Sour d Sidu. attaia jivt tmdtut si tuddar nni a-d Ttazzal Tsaval i Jasue :
– txilk a sidi, txilk a Udavd, Tudon illi Tsea lgnun.
Jasue Ikmml abrid is urs Irra aval, nttat Tdtafar it Tsaval Tthavat. Qorrbn ilmmadn r Jasue Nan as :
– Zzi san qurs, Trzoa aq iqorra nnq.
Inna asn :
– Tuaznq-d kan r lmal Idoaen i’at Israil.
tamdtut Twdo-d Tunz sdats Tthavt it Tnna as :
– ! abbuho a Sidi.
Inna as :
– ur Ttkksn ara mddn aqrum i’arrac at Fkn i ibrhoac.
Tnna as :
– d tidôt a Sidi. maca ur Ixsir ‘ara ma Coan ibrhoac tisiyar n’arrac.
Irra as Jasue :
– ! Tqoed nijam a tamdtut. Ruh ata-n ain Tbqido Twidt.
dqa imirn i Tgi illis.

tihbulin n uqrum

siin Iyla r rif n lbhr di tmurt n Iglliln. Iuli r jivt tiqilt Iqoim. Iusa-d qurs lqaci macci d ain a’Ituhsbn. Win-d ineiuba va Ikrf va Idrql va Iyuym… astn Srsn sdats atn Igi. lqaci a Tvhhidn Rbbi mi Valan argdal a Ilhhu, ayuyam a Ihoddr, adrqal a Itvali. Hmmdn Tarran tagmilt i Sidi n at Israil.
Inna Jasue i ilmmadn is :
– Iqadoii lqaci aii, assa 3 ussan i Qoimn da idi, tura ulac ain a’Con. irna ulamk itn Nrra f lxva, Zmrn ad Qlin di ubrid.
Nan as ilmmadn :
– amkan aii Ixla. ? ansi a’-d Navi ain a’Iqoamn ancta lqaci.
Inna asn :
– ? achal iqrman i Tseam.
Nan as :
– 7, ako d kra islman imcdtah.
Indho Jasue f lqaci ad Qoimn r tmurt. dqa Idtf 7 nni thbulin ako d islman nni, Ihmd Rbbi Ifkatn i ilmmadn, ilmmadn Frqontn i lqaci.
ain Illan din Icca Irva, irna Courn 7 idollaen si’ain -d Sayrn. azal n 4 000 iryazn i Iccan, Rnu tulauin d’arrac.
siin Irra lqaci, Iuli r tflukt Iruh r tmurt n Magdan.