10-12

10

Uznqkon

Isavl Jasue i ilmmadn is di 12 idsn, Igme itn i-d. amzvaru d Smeun, vin umi Qoarn Azoru. Illa daqn ymas Dris, Lan ‘arrav n Zabdi Jeqoub d Juhan, Illa Filip, Bartalma, Tuma, Mattai amakkas, Jeqoub mmis n Halfa, Tadda, Smeun n Qoana, ako d Jahouda n Qoiriat, d ntta a’Ifkn fllas afus.
Ifka asn ako tazmrt ad Davin ain Illan d adtan u ad Sufqn lgnun, dqa Iuzn itn ad Sivdon lxbar lxir. ata ‘akkn itn Ivssoa :
– Xdoum i ubrid urumi d tuddar isomriin. Nadim f lmal Idoaen n’at Israil.
– Lhhum Ttbrrihm « attaia dvla n Rbbi ». Davim amudoin, Sizdym vin Isean azggido, Suffqm lgnun, Skkrm-d vin Imutn. Twim bla axllso, Fkm bla axllso.
– Ruhm akka, la tavizt la asourdi la sorf di lgib. la aevin la icifado la agllab vis sin, la aekkaz. axddam Itajal ad Ico.
– a taddart nq tamdint Tkcmm Stqosim ma Illa diis uerdoi a’kon Isnsn, Zdqm qurs alama Truhm siin. aqam Tkcmm Sllmm f at uqam. slam nvn ma Klalnt atn Iavdo, mulac a-d Iuqal qurvn.
– anda urkon Qobiln nq Uyin aval nvn, Ffqm aqam nni nq tamdint nni, Sirdm idoarn nvn siin. ja avn Iniq, ass n lmhasba ad Tafdo tawurt i tmurt n Sudum d Yumur urto Ttafdo i tmdint nni.
– Ruhm Uznqkon am ulli yr ‘uccann. ihoi Seum nija n itbir, tihrci n uzrm. ur Tamnm lebd is. atan akon Dtfn, akon Sesqon, akon Vtn, akon Sbddn sdat lhukkam d iyldan. ancta ako fidrau, akkn ad Tilim d inayan iu sdatsn sdat lgnas.
– ma Dtfnkon, qurvat akon Iffeq leqol f ain a’Tinim. ain a’Thodrm avn Itunfk di lvqot is. macci d konvi a Ihodrn. d leqol n bab nvn a’Ihodrn si ‘imaun nvn.
– atan ad Ttukrhom fidrau. ymas a-d Ikkr r ymas, mmis r babas, babas r mmis. a’Irbhn d vin a’Isobrn ar tifrat.
– a tamdint si ikon Zzoen Rvlm r taido. mi kon Zzoen si ta Rvlm r ta. ja avn Iniq uread Tkffun timdinin n at Israil, lebd is ad Taq Iwdo-n.
– almmad ur Iif vin t lslmadn, axddam ur Iif vin t Isxdamn. almmad avid a-d Icbu cix is, axddam avid a-d Icbu amellm is. ihoi ma bab n uqam Rrant d cidtan, ? ac a’Tinido di iejjaln is.
– urtn Tayadm ara ihoi. ain Iqummn a-d Idohor, ain Iffrn a-d Iban. ain ivn Niq di dtlam, Inimt di tafat. ain umi Tslam s amzzouq, Brrhmt d abrrh. ur Tayam ara vid Inqon tafkka ur Zmirn i ruh. a’Tayadm, d vin Izmrn ad Idojjr r Gihonnama ruh tafkka.
– ? acu Isva uezzoi. maca jivn siisn ur-d Iqlli mur Ifka afus bab nvn. uama konvi, ula d inzodn di iqorra nvn Tuhsbn. ihoi fihl ma Tuyadm, Tifm iezoua s’adtas.
– nkk vin ii Ieqoln sdat mddn at Eqolq sdat bab iynuan, vin ii Inkrn sdat mddn ula d nkk at Nkrq sdat bab iynuan.
– qurvat as Tinim d talvit i-d Wiq r dunit. ur-d Wiq ara talvit, Wiq-d agnvi. Usiq-d ad Frqoq babas d mmis, jmmas d jllis, tamqart d tslit. sia d tsavnt andad ik d aejjal ik.
– vin Ihmmln babas nq jmmas nniyi, vinna macci sii. vin Ihmmln mmis nq jllis nniyi, vinna macci sii. vin urn Bubb tasqart is ad Iddu dffiri, vinna macci sii.
– vin Iufan iman is ad Iuqal as Iruh, ma d vin Ixsrn dunit is fidrau, ad Iuqal ato Iaf.
– vin ikon Igmen d nkk i Igme, vin ii Igmen Igme vin ii-d Iuznn. vin Isnsn nbi imi d nbi, ad Iavi lagr n nbi, vin Isnsn lmumn imi d lmumn ad Iavi lagr n lmumn.
– tiqoit n’aman vin a’to Ifkn i lûafn aii imi d ilmmadn iu, lagr is urs Itruhu.

11

Juhan aqdtas

Ifka lvsoaiat i 12 nni ilmmadn, dqa Ikkr Iffq f tmdinin, Isavado lxbar lxir Islmad.
Juhan Illan di lhbs Isla s’ain Ixddm Jasue, dqa Iuzn qurs ilmmadn is Stqosant :
– ak Iqoar : ma d kco i d vin akkn a’-d Iasn nq Ilaqo aq a Nrgu vaido.
Inna asn Jasue :
– Ruhm Sivdom i Juhan ain Tvalam d’ain umi Tslam. Inim as lxbar lxir Iwdo imqban : vin Idrqln Ivala, vin Iezoyn Isla, argdal a Itddu f idoarn is, bu izggido Ikks as, vid Imutn a-d Tuqaln r dunit… asedi aur -d Iqli dii.
nitni Uqaln ntta Ibrn r lqaci asn Ihodr f Juhan :
– ?? acu Truhm at Tvalim di ihrqoan. ?? d aqanim Ihouzz ‘adou. ? ihoi d acu. ?? d aryaz Ilsan s zux. maca vid Ilsan s zux di lbrug n iyldan i Tilin. ?? ihoi d acu Truhum at Tvalim. ?? amk. ?? d nbi. ! d nbi, iho. ! macci kan d nbi. d ntta if -d Irs : « aqoli a-n Aznq sdatk vin a’k Ismsavin abrid« .
– ja avn Iniq ulac mmis n tmdtut Ikkan nniy Juhan aqdtas. akka irna amcdtuh di dvla n Rbbi ad Ikk nniys. si Juhan a’ssa Ikkr uhotvi di dvla n Rbbi. d imcumn ito Idtfn. ain Carn lanbia Isavdo armi d Juhan. ihoi ma Tbqam ad Tamnm, d ntta i d Lija nni a’-d Iuqaln. ! Sl a v Islln.
– lqoum aii Tdora ids am arrac ma’ Tmsavaln di iznqoan. Nvt avn tiqovict ur Tcdoihm, Nuqal r dkr n lmjjtin ur Trum.
– Iusa-d Juhan la ucci la tissit, as Qoarn macci s leqol is i Illa. Iusa-d lebd is a Itcco a Itss, as Qoarn : « ata-n bu uebbudo, ata-n uskran, Itddu d imakkasn d vid Iffqn abrid ». !! souab Itueqoal : di lfel is.

! annaq a timura

dqa Ibda a Itbrri si tmdinin Ivalan legubat irna Uyint ad Rrnt adoar.
– ! annaq a Kurazin, annaq a Bitsaida. ain Idoran qurvnt a legubat, imr di Sour nq di Sidun i Doran, tili Dolant tamulin, tili Rrant adoar Uqalnt s abrid. ja avnt Iniq, ass n lmhasba fllasnt a’Tifsus uala fllavnt.
– ! i km a Kafrnahum, ? eni Twdodo s iynni. ad Tuqaldo a-d Trsdo, akm Tsble tmurt. legubat Idoran qurm, imr di Soudum i Doran, tili mazalito ara assa. ihoi am Iniq : ass n lmhasba f Soudum a’Tifsus uala fllam.

babas d mmis

di’ussan nni i Inna :
– Hmdqk a bab inu, a bab iynuan d tmura, imi ain Tffrdo f leuqoal d lfahomin Tmlidt i lûafn. iho a Bab inu, akka ik Ihova.
– nkk d baba ii Ifkan. i Issnn mmis d babas, i Issnn babas d mmis. d mmis d vid umi t Imla mmis.
– ! jav a kra Iebban nniy tzmrt. jav quri ad fllavn Tifsus. jav avn Mlq ain ur Tssinm, nkk asaylu iu Hlav, nkk taekomt iu Fsust. ! nkk Hqorq iman iu. ! jav. quri a’Tafm lhona n trviht.

12

Kksn timqocrin

Iedda jiwas Jasue d ilmmadn is di lxlaui yr ‘iyran. assn d sbt. ilmmadn Luzon, Lhhun Tkksn timqocrin. Valan ifarisn Nan as :
– Muqol san s ilmmadn ik a Xddmn ain urn Laqo di’ass n sbt.
Inna asn :
– ? ur Tqrim ara ain Ixdm Davd asmi Illuzo ntta d imdukal is. asmi Ikcm s aqam n Rbbi Coan aqrum Irsn d lveda. aqrum nni ala i imqoimn i Ihll at Con. ? ur Tqram ara di tira blli imqoimn di’ass n sbt, Xddmn sbt di lmqoam, irna urtn Iqoas cre. ihoi Niq avn : ain Illan da Iuyar lmqoam. imr Tyzim aval nni s Iqoarn d rhma i Hvagq macci d isflan, tili ur Tkkatm di vid urn Sxsr. uama suqo n sbt, di ufus n lebd is i Illa.

bu ufttus

Iruh siin Ikcm r lgame. Iusa-d qurs uryaz Ikrf ufus is. Bqan at i-d Sqlin di’aval, Nan as :
– ? vissn dqa ma Ihll ad Tdavido di’ass n sbt.
Inna asn :
– ? anva diivn ma Isea jivt tixsi Tqli as s ifri di’ass n sbt, ur Itruhu ato i-d Ikks si ifri nni. ! aryaz Iif tixsi. ihoi Ihll ad Txdmdo ain Ilhoan di’ass n sbt.
Izzi r bu ufttus Inna as :
– Zzol afus ik.
Izzol vinna afus is Iuqal d lvqoam am ufus vaido.

Yan ayrav f uqorrus

Ffqn ifarisn si lgame Ruhn Bddln amkan Ngmaen.
Iwdo it lxbar f uqorrus i Yan ayrav, dqa Ikkr Iruh siin. Idofr it lqaci macci d kra, Isgi imudoan Ivssoatn ur Hoddrn ara, akkn ad Iffq ‘aval n nbi Ceaia asmi Icar fllas : vaii d lebd iu, vaii d cuqo iu. d ntta umi Radq. ad Srsq diis leqol iu, ad Isivdo lhqo r tmura n mddn. ur-d Itavi imnnuqn ur as Slln mddn Itejjido di ibrdan. aqanim ma Ilqzoam urt Itruzou, taftilt ma Ttbubbu urto Isxsai. ad Ivt alama Insor lhqo, lgnas ako ad Rgun qurs.

d va i d Udavd

Win as-d jivn Isea lgnun, d aeyyun d adrqal. Isgit, Iuqal Itvali Ihoddr. lqaci Tvhhoimn kan, va Iqoar i va
– Iban d va i d Udavd.
Slan ifarisn Nan :
– s umqoran n lgnun i Isufun lgnun.
ntta Izora acu Txmmimn. Inna asn :
– tamurt ma Tbdoa d lsofuf Ttddu r tuaqit. aqam ma Ibdoa d lsofuf Itddu r tuaqit. ma d cidtan a’-d Ikkrn r cidtan at Isufq ?? amk armi Tdtf dvlas. irna ma nkk s lgnun i Sufuqq lgnun, ? i ilmmadn nvn s’acu itn Sufuqn. d nitni a’kon i-d Ihqorn. acku ma s lqodra n Rbbi itn Sufuqq, dvla n Rbbi ihoi Twdo-d armi d qurvn. ?? Illa vin Izmrn as Ikcm i uryaz s aqam is, at Ierri ad Ixlu aqam is murt Iurz ara qobl. at Iarz qobl, alama Iurz it a’Iakor aqam is.
– v urn Lli d ahbib d axsoim, v urn Gme idi Idojje.
– ihoi avn Iniq : ain Illan d dnub Itusmmah, ma d vin a’Iavdo r leqol ulac smah. vin a’Ivtn di lebd is ad Iavi smah, ma d vin a’Irymn lqodra n Rbbi, vinna ur Itavi smah la di dunit la di laxrt.
– asklu Ilhoan Itarv ain Ilhoan, asklu ndir Itarv ain ndir. asklu Itueqoal di lfakias. annaq a ctla izrman, ?? amk a’-d Iffq ‘ain Ilhoan si ‘imaun nvn. ! d ain Illan di’ul i-d Itffqn si imi. lebd Ilhoan Igmme ain Ilhoan Isufuq-d ain Ilhoan, ir lebd d crr nni Igmme i-d Iffqn siis. ja avn Iniq, aval n badtl mi-d Iffq imik ad Ttuhasbdo fllas. acku d aval ik a’kk Isllkn, d aval ik a’akk Ivtn.

Suturn lbrhoan

Qorrbn qurs at tira d ifarisn Nan as :
– a cix Xdm aq-d san abedo lbrhoanat a Nvali.
Inna asn :
– ! a ir lqoum, akkn lerur Isuturn lbrhoan ! ulac lbrhoan, ala ma vin n Juna. akkn Iqoim Juna di uebbudo n islm 3 ussan 3 udoan a’Iqoim lebd is di iebbudo n tmurt 3 ussan d 3 udoan. lqoum aii at i-d Hqorn ‘at Ninva, nitni Rran adoar asmi itn Iqosd Juna ! ihoi atan ain Illan da Iuyar Juna. lqoum aii at i-d Tqor tyllidt ihbciin. nttat Tusa-d si dtrf n dunit ad Tsl i souab squr Salamu. ! ihoi ain Illan da Iuyar Salamu.
– lgn ma’Iffq si umdan, ad Iruh ad Itmndoar di ihrqoan amar ad Iaf anda a’Istefu, mur Iufi as Iini « Rgu ad Uqalq ansi -d Kkiq ». mi Iuqal r din, a-n Iaf aqam Ifrs, Zddiy Imsava. dqa ad Iruh a-d Irnu 7 lgnun t Iuyarn, ad Zdqn akkn di umdan nni. ad Tuqal lihalas Tkka di tin n zik. akka a’Tdoru d lqoum aii amcum.

jmma d’atmatn iu

makkn Ihoddr i lqaci, ata Usan-d qurs ‘atmatn is d jmmas, a Tragun di brra Bqan as Hodrn. Irra i vin s Iwin lxbar :
– ?? v i d jmma, v i d atmatn iu.
Izzol afus is s ilmmadn is Inna :
– jmma d’atmatn iu d vi. nkk, a vin Iuqn aval i baba, d vin i d yma, i d ultma, i d jmma.