1-3

1

ansi -d Icttl

ata uzoar n Jasue Lmasih, -d Icttln si Davd d Brahom.
Brahom Iggad-d Ishaqo, Ishaqo Igga-d Jeqoub, Jeqoub Igga-d Jahouda d’atmatn is,
Jahouda Igga-d Fars d Zara qur Tamr, Fars Igga-d Esorm, Esorm Igga-d Aram,
Aram Igga-d Aminadab, Aminadab Igga-d Neasu, Neasu Igga-d Salmu,
Salmu Igga-d Buezz qur Rahab, Buezz Igga-d Jubad qur Raet, Jubad Igga-d Jassa,
Jassa Igga-d ayllid Davd, Davd Igga-d Salamu qur taggalt n’Uria,
Salamu Igga-d Rubeam, Rubeam Igga-d Abia, Abia Igga-d Asa,
Asa Igga-d Jusafa, Jusafa Igga-d Juram, Juram Igga-d Uzia,
Uzia Igga-d Jutam, Jutam Igga-d Acaz, Acaz Igga-d Izikia
Izikia Igga-d Manasa, Manasa Igga-d Amun, Amun Igga-d Jusia,
Jusia Igga-d Jakunia d’atmatn is. di zman nni i Nglan r tmurt n Babil.
si lqrba n Babil r da, Jakunia Igga-d Salatial, Salatial Igga-d Zorubabil,
Zorubabil Igga-d Abjud, Abjud Igga-d Liakim, Liakim Igga-d Azur
Azur Igga-d Sdduqo, Sdduqo Igga-d Akhoim, Akhoim Igga-d Iljud,
Iljud Igga-d Leazar, Leazar Igga-d Mattan, Mattan Igga-d Jeqoub,
Jeqoub Igga-d Jusf, vin Iuqn Mrjm nni -d Iurvn Jasue, d vin ivumi Qoarn Lmasih.
ata lhsab ihoi. si Brahom r Davd : 14 tsutiin, si Davd r lqrba n Babil : 14 tsutiin, si lqrba n Babil r Lmasih : 14 tsutiin.

Ilul uqocic

ata ‘akkn -d Ilul Jasue Lmasih. Mrjm Ihrr ito Jusf ato Iaq. qobl ad Tddu qurs Trfd s tadist s lqodra n Rbbi.
Jusf, imi d aryaz Ilhoan i Illa, ur Ibqa ara ad Ikks fllas srr. dqa Ifrato ato Igo bla ma Zoran mddn ain Illan.
makkn Itxmim f raj aii i-d Ibdd-d qurs lmlk di taryit Inna as :
– a Jusf at Udavd, qas Avi tamdtut ik s aqam ik. ain Illan di ueddis is, squr Rbbi i-d Ikka. d aqocic ara a-d Tseu. as Tsmmido Jasue, imi d ntta a’Issorn leiub n lqoum is.
d aval n nbi i Iffqn, asmi s Inna : ad Trfd tqocict s tadist, a-d Tseu aqocic as Savaln « Rbbi idnq ».
Iuki-d Jusf si tnafa, Ixdm akkn s Inna lmlk. Iruh Iwi tamdtut is s aqam is, maca ur Crikn ara usu armi -d Tsea aqocic. Ismma as Jasue.

2

Ndofr itri

asmi -d Ilul Jasue di Bitlhm di’at Jahouda, Usan-d imzourn si tmurt n crqo. Kcmn qr Jarusalm Lhhun Stqosain :
– ? andat uyllid aii n’udain i-d Iluln. Nvala itris di tmurt n crqo, aqolaq Nusa-d as Nhonni.
Isla uyllid Hoirud, dqa si ‘imirn ur Ihonna, am ntta am imzdaq n Jarusalm.
Igme-d imrubado imqorann, Igmed-d at tira, Istqosatn f umkan di a’-d Ilal Lmasih.
Nan as :
– di Bitlhm, di’at Jahouda.
akkn dqa it Iura jivn si lanbia : i km a Bitlhm, ? eni Ifntkm tuddar n at Jahouda. ! siim a’-d Iffq umqoran, vin a’Iilin d amksa i’at Israil.
Isavl Hoirud i imzourn s tuffra, Istqosatn anta saea di -d Iban itri nni. dqa Isrrh asn Ruhn r Bitlhm. Inna asn :
– Avdom r Bitlhm, mi Tufam aqocic Uqalm-d quri aii Txbbrm, ula d nkk ad Ruhq as Honniq.
Dtfn imzourn abrid, Rvan lfrh mi Valan itri Itddu idsn. simi Lhhun simi isn Izwir itri nni. akkn Iwdo nniy uqam di Illa uqocic, Ihbs.
Kcmn imzourn s aqam, Valan aqocic ako d jmmas, Mrjm. Uznn as, Ldin timuzidoin nsn, Ddmn-d tirzaf is Win : avraq, lgavi, ruaih. dqa Uqaln r tmurt nsn. Eddan si ubrid vaido, imi Uryan blli ur Ilaqo ara ad Uqaln r Hoirud.

tarvla r Masor

imzourn Ruhn, Jusf Ibdd-d qurs lmlk di taryit Inna as :
– Kkr a Jusf, Ddm aqocic d jmmas Trvldo r Masor. ad Tqoimdo din alama Niq ak. atan Hoirud Iqosd ad Inadi f uqocic alama Iufat akkn at Inq.
Ikkr Jusf Iddm aqocic d jmmas Idtf abrid n Masor. Iqoim din armi Imut Hoirud. d aval n Rbbi i Iffqn, asmi is Inna jivn nbi : Savlq i mmi r Masor.
Hoirud Irfa mi Ivala Kllxn as imzourn. Iuzn lesakr is qr Bitlhm d tuddar -d Izzin, Inna asn a anda Ufan aqorur ddav 2 iswasn at Nqn.
din i Iffq ‘aval n nnbi Rimia : Ikkr umggd di Rama, a Ttru Rahil f tarvas, ula is-d Ixdm imdti, Mutn ur-d Tuqaln.
asmi Imut Hoirud Ibdd-d lmlk r Jusf di taryit Inna as :
– Kkr tura Tddmdo aqocic d jmmas, Uqal r Israil, vid Ibqan at Nqn Mutn.
Ikkr Jusf Iddm aqocic d jmmas Iuqal r Israil. asmi Isla d Rxila i Iuqaln di umkan n babas d ayllid n at Jahouda, Ikukra ad Iuqal r tmurt nni. Vhhoan as di taryit, dqa Ibddl abrid Iruh r tmurt n Igliln. Iruh Izdq di taddart umi Qoarn Nasoira. ata-n ‘anda Iffq ‘aval n lanbia : Savaln as mddn anasori.

3

abrrh di ihrqoan

di’ussan nni i-d Inulfa Juhan aqdtas. a Ilhhu Itbrrih di ihrqoan n At Jahouda :
– ! a v a’Irrn adoar, attaia dvla n Rbbi.
fllas i Icar nbi Ceaia asmi is Inna : d taqct ubrrah di ihrqoan : Ym abrid i Sidi, Smsavim as ibrdan.
Juhan nni Ilsa acdtido n lubr, abdoan Inndo it i’ammas is. ukcis d ibzazo d tamnt n lxla.
Tasn-d qurs si jal tama. si Jarusalm, si ‘At Jahouda, si tmnadt n Lurdun. vin Ieqoln iman ITuajal dnub, at Iseddi Juhan di’aman.

ataia vin ii Iuyarn

Ivala Juhan macci d jivn ufaris d usdduqo i-d Itasn asn Isucf. Inna asn :
– ahoia ctla izrman… ? v akka vn Innan ad Tmnem si ugagih -d Itddun. ahoav san Rrm adoar amar a-d Iffq siivn ‘ain Ilhoan. macci ad Tqoarm kan « si Brahom i-d Ncttl ». ja avn Iniq : Rbbi Izmr a-d Ixlqo si izora aii dria i Brahom. ihoi assa, amndtas Iwdo r lgdra. asklu ur-dn Fki lqlla Ilhoan ad Ituyzm ad Iruh d asrqu. nkk (Sucfq avn) Seddaqkon di’aman blli Trram adoar, ataia dffiri vin ii Iuyarn. ur Savdoq ara as Fsiq icifado is. ntta s’adou n at Rbbi, ntta s ugagih n tmss a’vn Isucf. tazzart attan di ufus is. ad Isizdy anrar is, lhbb at Igme s ikufan, alim as Imkkn timss urn Xssi.

Isucf Jasue

ata Iusa-d Jasue si tmurt n Iglliln. Iusa-d r Juhan akkn as Isucf. Izzi qurs Juhan :
– ?? amk, d kco i-d Iusan quri ak Sucfq. !! d nkk i Ihvagn aii Tsucfdo.
Inna as Jasue :
– ahoa tura, ain Ilaqon Ilaqo.
dqa Iseddat Juhan di’aman.
akkn -d Iffq Jasue si ‘aman, Ldint twura iynuan, Ivala lqodra n Rbbi Trs-d fllas f soifa n itbir.
dqa Iffq-d sout si iynni Iqoar « vaii d mmi. Eziz flli. vaii d cuqo iu ».